Porozumienia dot. wędkowania

Na rok 2021 zostały zawarte porozumienia z następującymi Okręgami:

1/ Okręgiem Bydgoszcz z dnia 8.12.2018 r. z późniejszymi zmianami

I. Członkowie Okręgów Bydgoskiego i Toruńskiego:

1. wyróżnieni tytułem: Honorowy Członek PZW, Honorowy Prezes Koła PZW

2. dzieci (członek uczestnik) i młodzież (od 16-tego do 24-tego roku życia)

4. osoby posiadające składki za szczególne zasługi w rozwoju wędkarstwa (wydane w macierzystym Okręgu),

mają prawo do wędkowania na wodach ogólnodostępnych nizinnych (w tym „jedno łowisko” rzekę Wisłę – obwody rybackie rzeki Dolnej Wisły nr 2,3 i 4) oraz górskich obu Okręgów, wszystkimi dopuszczonymi metodami wędkowania, po wniesieniu składek na ochronę i zagospodarowanie wód w swoim macierzystym Okręgu, bez wnoszenia dodatkowych składek uzupełniających – pod warunkiem posiadania „zezwolenia na wędkowanie” Okręgu, na wodach którego wędkują.

II. Konkursy wędkarskie, za które uznaje się zawody, w których startuje min. 20 osób z opłaconymi składkami na wędkowanie na jedno łowisko (na którym odbywają się zawody) na wszystkie wody lub opłaconą składką okresową na dzień rozgrywania zawodów, mogą być organizowane na wodach obydwu Okręgów po uprzednim uzgodnieniu z właściwym miejscowo Dyrektorem Biura danego Okręgu.

Treningi kadry obydwu Okręgów (dla osób posiadających składkę członkowską na ochronę i zagospodarowanie wód macierzystego Okręgu) odbywają się na podstawie przekazanych wzajemnie „zezwoleń na wędkowanie”.

2/ Okręgiem Wałbrzych z dnia 16.12.2019 r.:

Członkowie Okręgu Toruń i Wałbrzych po wniesieniu składki członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie wód w macierzystych Okręgach mają prawo do wykupienia poniższej składki na ochronę i zagospodarowanie wód w Okręgu zawierającym porozumienie, na podstawie której mają prawo do wędkowania na wodach ogólnodostępnych:

– członkowie Okręgu PZW Wałbrzych wnoszą opłatę w wysokości                                                                              150,00 zł

– członkowie Okręgu PZW Toruń wnoszą opłatę w wysokości                                                                                      110,00 zł

3/ Okręgiem Legnica z dnia 28.12.2018 r. z późniejszymi zmianami:

Członkowie Okręgu Toruń i Legnica po wniesieniu składki członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie wód w macierzystych Okręgach mają prawo do wykupienia poniższej składki na ochronę i zagospodarowanie wód w Okręgu zawierającym porozumienie, na podstawie której mają prawo do wędkowania na wodach ogólnodostępnych:

– członkowie Okręgu PZW Legnica wnoszą opłatę w wysokości                                                                                150,00 zł

– członkowie Okręgu PZW Toruń wnoszą opłatę w wysokości                                                                                   120,00 zł

4/ Okręgiem Nadnoteckim Piła z dnia 17.11.2017 r. z późniejszymi zmianami:

Członkowie Okręgu Toruń i Piła po wniesieniu składki członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie wód w macierzystych Okręgach mają prawo do wykupienia poniższej składki na ochronę i zagospodarowanie wód w Okręgu zawierającym porozumienie, na podstawie której mają prawo do wędkowania na wodach ogólnodostępnych:

– członkowie Okręgu PZW Piła wnoszą opłatę w wysokości                                                                                         150,00 zł

– członkowie Okręgu PZW Toruń wnoszą opłatę w wysokości                                                                                      112,00 zł

5/ Okręgiem PZW Katowice z dnia 13.01.2019 r. z późn. zm.

Członkowie Okręgu Toruń i Katowice po wniesieniu składki członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie wód w macierzystych Okręgach mają prawo do wykupienia poniższej składki na ochronę i zagospodarowanie wód w Okręgu zawierającym porozumienie, na podstawie której mają prawo do wędkowania na wodach ogólnodostępnych:

– członkowie Okręgu PZW Katowice wnoszą opłatę w wysokości                                                                                 150,00 zł

– członkowie Okręgu PZW Toruń wnoszą opłatę w wysokości                                                                                      100,00 zł

6/ Okręgiem PZW Sieradz z dnia 5.01.2021 r.

Członkowie Okręgu Toruń i Sieradz po wniesieniu składki członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie wód w macierzystych Okręgach mają prawo do wykupienia poniższej składki na ochronę i zagospodarowanie wód w Okręgu zawierającym porozumienie, na podstawie której mają prawo do wędkowania na wodach ogólnodostępnych:

– członkowie Okręgu PZW Sieradz wnoszą opłatę w wysokości                                                                                    150,00 zł

– członkowie Okręgu PZW Toruń wnoszą opłatę w wysokości                                                                                      80,00 zł

Członkowie PZW odznaczeni „Złotą odznaką PZW z wieńcami” są zwolnieni z opłat.

7/ Okręgiem PZW Wrocław z dnia 1.02.2021 r.

Członkowie Okręgu Toruń i Wrocław po wniesieniu składki członkowskiej na ochronę i zagospodarowanie wód w macierzystych Okręgach mają prawo do wykupienia poniższej składki na ochronę i zagospodarowanie wód w Okręgu zawierającym porozumienie, na podstawie której mają prawo do wędkowania na wodach ogólnodostępnych:

– członkowie Okręgu PZW Wrocław wnoszą opłatę w wysokości                                                                                   150,00 zł

– członkowie Okręgu PZW Toruń wnoszą opłatę w wysokości                                                                                    110,00 zł

– członkowie Okręgu PZW Wrocław odznaczeni „Złotą odznaką PZW z wieńcami” wnoszą opłatę w wysokości                                                                                      50,00 zł

– członkowie Okręgu PZW Toruń odznaczeni „Złotą odznaką PZW z wieńcami” wnoszą opłatę w wysokości                                 20,00 zł