Składki członkowskie

WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ OGÓLNOZWIĄZKOWEJ

w 2023 r.

zgodnie z Uchwałą XXXII Krajowego Zjazdu Delegatów PZW z dnia 22.04.2022 r. i Uchwałą nr 52/IX/2022 z dnia 24.09.2022 r. Zarządu Głównego PZW.

Lp Treść Wysokość kwotowa

w złotych

1. Składka członkowska 150,- 
2. Składka członkowska ulgowa 75%

1) członkowie uczestnicy do lat 16

2) młodzież szkolna i studenci od 17 do 24 lat

2) członkowie odznaczeni odznaką PZW złotą z wieńcami

38,-
3. Składka członkowska ulgowa 50%

1)  członkowie odznaczeni  złotą odznaką PZW

2) członkowie legitymujący się uprawnieniem wynikającym z posiadanego orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności.

75,-
4. Składka członkowska ulgowa 25%

– odznaczeni srebrną odznaką PZW

113,-
5. Wpisowe:

1) członka zwyczajnego PZW

2) członka uczestnika PZW – do 100%

 

30,-

0 – 30,-

6. Legitymacja członkowska 10,-

 Uwaga:

 1. Członkowie honorowi PZW są zwolnieni z wnoszenia składek członkowskich z zachowaniem prawa do otrzymania zezwoleń na amatorski połów ryb na wszystkich wodach ogólnodostępnych  PZW. Podstawą do wydania zezwolenia jest wklejony do legitymacji znaczek  „Członek Honorowy PZW”.
 2. Zwalnia się członków uczestników z opłat za legitymację członkowską.
 3. Ustalenie wysokości wpisowego dla członka uczestnika PZW należy do Zarządu Okręgu (w granicach określonych niniejszą uchwałą).

 ZAKRES I ZASADY STOSOWANIA ULG I ZWOLNIEŃ

W SKŁADCE CZŁONKOWSKIEJ w 2023 r.

 1.  Młodzież do lat 14, niezrzeszona w PZW, może wędkować nieodpłatnie w wodach PZW, ale tylko w ramach łowiska i dziennego limitu swego opiekuna i w jego obecności.
 2. Honorowi członkowie PZW zgodnie z § 15 ust. 3 statutu PZW są zwolnieni ze świadczeń członkowskich za okazaniem legitymacji nadającej tytuł członka honorowego i posiadaniem w legitymacji hologramu „ Członek Honorowy PZW”.
 3. Członkowie PZW w wieku 17-24 lata są uprawnieni do zniżki w składce członkowskiej za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej lub studenckiej.
 4. Zniżki w składce członkowskiej z tytułu odznaczeń honorowymi odznakami PZW, ogłoszone w tabeli stanowiącej zał. nr 1, stosowane są po okazaniu legitymacji potwierdzającej nadanie odznaczenia lub wpisu do legitymacji członkowskiej.
 5. Zasady stosowania ulg i zwolnień w składce na ochronę i zagospodarowanie wód oraz zasady wydawania zezwoleń na amatorski połów ryb dla osób objętych tymi ulgami i zwolnieniami, uchwalają na terenie swego działania zarządy okręgów.
 6. System ulg określony w załączniku nr 1 pkt 2 i 3 stosuje w ciągu całego roku, w którym ukończono określony wiek.
 7. Składki członkowskie roczne oraz opłaty roczne za zezwolenie na amatorski połów ryb od osób niezrzeszonych, obowiązują w danym roku kalendarzowym, tj. od dn. 1 stycznia br. do dnia 31 grudnia br.
 8. Składki członkowskie i opłaty od osób niezrzeszonych nie podlegają zwrotowi.

Składka członkowska na ochronę i zagospodarowanie wód Okręgu Toruń na rok 2023 dla członków PZW

 Składki całoroczne

  Składka podstawowa Składka  ulgowa
  Osoby odznaczone złotą lub srebrną odznaką PZW oraz członkowie z udokumentowanym 40-letnim stażem w PZW Członkowie PZW powyżej 65 roku życia
1 Składka członkowska całoroczna pełna na ochronę i zagospodarowanie wód

– wszystkie wody Okręgu Toruń na wszystkie sposoby i metody wędkowania

I rata   /1.01- 31.03/

II rata / 1.04-31.12/.

