Strefy ciszy

Jeziora użytkowane przez Okręg PZW Toruń objęte zakazem używania jednostek pływających z silnikami spalinowymi na podstawie Rozporządzeń Wojewody, Uchwał Rad Powiatowych i Miejskich

  

1. Powiat Nowe Miasto Lubawskie

a) Zakaz obowiązuje na obszarze n/w jezior i ich dopływów przez całą dobę w okresie całego roku, zgodnie z Uchwałą nr XXII/205/2012 Rady Powiatu w Nowym Mieście Lubawskim z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zakazu używania niektórych rodzajów  jednostek pływających na wybranych akwenach powiatu (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z dnia 22 maja 2012 r., poz. 1640).

–          Dębno (Małe Dębno),

–          Gryźliny,

–          Kakaj,

–          Kuligi

–          Lekarty,

–          Osetno,

–          Radomno

–          Skarlin (Skarlińskie),

–          Studa,

–          Wielki Staw,

–          Wyrobisko pożwirowe Nielbark II

 b) Zakaz używania na obszarze n/w jezior jednostek pływających z silnikami spalinowymi, wynikający z  Rozporządzenia Wojewody nr 36 z dnia 27 września 2005 r.  w sprawie Brodnickiego Parku Krajobrazowego w części dotyczącej województwa warmińsko-mazurskiego (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz.. z dnia 5 października 2005 r. Nr 140, poz. 1648).

– Głowin (Głowińskie) – w granicach powiatu

– Łąkorz (Łąkorek)

– Wielkie Partęczyny

– Płociczno

– Płociczenko

– Prątynia (Kamienny Most)

 c) Zakaz używania na obszarze n/w jeziora jednostek pływających z silnikami spalinowymi, wynikający z  Rozporządzenia Wojewody nr 34 z dnia 27 września 2005 r.  w sprawie Welskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z dnia 5 października 2005 r. Nr 140, poz. 1646).

– Rynek (Kiełpińskie).

2. Powiat Wąbrzeźno

 a)   Zakaz używania jednostek pływających z włączonymi silnikami o napędzie spalinowym na wodach powierzchniowych następujących jezior (Dz.Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z dnia 2.04.2021 r. Poz. 1712):

 • Wieczno Północne
 •  Wieczno Południowe
 •   Zamkowe
 •  Wieldządz

b)   Zakaz używania jednostek pływających z włączonymi silnikami o napędzie spalinowym w godzinach od 19:00 do 11:00 na wodach powierzchniowych następujących jezior:

 •   Frydek
 •   Sitno
 •   Płużnica
 •   Szańce
 •   Szczurkowo
 •   Łopatki
 •  Szenwaldzkie
 •  Blizno
 • Praczka

 Zakaz nie dotyczy jednostek pływających, których użycie jest konieczne do celów bezpieczeństwa publicznego lub do utrzymania cieków i zbiorników wodnych, a także dla zapewnienia bezpieczeństwa zawodów sportowych organizowanych bez użycia silników spalinowych. Organizator jest zobowiązany na co najmniej 14 dni przed terminem zawodów powiadomić Starostę o tym przedsięwzięciu.

 3. Powiat Golub-Dobrzyń

Zakaz obowiązuje na obszarze n/w jezior i ich dopływów przez całą dobę w okresie całego roku, zgodnie z Uchwałą nr XIX/166/01 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 19 marca 2001 r. w sprawie zakazu używania silników spalinowych na jednostkach pływających (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2001 r. Nr 49, poz.1026).

–          Gajewo,

–          Grodno,

–          Słupno

–          Mlewiec,

–          Mlewo (Korza),

–          Okonin.

4. Powiat Toruń

Zakaz całoroczny obowiązuje na obszarze n/w jezior, zgodnie z Uchwałą nr XXXIX/246/2022 Rady Powiatu Toruńskiego z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zakazu używania silnikowych jednostek pływających na jeziorach powiatu toruńskiego (Dz. Urz. Woj. Kuj.– Pom. z 2022 r. , poz. 3723).

–          Archidiakonka,

–          Dzikowo,

–          Kozielec,

–          Głuchowo,

–          Grodno,

–          Dźwierzno,

–          Kamionki,

–          Górsk,

–          Józefowo.

–        Jezioro Chełmżyńskie:

a)      Zakaz całoroczny używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi w godzinach od 21:00 do 3:00 oraz całkowity zakaz używania skuterów wodnych;

b)     W miesiącach lipcu i sierpniu wprowadza się zakaz używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi w godzinach 9:00 do 18:00 w odległości 150 m od linii brzegowej kąpielisk jez. Chełmżyńskiego.

