Rzeki nizinne

Nr

Nazwa łowiska

Opis łowiska

Ograniczenia i zakazy

1

Wisła

Obwód rybacki nr 2

Obwód rybacki nr 3

Obwód rybacki nr 4

Od km 718,2 tj. prawego brzegu rzeki Tążyna w jej ujściu do km 859,165 tj. w miejscowości Duże Grabowo gm. Sadlinki, woj. Pomorskie, wraz z wodami jej dopływów, cieków i kanałów położonych w międzywalu i terenach zalewowych stanowiących wody płynące.

Obwód rybacki nr 2:

– Obręb ochronny nr 7 na rz. Drwęcy obejmuje obszar wód płynących rzeki Drwęcy od mostu drogowego na trasie Złotoria – Kaszczorek do ujścia do rz. Wisły. Do obrębu włącza się również odcinek rzeki Wisły po prawej stronie linii brzegowej rozciągający się na długości 500 m poniżej ujścia Drwęcy i 100 m powyżej i na szerokość 100 m w głąb koryta rzeki. Obręb ustanowiony jest na okres całego roku. Obręb stanowi część obwodu rybackiego rz. Drwęca nr 5 i obwodu rybackiego rz. Wisła nr 2 .

– Odcinek rzeki Wisły do pierwszej ostrogi poniżej i powyżej ujścia Portu Drzewnego  –  na szerokość 100 metrów w głąb koryta rzeki – zakaz amatorskiego połowu ryb od 01.01. do 31.05.

– Port Drzewny: Cała powierzchnia wody wraz z tzw. szyjką i starorzeczem położonym na północ od portu – ustanowiony został obręb ochronny. Od 01.01. do 31.03.- zakaz spinningowania i połowu na żywca. Od 01.04. do 31.05. zakaz połowu ryb. Od 01.11. do 31.12. zakaz wędkowania w części wschodniej od tzw. plaży 200 m w głąb Portu Drzewnego

– Port Zimowy: Odcinek rzeki Wisły od pierwszej ostrogi poniżej przystani AZS do pierwszej ostrogi poniżej ujścia Portu Zimowego, na szerokość 100 metrów w głąb koryta rzeki, wraz z tzw. szyjką Portu Zimowego, do wału przeciwpowodziowego osłaniającego basen portowy – zakaz amatorskiego połowu ryb od 01.11. do 31.05. z brzegu i z łodzi.

 

Obwód rybacki nr 3:

– Obręb ochronny Nr 4 na rzece Wiśle:

Obręb obejmuje obszar wód płynących przyujściowego odcinka rzeki Brdy od jazu walcowego w miejscowości Czersk Polski do ujścia do rzeki Wisły oraz obszar wód rzeki Wisły rozciągający się po lewej linii brzegowej od końca ostrogi poniżej ujścia Brdy i 400 m (do trzeciej główki) powyżej ujścia, o szerokości 100 m w głąb koryta rzeki.

Obręb ustanawia się na okres od 15 marca do 31 maja.

– Na odcinku od śluzy (przepompowni) do mostu drogowego w Chełmnie – 1 km prawego i lewego brzegu (od 806,5 km do 807,5 km z biegiem rzeki- od 15.03. do 31.05. */ zakaz wędkowania (zarybienia smoltami troci i łososia) 

*/ W przypadku  przedłużenia terminu zarybień – zakaz wędkowania może być przedłużony do 15.06.

Obwód rybacki nr 4:

– Obręb ochronny na rzece Wdzie. Obręb obejmuje obszar wód płynących rzeki Wdy od jazu w miejscowości Kozłowo do jej ujścia  do  rzeki  Wisły  oraz  obszar  wód  rzeki  Wisły  300 m  powyżej  i  300m  poniżej  ujścia Wdy o szerokości 100m w głąb koryta. Obręb ustanawia się na okres od 15 marca do 31 maja. Obręb  stanowi  część  obwodu  rybackiego  rzeki  Wda  Nr  11  i  część  obwodu  rybackiego rzeki Wisła Nr 4.

Wymiar ochronny suma do 70 cm i powyżej 180 cm.

2

Struga Toruńska

Obwód rybacki nr 2

Obwód rybacki nr 4

Obwody rybackie obejmują wody:

– cieku Struga Toruńska, od 50-ciu metrów poniżej wypływu z jeziora Wieczno do jeziora Mlewickie, z wodami jego dopływów i  kanałów,

– dopływu z Grzegorza, zwanego ciekiem Struga Zelgnowska, od 50-ciu metrów poniżej wypływu z jeziora Stare (Dźwierzyńskie) do jego ujścia do cieku Struga Toruńska,

– kanału Kanał Zgniłka (Kanał Opływowy), z wodami jego dopływów, z wyłączeniem wód dopływu z jeziora Szczurkowskie (Szczurkowo)

– cieku Struga Toruńska z wodami jego dopływów, od wypływu z jeziora Korza do jego ujścia do rzeki Wisła.