395,00

250,00

145,00

250,00 196,00
2 Składka członkowska całoroczna pełna ulgowa na ochronę i zagospodarowanie wód na wszystkie wody Okręgu Toruń dla osoby, której współmałżonek ma wykupioną składkę członkowską pełną podstawową lub ulgową na ochronę i zagospodarowanie wód Okręgu Toruń na wszystkie sposoby i metody wędkowania. 25,00
3 Składka członkowska całoroczna niepełna na ochronę i zagospodarowanie wód na 1 łowisko  (bez rz. Wisły) na wszystkie sposoby i metody wędkowania. 249,00 185,00 140,00
4 Składka członkowska całoroczna niepełna ulgowa na ochronę i zagospodarowanie wód na 1 łowisko (bez rz. Wisły) dla osoby, której współmałżonek ma wykupioną składkę członkowską niepełną podstawową lub ulgową na ochronę i zagospodarowanie wód na 1 łowisko (bez rz. Wisły) na wszystkie sposoby i metody wędkowania. 25,00
5 Składka członkowska uzupełniająca na ochronę i zagospodarowanie wód na wszystkie wody Okręgu Toruń na wszystkie sposoby i metody wędkowania dla osób posiadających wykupioną składkę na 1 łowisko bez rz. Wisły na wszystkie sposoby i metody wędkowania (składka tylko dla osób, które chcą wędkować na wszystkich wodach, a wykupiły już na rok 2023 składkę na 1 łowisko bez rz. Wisły). 146,00 65,00 56,00
6 Składka członkowska całoroczna niepełna na ochronę i zagospodarowanie wód na rz. Wisłę (1 łowisko) na wszystkie sposoby i metody wędkowania. 300,00 220,00 170,00
7 Składka członkowska całoroczna niepełna ulgowa na ochronę i zagospodarowanie wód na rz. Wisłę (1 łowisko) dla osoby, której współmałżonek ma wykupioną składkę członkowską niepełną podstawową lub ulgową na ochronę i zagospodarowanie wód na rz. Wisłę na wszystkie sposoby i metody wędkowania. 25,00
8 Składka członkowska uzupełniająca na ochronę i zagospodarowanie wód na wszystkie wody Okręgu Toruń na wszystkie sposoby i metody wędkowania dla osób posiadających wykupioną składkę na rz. Wisłę  jako  1 łowisko na wszystkie sposoby i metody wędkowania (składka tylko dla osób, które chcą wędkować na wszystkich wodach, a wykupiły już na rok 2023 składkę na rz. Wisłę jako- 1 łowisko). 95,00 30,00 26,00
9 Składka członkowska całoroczna pełna na ochronę i zagospodarowanie wód na wody Okręgu Toruń dla młodzieży uczącej się w szkołach dziennych od 17 – 24 roku życia na wszystkie sposoby i metody wędkowania. 50,00
10 Składka członkowska całoroczna pełna ulgowa na ochronę i zagospodarowanie wód dla członka uczestnika na wszystkie sposoby i metody wędkowania. 10,00
11 Składka członkowska całoroczna pełna na ochronę i zagospodarowanie wód za szczególne zasługi dla rozwoju wędkarstwa  lub odznaczonego złotą odznaką PZW z wieńcami. 100,00
12 Składka członkowska całoroczna pełna na ochronę i zagospodarowanie wód dla  członków PZW – zweryfikowanych instruktorów i nauczycieli pracujących z młodzieżą w roku poprzednim na wszystkie sposoby i metody wędkowania. 65,00
13 Składka członkowska całoroczna pełna na ochronę i zagospodarowanie wód dla zweryfikowanego strażnika SSRyb . Okręgu Toruń na wszystkie sposoby i metody wędkowania. 20,00

Uwaga :

Zgodnie z uchwałą Zarządu Głównego PZW nr 51/IX/2022 z dnia 24.09.2022 r. składka członkowska ogólnozwiązkowa i składka na ochronę i zagospodarowanie wód wniesiona przez członka uczestnika (do lat 16) upoważnia go do wędkowania na wodach PZW ogólnie dostępnych całego kraju, na warunkach określonych przez uprawnionego do rybactwa i po uzyskaniu jego zezwolenia.

Składki  okresowe   –      dla członków PZW           ROK  2023 1 dzień 3 dni 7 dni
Składka członkowska  okresowa (pełna) na ochronę i zagospodarowanie wód –  na wszystkie  wody Okręgu Toruń, na wszystkie sposoby i metody wędkowania. 40,00 zł 80,00 zł 105,00 zł
Składka członkowska okresowa   (niepełna)  na ochronę i zagospodarowanie wód -na wszystkie wody  Okręgu Toruń,  na wszystkie sposoby i metody wędkowania –  z wyłączeniem  trollingu. 33,00 zł 73,00 zł 99,00 zł

OPŁATY DLA NIEZRZESZONYCH

 na rok 2023

 Opłata całoroczna dla niezrzeszonych:      

 

 

Na wszystkie wody Okręgu Toruń na wszystkie sposoby i metody wędkowania (pełna). 750,00 zł
Na rz. Wisła (1 łowisko) na wszystkie sposoby i metody wędkowania (niepełna). 700,00 zł
Na 1 łowisko (bez rz. Wisły) na wszystkie sposoby i metody wędkowania (niepełna). 690,00 zł
Opłaty   okresowe  dla niezrzeszonych: 
Opłaty   okresowe 1 dzień 3 dni 7 dni
Na wszystkie wody Okręgu Toruń – (pełna) na wszystkie sposoby i metody wędkowania. 69,00 zł 148,00 zł 198,00 zł
Na wszystkie wody  Okręgu Toruń –  (niepełna) na wszystkie sposoby i metody wędkowania z wyłączeniem trollingu. 59,00 zł 138,00 zł 187,00 zł

 

 

SKŁADKI I OPŁATY OKRESOWE OPŁACISZ TUTAJ

Loading