Obręby ochronne

WYKAZ OBRĘBÓW OCHRONNYCH RYB

USTANOWIONYCH:

 

Uchwałą nr 14/167/14/IV

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

z dnia 11 marca 2014 r.

w sprawie ustanowienia obrębów ochronnych na śródlądowych wodach powierzchniowych płynących w województwie warmińsko-mazurskim

(Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z dnia 27 marca 2014 r., poz. 1334)

Uchwałą nr 12/230/18/V

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

z dnia 5 marca 2018 r.

zmieniająca Uchwałę nr 14/167/14/IV Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie ustanowienia obrębów ochronnych na śródlądowych wodach powierzchniowych płynących w województwie warmińsko-mazurskim z późn. zm.

Uchwałą nr 6/225/17

ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

z dnia 15 lutego 2017 r.

w sprawie ustanowienia obrębów ochronnych ryb w obwodach rybackich

(Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z dnia 24 marca 2017 r., poz. 1149)

 

Obręb ochronny Nr 4 na rzece Wiśle

Obręb obejmuje obszar wód płynących przyujściowego odcinka rzeki Brdy od jazu walcowego w miejscowości Czersk Polski do ujścia do rzeki Wisły oraz obszar wód rzeki Wisły rozciągający się po lewej linii brzegowej od końca ostrogi poniżej ujścia Brdy i 400 m (do trzeciej główki) powyżej ujścia, o szerokości 100 m w głąb koryta rzeki.

Obręb ustanawia się na okres od 15 marca do 31 maja.

Obręb stanowi część obwodu rybackiego rzeki Wisła Nr 3.

Obręb ochronny na jeziorze Płużnica

Obręb obejmuje część jeziora od dopływu z jeziora Wieldządz wzdłuż brzegu zachodniego, w kierunku południowym na odległość 800 m do odpływu do jeziora Bartoszewice i w głąb jeziora na odległość 100 m.

Obręb ustanawia się na okres od 1 marca do 30 kwietnia.

Obręb stanowi część obwodu rybackiego jeziora Wieldządz na cieku Struga Toruńska Nr 1.

 Obręb ochronny na jeziorze Łasińskim Dużym (Zamkowym)

Obręb obejmuje pas wody o szerokości 100 m wokół każdej z trzech wysp położonych w północno-wschodniej części jeziora.

Obręb ustanawia się na okres od 1 marca do 31 lipca.

Obręb stanowi część obwodu rybackiego jeziora Łasińskie Duże (Zamkowe) na rzece Łasinka.

 Obręb ochronny na jeziorze Świętym

Obręb obejmuje wschodnią część jeziora ograniczoną punktami o współrzędnych (Poland CS92): punkt 1 – 19.19816, 53.52207 punkt 2 – 19.20098, 53.51894.

Obręb ustanawia się na okres od 1 marca do 31 lipca.

Obręb stanowi część obwodu rybackiego jeziora Święte na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Osa.

 Obręb ochronny na jeziorze Nogat

Obręb obejmuje południową zatokę jeziora na odcinku 300 m wzdłuż prawego i lewego brzegu i w głąb jeziora na odległość 100 m.

Obręb ustanawia się na okres od 1 marca do 31 lipca.

Obręb stanowi część obwodu rybackiego jeziora Nogat na rzece Gardęga (Gardeja) Nr 2.

 Obręb ochronny na jeziorze Zamkowym

Obręb obejmuje północną zatokę jeziora, od dopływu Strugi Wąbrzeskiej, na odcinku 500 m wzdłuż prawego i lewego brzegu, przez całą szerokość zatoki.

Obręb ustanawia się na okres od 1 marca do 31 lipca.

Obręb stanowi część obwodu rybackiego jeziora Zamkowe na cieku Struga Wąbrzeska.

 Obręb ochronny na jeziorze Wielkim Rudnickim

Obręb obejmuje część jeziora przy dopływie Strugi Maruszy po 150 m w prawą i lewą stronę i 200 m w głąb jeziora oraz przy Dużej Wyspie – 150 m wzdłuż północnego brzegu wyspy i 50 m w głąb jeziora.

Obręb ustanawia się na okres od 1 marca do 31 lipca.

Obręb stanowi część obwodu rybackiego jeziora Wielkie Rudnickie (Rudnik, Rudnickie) na cieku Struga Marusza Nr 2.

 Obręb ochronny na jeziorze Wielkie Leźno

Obręb obejmuje całą zatokę usytuowaną w zachodniej części jeziora.

Obręb ustanawia się na okres od 1 marca do 31 lipca.

Obręb stanowi część obwodu rybackiego jeziora Wielkie Leźno, na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Brynica.

 Obręb ochronny na jeziorze Niskie Brodno

Obręb obejmuje końcową część jeziora od strony północnej przy dopływie, po lewej i po prawej stronie, wzdłuż brzegu na odległość 150 m i w głąb jeziora na odległość 150 metrów.

Obręb ustanawia się na okres od 1 marca do 31 lipca.

