Rzeki nizinne i górskie

  1. Drwęca nr 5

 I Odcinek nizinny

Nazwa łowiska Opis łowiska Ograniczenia i zakazy
Drwęca Od jazu w Samborowie, woj. warmińsko–mazurskie do ujścia do rzeki Wisły, z wyłączeniem odcinka rzeki górskiej (tj. od 200 m poniżej jazu młyna w Lubiczu do mostu drogowego w miejscowości Złotoria wraz z dopływami). – Obręb ochronny Nr 1 na rzece Drwęcy: obręb  obejmuje  obszar  wód  płynących  rzeki  Drwęcy  na  długości  4  km,  od  69  km  w miejscowości Józefat  do 65 km
w miejscowości Hamer. Obręb ustanawia się na okres całego roku.

– Obręb ochronny Nr 2 na rzece Drwęcy: obręb  obejmuje  obszar  wód  płynących  rzeki  Drwęcy  na  odcinku  1  km  w  miejscowości Lisewo-Młyn,  ograniczony  dwoma  odpływami  ze  zbiornika  Handlowy  Młyn  wraz  z  tymi odpływami od ich wypływu ze zbiornika. Obręb ustanawia się na okres całego roku.

– Obręb ochronny Nr 3 na rzece Drwęcy: obręb  obejmuje  obszar  wód  płynących  rzeki  Drwęcy  na  odcinku  7  km,  od  37  km  w miejscowości Tabółka do 30 km
w miejscowości Elgiszewo. Obręb ustanawia się na okres całego roku.

– Obręb ochronny Nr 4 na rzece Drwęcy: obręb  obejmuje  obszar  wód  płynących  rzeki  Drwęcy  od  stopnia  wodnego  ujęcia  wody pitnej  w miejscowości Lubicz do pierwszego zakola rzeki poniżej jazu młyna w Lubiczu. Obręb ustanawia się na okres całego roku.

II Odcinek górski

Nazwa łowiska Szczegółowe granice odcinków wód górskich Dozwolone przynęty i inne specjalne ograniczenia i zakazy

Drwęca

Od 200 m poniżej jazu młyna w Lubiczu do osi podłużnej mostu autostrady A1 w miejscowości Nowa Wieś wraz z dopływami. Dozwolone przynęty sztuczne i roślinne oraz wędkowanie metodą spinningową
i muchową.

– Obręb ochronny Nr 5 na rzece Drwęcy: obręb  ochronny  obejmuje  obszar  wód  od  pierwszego  zakola  rzeki  poniżej  jazu  młyna  w Lubiczu (dolna granica obrębu ochronnego Nr 4) do osi podłużnej mostu autostrady A1 w miejscowości Nowa Wieś.  Obręb ustanawia się  na okres od 1 października do 31 grudnia.

Od osi podłużnej mostu autostrady A1 w miejscowości Nowa Wieś do mostu drogowego na trasie Złotoria – Kaszczorek wraz z dopływami. Dozwolone przynęty sztuczne i roślinne oraz wędkowanie metodą spinningową
i muchową.

– Obręb ochronny Nr 6 na rzece Drwęcy: obręb  ochronny  obejmuje  obszar  wód  rzeki  od  osi  podłużnej  mostu  autostrady  A1  w miejscowości Nowa Wieś do mostu drogowego  na trasie Złotoria – Kaszczorek.  Obręb ustanawia się na okres
od 1 kwietnia do 15 maja i od 1 października do 31 grudnia. W  przypadku  przedłużenia  się  akcji  zarybieniowej  smoltami  troci  wędrownej  i  łososia atlantyckiego   okres   obowiązywania   obrębu   może   ulec   wydłużeniu   do   31   maja.  O   ewentualnym   wydłużeniu   okresu   funkcjonowania   obrębu   ochronnego   uprawniony  do    rybactwa    jest    obowiązany    powiadomić    w środkach    masowego    przekazu.

Od mostu drogowego na trasie Złotoria – Kaszczorek do ujścia do rzeki Wisły. – Obręb ochronny Nr 7 na rzece Drwęcy: obręb  obejmuje  obszar  wód  płynących  rzeki  Drwęcy  od  mostu  drogowego  na  trasie Złotoria-Kaszczorek  do  ujścia  do  rzeki  Wisły.  Do  obrębu  włącza  się  również  odcinek  rzeki  Wisły  po  prawej stronie linii brzegowej rozciągający się na długości 500 m poniżej ujścia Drwęcy
i 100 m powyżej i na szerokość 100 m w głąb koryta rzeki. Obręb ustanawia się na okres całego roku.
  1. Ruziec nr 5

I Odcinek nizinny

Nazwa łowiska Opis łowiska Ograniczenia i zakazy
Ruziec

Obwód rybacki nr 5

Odcinek nizinny obwodu rybackiego obejmuje wody rzeki Ruziec,
z wodami jej dopływów, od górnej krawędzi mostu drogowego na trasie Zbójno-Wojnowo do mostu drogowego na trasie Golub-Dobrzyń – Lipno w miejscowości Wygoda, z wyłączeniem wód dopływów z jezior: Okonin, Ugoszcz, Sicieńskie.

II Odcinek górski

Nazwa łowiska Szczegółowe granice odcinków wód krainy ryb łososiowatych Dozwolone przynęty i inne specjalne ograniczenia i zakazy
Ruziec

Obwód rybacki nr 5

Od mostu drogowego na trasie Golub-Dobrzyń  – Lipno
w miejscowości Wygoda do jej ujścia do rz. Drwęcy.
Dozwolone wędkowanie wyłącznie na przynęty sztuczne oraz metodą spinningową i muchową. Zakaz zbrojenia wędek w kulę wodną i spławik.

Zakaz wędkowania od 1.09. do 31.12.

  1. Brynica nr 2

I Odcinek nizinny

Nazwa łowiska Opis łowiska Ograniczenia i zakazy
Brynica

Obwód rybacki rzeki Brynica nr 2

Odcinek nizinny obwodu rybackiego obejmuje wody:

– rzeki Brynica od ujścia Strugi Górzanka do Brynicy do ujścia do rzeki Drwęcy.

II Odcinek górski

Nazwa łowiska Szczegółowe granice odcinków wód krainy ryb łososiowatych Dozwolone przynęty i inne specjalne ograniczenia i zakazy
Brynica

Obwód rybacki rzeki Brynica nr 2

Od źródeł do ujścia Strugi Górzanki z wyłączeniem jezior Bryńskie Południowe i Bryńskie Północne. Dozwolone wędkowanie wyłącznie na przynęty sztuczne oraz metodą spinningową i muchową. Zakaz zbrojenia wędek w kulę wodną i spławik.

Zakaz wędkowania od 1.09. do 31.12.

* Zgodnie z pkt 1.9 Regulaminu: zakazuje się wędkowania ze środków pływających na wszystkich rzekach Okręgu PZW Toruń, starorzeczach (łachach), dołach zalewowych rzeki Wisły i Drwęcy i na terenie Portu Zimowego, za wyjątkiem koryta głównego rzeki Wisły, Portu Drzewnego i rzeki Skarlanki.