 

3

Lutryna

Obwód rybacki nr 2

Obwód rybacki obejmują wody:
– rzeki Lutryna od 50-ciu metrów poniżej wypływu z jeziora Wądzyńskie do jej ujścia do rzeki Osa,
– dopływu z jeziora Gorzechówko od 50-ciu metrów poniżej wypływu z tego jeziora,
– cieku Struga Radzyńska od 50-ciu metrów poniżej wypływu z jeziora Piętki,
– kanału Kanał Siciński od połączenia z dopływem z jeziora Blizinki (Blizno) do jego ujścia do rzeki  Lutryna,
– cieku Duża Bacha (Bacha, Kanał Bacha) od wypływu z jeziora Wielkie do ujścia do rzeki Lutryna,
– cieku Mała Bacha,
oraz wody dopływów do tych wód;

 

4

Gardęga

Obwód rybacki nr 3

Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Gardęga (Gardeja), z wodami jej dopływów, od wypływu z jeziora Kuchnia do jej ujścia do rzeki Osa

 

5

Rypienica

Obwód rybacki rzeki Rypienica

Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Rypienica z wodami jej dopływów, od źródeł do jej ujścia do rzeki Drwęca z wyłączeniem wód cieku Struga Okalewka (dopływ Skrwy) od przepustu pod drogą w miejscowości Okalewo i wód cieku Struga Dunaj.

 

6

Osa

Obwód rybacki nr 3

Obwód rybacki nr 5

Obwód rybacki nr 7

Obwód rybacki nr 8

Obwód rybacki obejmuje wody:

– rzeki Osa z wodami jej dopływów, od 50-ciu metrów poniżej wypływu z jeziora Popówko do jeziora Trupel, z wyłączeniem wód dopływu z jeziora Gulbińskie (Mózgowo),

– wody jej lewego ramienia od wypływu z jeziora Trupel,

– wody jej prawego ramienia od 50-ciu metrów poniżej wypływu z jeziora Piotrowickie,

do ich ujścia do jeziora Płowęż, oraz wody dopływów do tych wód,

z wyłączeniem wód dopływów z jezior: Wielki Staw, Mierzyńskie, Goryńskie.

– od ujścia dopływu z jeziora Szańcowe do jazu elektrowni wodnej w miejscowości Kłódka,

z wyłączeniem wód: rzeki Lutryna, dopływów z jezior: Szańcowe, Mełno, rzeki Gardęga, rzeki Łasinka.

– od jazu elektrowni wodnej w miejscowości Kłódka do jej ujścia do rzeki Wisła,

– cieku Struga Pręczawa od 50-ciu metrów poniżej wypływu
z jeziora Gubińskie (Gubiny) do jego ujścia do rzeki Osa,

z wyłączeniem wód: dopływu z jeziora Piaseczno oraz kanału Kanał Trynka.

 

7

Fryba (Browina)

Obwód rybacki rzeki Fryba (Browina)

Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Fryba (Browina),
z wodami jej dopływów, od źródeł do jej ujścia do rzeki Wisła,
 z wyłączeniem wód dopływu z jeziora Chełmżyńskie oraz wód cieków: Struga Papowska, Struga Trynka.                                                               

 

8

Kanał Górny

Obwód rybacki kanału Kanał Górny w zlewni rzeki Wisła

Obwód rybacki obejmuje wody kanałów: Kanał Górny, Kanał Dolny na całej ich długości do ujścia do rzeki Wisła  oraz wody dopływów do tych wód.

 

9

Żacka Struga

Obwód rybacki cieku Żacka Struga       

( Kanał Główny, Dopływ spod Dubielna) nr 4

Obwód rybacki obejmuje wody:

– cieku Żacka Struga (Kanał Główny, Dopływ spod Dubielna) z wodami jego dopływów, od wypływu 

  z jeziora Bartlewskie do ujścia do rzeki Wisła,
– cieku Struga Młynówka z wodami jej dopływów,
z wyłączeniem wód dopływu (Dopływ spod Tytlewa) z jeziora bez nazwy we wsi Ludwikowo i wód dopływu z jeziora bez nazwy w miejscowości Łyniec oraz wód cieku Struga Marusza;

 

10

Skarlanka

Obwód rybacki jeziora Wielkie Partęczyny

Od ujścia z jeziora Skarlińskiego do ujścia do rz. Drwęcy w miejscowości Tama Brodzka z wyłączeniem jezior, przez które przepływa.

– dla  szczupaka,  karasia  i lina  na  Strudze  Skarlance  Nr 1 , położony  na  obszarze  wód  Strugi  Skarlanki  od punktu  położonego  100 m  poniżej  od  jej  wypływu  z jeziora  Strażym  i dalej  1500 m  biegiem  Strugi w kierunku  jeziora  Bachotek, obręb  ochronny  ustanawia się  na  czas określony  od  dnia  1 marca  do  dnia 31 lipca każdego roku,

– dla szczupaka, lina, łososia atlantyckiego, troci wędrownej, pstrąga potokowego, certy na Strudze Skarlance Nr 2 , położony na obszarze wód Strugi Skarlanki od jej wypływu z jeziora Bachotek do jej ujścia do rzeki Drwęcy łącznie  z rozlewiskami  zarówno stałymi  jak  i okresowymi, obręb  ochronny  ustanawia się  na  czas określony od dnia 1 marca do dnia 31 lipca każdego roku.

11

Struga Wąbrzeska

(Wawrzonka)

 

Od źródeł w pobliżu miejscowości Jarantowice do ujścia do rzeki Drwęcy wraz z dopływami z wyłączeniem jezior, przez które przepływa.

Obręb ochronny Nr 2 na rzece Drwęcy: obręb  obejmuje  obszar  wód  płynących  rzeki  Drwęcy  na  odcinku  1  km  w  miejscowości Lisewo-Młyn,  ograniczony  dwoma  odpływami  ze  zbiornika  Handlowy  Młyn wraz  z  tymi odpływami (Struga Wąbrzeska) od ich wypływu ze zbiornika. Obręb ustanawia się na okres całego roku.