Obręb stanowi część obwodu rybackiego jeziora Sosno na cieku Brodniczka (Łacha, Struga Brodnicka) w zlewni rzeki Drwęca.

Obręb ochronny na jeziorze Wysokie Brodno

Obręb obejmuje pas wody szerokości 100 m wokół wyspy znajdującej się na jeziorze.

Obręb ustanawia się na okres od 1 marca do 31 lipca.

Obręb stanowi część obwodu rybackiego jeziora Sosno na cieku Brodniczka (Łacha, Struga Brodnicka) w zlewni rzeki Drwęca.

Obręb ochronny na jeziorze Sosno

Obręb obejmuje całą zatokę położoną w południowo-zachodniej części jeziora.

Obręb ustanawia się na okres od 1 marca do 31 lipca.

Obręb stanowi część obwodu rybackiego jeziora Sosno na cieku Brodniczka w zlewni rzeki Drwęca.

 Obręb ochronny na jeziorze Mieliwo

Obręb obejmuje część jeziora od wylotu odpływu w kierunku południowym, na odcinku 200 m w kierunku północnym i w głąb jeziora na odległość 100 m.

Obręb ustanawia się na okres od 1 marca do 31 lipca.

Obręb stanowi część obwodu rybackiego jeziora Sosno na cieku Brodniczka (Łacha, Struga Brodnicka) w zlewni rzeki Drwęca.

 Obręb ochronny na jeziorze Płowęż

Obręb obejmuje część jeziora wzdłuż brzegu północno-wschodniego na odcinku 300 m od wpływu rzeki Osy i w głąb jeziora na odległość 100 m.

Obręb ustanawia się na okres od 1 marca do 31 lipca.

Obręb stanowi część obwodu rybackiego jeziora Płowęż na rzece Osa Nr 6.

 Obręb ochronny na jeziorze Wądzyńskim

Obręb obejmuje zachodnią część jeziora, od odpływu 200 m wzdłuż brzegu w kierunku południowo-wschodnim i w głąb jeziora na odległość 100 m.

Obręb ustanawia się na okres od 1 marca do 31 lipca.

Obręb stanowi część obwodu rybackiego jeziora Wądzyńskie na rzece Lutryna Nr 1.

 Obręb ochronny na jeziorze Janowskim

Obręb obejmuje zatokę przy odpływie na długości 200 m wzdłuż prawego i lewego brzegu oraz 100 m w głąb jeziora.

Obręb ustanawia się na okres od 1 marca do 31 lipca.

Obręb stanowi część obwodu rybackiego jeziora Janowskie (Janówko) na cieku Sugajnica (Struga Sugajenka) Nr 2 w zlewni rzeki Drwęca.

 Obręb ochronny na jeziorze Tarpno

Obręb obejmuje pas wody 150 m wzdłuż linii brzegowej, od dopływu Kanału Trynka do jeziora w kierunku północno-wschodnim, obejmującym całą zatokę i w głąb jeziora na odległość 100 m.

Obręb ustanawia się na okres od 1 marca do 31 lipca.

Obręb stanowi część obwodu rybackiego kanału Kanał Trynka w bezpośredniej zlewni rzeki Wisła.

 Obręb ochronny Port Drzewny

Obręb obejmuje całą powierzchnię wody wraz z tak zwaną „szyjką” i starorzeczem położonym na północ od portu w granicach jego własności.

Obręb ustanawia się na okres od 1 kwietnia do 30 maja.

Obręb stanowi część obwodu rybackiego rzeki Wisła Nr 2.

 

Obręb ochronny Nr 1 na rzece Drwęcy

Obręb obejmuje obszar wód płynących rzeki Drwęcy na długości 4 km, od 69 km w miejscowości Józefat do 65 km w miejscowości Hamer.

Obręb ustanawia się na okres całego roku.

Obręb stanowi część obwodu rybackiego rzeki Drwęca Nr 5.

 Obręb ochronny Nr 2 na rzece Drwęcy

Obręb obejmuje obszar wód płynących rzeki Drwęcy na odcinku 1 km w miejscowości Lisewo-Młyn, ograniczony dwoma odpływami ze zbiornika Handlowy Młyn wraz z tymi odpływami od ich wypływu ze zbiornika.

Obręb ustanawia się na okres całego roku.

Obręb stanowi część obwodu rybackiego rzeki Drwęca Nr 5.

 Obręb ochronny Nr 3 na rzece Drwęcy

Obręb obejmuje obszar wód płynących rzeki Drwęcy na odcinku 7 km, od 37 km w miejscowości Tabółka do 30 km w miejscowości Elgiszewo.

Obręb ustanawia się na okres całego roku.

Obręb stanowi część obwodu rybackiego rzeki Drwęca Nr 5.

 Obręb ochronny Nr 4 na rzece Drwęcy

Obręb obejmuje obszar wód płynących rzeki Drwęcy od stopnia wodnego ujęcia wody pitnej w miejscowości Lubicz do pierwszego zakola rzeki poniżej jazu młyna w Lubiczu.

Obręb ustanawia się na okres całego roku.