 5. Powiat Grudziądz

a) Zakaz używania jednostek pływających motorowych i uprawiania sportów motorowodnych na jeziorze Wielkie Rudnickie w okresie od 1 maja do 31 października każdego roku w porze dziennej i nocnej, zgodnie z Uchwałą nr XI/89/03 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 03 września 2003 r. w sprawie wprowadzenia zakazu i ograniczeń używania jednostek pływających na zbiorniku wodnym Jezioro Wielkie Rudnickie (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2003 r. Nr 145, poz. 1956).

 b) Zakaz używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na Jeziorze Tarpno w okresie od 1 czerwca do 15 września każdego roku, zgodnie z Uchwałą nr XXXIII/10/13 Rady Miejskiej Grudziądza z dnia 27 lutego 2013 r. w sprawie zakazu używania jednostek pływających napędzanych silnikami spalinowymi na zbiorniku wodnym Jezioro Tarpno (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z dnia 12 marca 2013 r., poz. 1052).

c) Całkowity zakaz używania jednostek pływających z napędem spalinowym na jeziorze Kuchnia, zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Grudziądzkiego nr XIV/33/2016 z dnia 14.09.2016 r. w sprawie zakazu używania jednostek pływających z napędem spalinowym na Jeziorze Kuchnia (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z dnia 16.09.2016 poz. 3169).

d) Zakaz używania jednostek pływających z napędem spalinowym na Jeziorze Nogat zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Grudziądzkiego nr IV/7/2019 z dnia 26 lutego 2019 r. (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z dnia 4.03.2019 r. poz. 1269).

e) Zakaz używania jednostek pływających z napędem spalinowym na Jeziorze Łasin Duże Zamkowe, zgodnie z Uchwałą Rady Powiatu Grudziądzkiego nr XXXI/129/2021 z dnia 24.11.2021 r. w sprawie zakazu używania jednostek pływających z napędem spalinowym na Jeziorze Łasin Duże Zamkowe Dzi. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z dnia 2.12.2021 r. poz. 6034).

6. Powiat Brodnica

a) Zakaz używania jednostek pływających o napędzie spalinowym na n/w zbiornikach powierzchniowych wód stojących oraz wód płynących, zgodnie z Uchwałą nr VIII/38/2011 Rady Powiatu w Brodnicy z dnia 31 maja 2011 r. w sprawie zakazu używania jednostek pływających o napędzie spalinowym na wodach powierzchniowych powiatu brodnickiego (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2011 r. Nr 198 poz. 1827).

– Chojno

– Czarne

-Głęboczek

– Grzywinek

– Marek

– Oleczno

– Wądzyń

– Wysokie Brodno

– Cielęta

– Szczuka

– Niskie Brodno

– Forbin

– Głęboczek

– Janówko

– Sosno

– Duże

– Gorzechówko

– Płowęż

– Żaleń

– Łąki

– Szafarnia

– Tęgowiec

– Czartek (Czortek)

 b)      Zakaz używania na obszarze n/w jezior jednostek pływających z silnikami spalinowymi, wynikający z  Rozporządzenia Wojewody nr 24/2006 z dnia 21 lutego 2006 r.  w sprawie Brodnickiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Kuj.- Pom. z 2006 r. Nr 34, poz. 541).

–          Bachotek,

–          Ciche,

–          Głowin (Głowińskie) – w granicach powiatu,

–          Kurzyny,

–          Mieliwo,

–          Małe Partęczyny,

–          Retno,

–          Robotno,

–          Sosno Małe,

–          Strażym,

–          Zbiczno,

–          Kochanka,

–          Skrzynka.

–          Dębno

–          Karaś (Tomaszek)

–          Sopień

 c)      Zakaz używania na obszarze n/w jezior jednostek pływających z silnikami spalinowymi, wynikający z  Rozporządzenia Wojewody nr 15/2005 z dnia 15 czerwca 2005 r.  w sprawie Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2005 r. Nr 83, poz. 1556).

–          Wielkie Leźno,

–          Górzno,

–          Młyńskie,

–          Wierzchownia,

–          Gutowo,

–          Bartniczka

–          Księte

7. Powiat Chełmno

a)   Zakaz obowiązuje na obszarze n/w jezior i ich dopływów przez całą dobę  w  okresie  całego roku, zgodnie z Uchwałą Nr XV/153/08 Rady Powiatu Chełmińskiego z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie zakazu używania jednostek pływających na jeziorach Papowskim, Kornatowskim i Małe Czyste. (dot. jednostek z silnikami spalinowymi)

–    Papowo Biskupie

–    Kornatowo

–    Małe Czyste

 b)   Zakaz używania na obszarze n/w jezior jednostek pływających z silnikami  spalinowymi, wynikający z Rozporządzenia Wojewody nr 19/2005 z dnia 8 września 2005 r. w sprawie Chełmińskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom.         z 2005 r. Nr 108, poz. 1873).

–     Starogrodzkie

–     Stara Wisła.

Loading