Wymiary ochronne ryb

Okresy, wymiary ochronne i limity

obowiązujące w Okręgu PZW w Toruniu

w roku 2021

na podstawie rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12.11.2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. Nr 138 poz. 1559 z póź. zm.) oraz zasad wędkowania zatwierdzonych uchwałą Zarządu Okręgu nr 269/2020 z dnia 4.11.2020 r.

Nazwa

gatunku

Okres ochronny Wymiar ochronny Limit dobowy

(0:00 – 24:00)

boleń od 1.01 do 30.04 do 50 cm 2 szt. */
brzana od 1.01 do 30.06 do 40 cm 3 szt.**/
brzanka karpacka Od 15.03 do 15.07 do 20 cm
certa a/ w rz. Wiśle od zapory we Włocławku do jej ujścia – od 1.09 – 30.11

b/ w rz. Wiśle powyżej zapory we Włocławku i w pozostałych rzekach – od 1.01 do 30.06

do 30 cm **/

5 szt.

głowacica od 1.03 do 31.05 do 70 cm 1 szt. od poniedziałku do niedzieli
jaź ——- do 30 cm 4 szt. ***/
jelec ——- do 15 cm
karp ——- do 30 cm i tylko na jeziorze Dzikowo do 40 cm;

na jeziorach Dzikowo i Grabowiec powyżej 60 cm

3 szt. **/
kleń ——- do 30 cm 4 szt. ***/
lin ——- do 30 cm 4 szt.
lipień od 1.03 do 31.05 do 30 cm 3 szt. **/
łosoś a/ w rz. Wiśle i jej dopływach powyżej zapory we Włocławku – od 1.10 do 31.12, w pozostałym okresie obowiązuje zakaz połowu w czwartki, piątki, soboty i niedziele

b/ na odcinku rz. Wisły od zapory we Włocławku do jej ujścia – od 1.12 do końca lutego, w okresie od 1.03 do 31.08 obowiązuje zakaz połowu w piątki, soboty i niedziele

c/ w pozostałych rzekach – od 1.10 do 31.12

do 35 cm 2 szt. */
miętus od 1.12 do końca lutego a/ w rz. Odrze od ujścia rz. Warty do granicy z wodami morskimi – do 30 cm

b/ w pozostałych wodach – do 25 cm

okoń od 1.04 do 30.04 do 20 cm i powyżej 35 cm 20 szt., ale nie więcej niż 5 kg
pstrąg potokowy od 1.09 do 31.12 do 35 cm **/

2 szt.

rozpiór —— do 25 cm
sandacz od 1.01 do 31.05 do 50 cm i powyżej 90 cm 2 szt. */
sapa od 1.04. do 31.05 do 25 cm
sieja od 15.10 do 31.12 do 35 cm 2 szt. */
sielawa od 15.10 do 31.12 do 18 cm
sum od 1.01 do 31.05 do 70 cm i tylko na rzece Wiśle powyżej 180 cm 1 szt.
szczupak od 1.01 do 30.04 do 50 cm i powyżej 90 cm 2 szt. */
świnka od 1.01 do 15.05 do 25 cm
troć wędrowna a/ w rz. Wiśle i jej dopływach powyżej zapory we Włocławku – od 1.10 do 31.12; w pozostałym okresie obowiązuje zakaz połowu w czwartki, piątki, soboty i niedziele

b/ na odcinku rz. Wisły od zapory we Włocławku do jej ujścia – od 1.12 do końca lutego; w okresie od 1.03 do 31.08 obowiązuje zakaz połowu w piątki, soboty i niedziele

c/ w pozostałych rzekach od 1.10 do 31.12

do 35 cm 2 szt.*/
troć jeziorowa od 1.09 do 31.01 do 50 cm 2 szt. */
węgorz od 1.12 do 31.03 do 60 cm 2 szt.
wzdręga —— do 15 cm

Limit dobowy (0.00-24.00):

*/ troć jeziorowa, troć wędrowna, łosoś, sandacz, szczupak, sieja, boleń – łącznie 2 szt.

**/lipień – 3 szt., pstrąg potokowy – 2 szt., łącznie obydwa gatunki – 3 szt.; certa – 5 szt.; brzana- 3 szt., karp – 3 szt. – łącznie obydwa gatunki – 3 szt.;

Na rz. Wel i jej dopływach, obowiązuje całkowity zakaz zabierania oraz posiadania lipieni. Na rz. Wel, na odcinku od mostu w m. Chełsty do mostu w m. Trzcin, obowiązuje całkowity zakaz zabierania i posiadania pstrąga potokowego. Na pozostałych odcinkach rz. Wel oraz jej dopływach limit pstrąga wynosi 1 sztukę na dobę.

***/ jaź, kleń (łącznie) – 4 szt.

Sum, troć jeziorowa, troć wędrowna, łosoś, sandacz, szczupak, sieja, boleń, lipień, pstrąg potokowy, brzana, karp, lin, certa, węgorz – łączna liczba złowionych i zabranych z łowisk wymienionych ryb nie może przekroczyć 10 szt. w ciągu doby.

Dopuszcza się zabranie z łowisk ryb innych gatunków niewymienionych wyżej, w ilościach nieprzekraczających 5 kg
w ciągu doby.

Limity połowu nie dotyczą amura, tołpygi, krąpia, karasia srebrzystego, leszcza, pstrąga tęczowego i pstrąga źródlanego.

ZAKAZ POŁOWÓW:

– minogi prawnie chronione – wszystkie gatunki,

– alosa,

– babka czarna,

– babka czarnoplamka,

– babka mała,

– babka piaskowa,

– brzanka,

– ciosa,

– dennik,

– głowacz pręgopłetwy,

– głowacz biało płetwy,

– igliczniowate – wszystkie gatunki,

– jesiotr zachodni, jesiotr ostronosy,

– kiełb białopłetwy,

– kiełb Kesslera,

– kozy – wszystkie gatunki,

– kur rogacz,

– parposz,

– piekielnica,

– piskorz,

– pocierniec,

– różanka,

– strzebla błotna,

– śliz,

– rak błotny,

– rak szlachetny,

– taśmiak długi.

Wędkarze wędkujący na terenie Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu nie mogą podejmować działań zmierzających do łowienia jesiotra ostronosego (Acipenser oxyrinchus) ze względu na objęcie tego gatunku ścisłą ochroną gatunkową na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 16.12.2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134).