Obręb stanowi część obwodu rybackiego rzeki Drwęca Nr 5.

 Obręb ochronny Nr 5 na rzece Drwęcy

Obręb ochronny obejmuje obszar wód od pierwszego zakola rzeki poniżej jazu młyna w Lubiczu (dolna granica obrębu ochronnego Nr 4) do osi podłużnej mostu autostrady A1 w miejscowości Nowa Wieś.

Obręb ustanawia się na okres od 1 października do 31 grudnia.

Obręb stanowi część obwodu rybackiego rzeki Drwęca Nr 5.

Obręb ochronny Nr 6 na rzece Drwęcy

Obręb ochronny obejmuje obszar wód rzeki od osi podłużnej mostu autostrady A1 w miejscowości Nowa Wieś do mostu drogowego na trasie Złotoria-Kaszczorek.

Obręb ustanawia się na okres od 1 kwietnia do 15 maja i od 1 października do 31 grudnia. W przypadku przedłużenia się akcji zarybieniowej smoltami troci wędrownej i łososia atlantyckiego okres obowiązywania obrębu może ulec wydłużeniu do 31 maja. O ewentualnym wydłużeniu okresu funkcjonowania obrębu ochronnego uprawniony do rybactwa jest obowiązany powiadomić w środkach masowego przekazu.

Obręb stanowi część obwodu rybackiego rzeki Drwęca Nr 5.

 Obręb ochronny Nr 7 na rzece Drwęcy

Obręb obejmuje obszar wód płynących rzeki Drwęcy od mostu drogowego na trasie Złotoria – Kaszczorek do ujścia do rzeki Wisły. Do obrębu włącza się również odcinek rzeki Wisły po prawej stronie linii brzegowej rozciągający się na długości 500 m poniżej ujścia Drwęcy i 100 m powyżej i na szerokość 100 m w głąb koryta rzeki.

Obręb ustanawia się na okres całego roku.

Obręb stanowi część obwodu rybackiego rzeki Drwęca Nr 5 i obwodu rybackiego rzeki Wisła Nr 2.

W obwodzie rybackim jeziora Wielkie Partęczyny na rzece Skarlanka w zlewni rzeka Drwęca:

  1. Obręb ochronny nr 1 na jeziorze Skarlin o pow. 293,80 ha, położony w miejscowości Skarlin, obejmuje końcową, wschodnią część jeziora na odległość 200 m wzdłuż obu brzegów, obręb ochronny ustanawia się na czas nieokreślony,
  2. Obręb ochronny nr 2 na jeziorze Wielkie Partęczyny o pow. 339 ha, położony w północnej części jeziora 300 m w prawo i 300 m w lewo od dopływu rzeki Skarlanki i w głąb jeziora na odległość 100 m, obręb ochronny ustanawia się na czas nieokreślony,
  3. Obręb ochronny nr 3 na jeziorze Łąkorek o pow. 168 ha, położony w zachodniej części jeziora 300 m w prawo i 100 m w lewo od dopływu z jeziora Pawłówkowo i w głąb jeziora na odległość 100 m, obręb ochronny ustanawia się na czas nieokreślony,
  4. Obręb ochronny nr 4 dla szczupaka, karasia i lina na jeziorze Kurzyny o pow. ok. 35,5 ha, obejmuje wody jeziora, obręb ochronny ustanawia się na czas określony od dnia 1 marca do dnia 31 lipca każdego roku,
  5. Obręb ochronny nr 5 dla szczupaka, karasia i lina na jeziorze Karaś (Tomaszek) o pow. ok. 5,8 ha, obejmuje wody jeziora, obręb ochronny ustanawia się na czas określony od dnia 1 marca do dnia 31 lipca każdego roku,
  6. Obręb ochronny nr 6 dla szczupaka, karasia i lina Strudze Skarlance Nr 1, położony na obszarze wód Strugi Skarlanki od punktu położonego 100 m poniżej od jej wypływu z jeziora Strażym i dalej 1500 m biegiem Strugi w kierunku jeziora Bachotek, obręb ochronny ustanawia się na czas określony od dnia 1 marca do dnia 31 lipca każdego roku,
  7. Obręb ochronny nr 7 dla szczupaka, lina, łososia atlantyckiego, troci wędrownej, pstrąga potokowego, certy na Strudze Skarlance Nr 2, położony na obszarze wód Strugi Skarlanki od jej wypływu z jeziora Bachotek do jej ujścia do rzeki Drwęcy łącznie z rozlewiskami zarówno stałymi jak i okresowymi, obręb ochronny ustanawia się na czas określony od dnia 1 marca do dnia 31 lipca każdego roku.

W obwodzie rybackim jeziora Radomno na cieku Struga nr 2 w zlewni rzeki Drwęca:

  1. Obręb ochronny nr 1 na jeziorze Radomno o pow. 110,5 ha, położony w północnej części jeziora, 150 m w lewo i 150 m w prawo, od dopływu i w głąb jeziora na odległość 100 m, obręb ochronny ustanawia się na czas nieokreślony.

 

Loading