Okręgowa Komisja Rewizyjna

Lp. Imię i nazwisko Funkcja Rejon
1 Jacek Lurka Przewodniczący Brodnica
2 Jarosław Szaciłowski Z-ca przewodniczącego Grudziądz
3 Marian Krężel Sekretarz Chełmża
4 Kazimierz Grzonkowski Członek Nowe Miasto Lubawskie
5 Karol Makowski Członek Toruń
6 Walerian Pawlikowski Członek Grudziądz
7 Kazimierz Pietrzak Członek Chełmno

Aktualizacja 18.12.2019 r.