Zarybienia

Zarybienia jesienne – rzeki

1. Pstrąg potokowy

            Wel nr 10 – 1 820 szt.

            Pissa nr 2 – 910 szt.

            Brynica nr 2 – 910 szt.

            Zielona Struga – 910 szt.

                                   Razem: 4 550 szt.

2. Certa

            Wisła nr 2 – 1 000 szt.

            Wisła nr 3 – 3 335 szt.

            Wisła nr 4 – 670 szt.

            Drwęca nr 4 – 3 335 szt.

                                   Razem: 8 340 szt.

3. Boleń

            Wisła nr 3 – 2 205 szt.

            Wisła nr 4 – 3 000 szt.

                                   Razem: 5 205 szt.

Toruń, 28.09.2023 r.

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu informuje, że w dniu 6.10.2023 r. planowane jest zarybienie narybkiem jesiennym Bolenia i certy rzek wchodzących w skład dzierżawionych obwodów rybackich.

Zarybienia narybkiem jesiennym certy obejmują obwody rybackie  rzeki Wisła nr 2, 3 i 4 oraz Drwęca nr 5

Zarybienia narybkiem jesiennym bolenia obejmuje obwód rybacki  rzeki Wisła 3 i 4

Pochodzenie : Gospodarstwo Rybackie Jerczyńscy – Kołoniec

Pomiary i załadunek ok 10:00 Gospodarstwo Rybackie Jerczyńscy

Około godziny 15:00 przyjazd do Torunia i zarybienie obwodu rzeki Wisła nr 2

Około godziny 16:00 przyjazd do miejscowości Chełmno i zarybienie obwodów rybackich rzeki Wisła nr 3 i 4

Około godziny 18:00 przyjazd do Szramowa i zarybienie obwodu rzeki Drwęca nr 5.

Toruń, 28.09.2023 r.

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu informuje, że    w dniu 4.10.2023 r. nastąpi zarybienie obwodu rybackiego rzeki Wel narybkiem jesiennym lipienia w ilości 1 000 sztuk.

Producent: GR Marian Kielar

godz. ok. 15:00 zarybienie rzeki Wel w miejscowości Trzcin.

Toruń, 27.09.2023 r.

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu informuje, że w dniu 3.10.2023 r. nastąpi zarybienie narybkiem jesiennym pstrąga potokowego następujących obwodów rybackich:

–          rzeki Wel nr 10

–          rzeki Brynica nr 2

–          rzeki Pissa nr 2

–          rzeki Zielona Struga

Producent: OZ Czarci Jar

3.10.2023 r. 

godz. ok. 10:00 – miejscowość Trzcin zarybienie rzeki Wel nr 10

godz. ok. 11.00 – miejscowość Bartniczka zarybienie rzeki Brynica,

godz. ok. 11:00 – miejscowość Bartniczka zarybienie rzeki Pissa nr 2,

godz. ok. 13:00 – miejscowość Dybowo zarybianie rzeki Zielona Struga.

Toruń, 18.09.2023 r.

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu informuje, że w dniu 26.09.2023 r. nastąpi zarybienie narybkiem jesiennym suma europejskiego:

                        –      obwodu rybackiego rzeki Wisła nr 2

–          obwodu rybackiego rzeki Wisła nr 3

–          obwodu rybackiego rzeki Wisła nr 4

–          obwodu rybackiego rzeki Osa nr 8,

26.09.2023 r.

–          godz. 8:00 – 9:00 – załadunek Gospodarstwo Rybackie Bartołty,

–          godz. ok. 12:00 przyjazd do Torunia i zarybienie obwodu  nr 2 rzeki Wisła

–          godz. około 13:30  – przyjazd do Chełmna i zarybienie obwodu nr 3 rzeki Wisła

–          godz. około 15:00  – przyjazd do Grudziądza i zarybienie obwodu nr 4 rzeki Wisła

–          godz. około 16:00  – przyjazd do Świerkocina i zarybienie obwodu nr 8 rzeki Osa

Toruń, 28.06.2023 r.

Okręg PZW w Toruniu, Zespół Gospodarki Wędkarsko-Rybackiej w Grzmięcy informuje, że planuje w  dniu 03.07.2023  zarybienie obwodu rybackiego rzeki Drwęca nr 4, Wisły nr 3, Wisły nr 4 –  jesiotrem  ostronosym wylęgiem żerującym    (Acipenser oxyrinchus).

 • Obwód rybacki rzeki Drwęca nr 4

Początek zarybienia 03.07.2023 r około godz. 08.30 w m.  Szramowo , 

 • Obwód rybacki rzeki Wisła nr 4

Początek zarybienia 03.07.2023 r około godz. 12.00 w m. Grudziądz przy slipie w Błoniach Nadwiślańskich 

 • Obwód rybacki rzeki Wisła nr 3

Początek zarybienia 03.07.2023 r około godz.13.30 w m. Chełmo przy slipie w Powiślu.

Toruń, 25.05.2023 r.

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego   w Toruniu informuje, że zarybienia narybkiem letnim sandacza rzek i jezior wchodzących w skład użytkowanych obwodów rybackich rozpoczną się od 31.05.2023 r.

Pochodzenie GR Ruda Maleniecka

Obwody rybackie rzek:

1. Obwód rybacki rzeki Wisła nr 2 w Toruniu

2. Obwód rybacki rzeki Wisła nr 3 w Chełmnie

3. Obwód rybacki rzeki Wisła nr 4 w Grudziądzu

4. Obwód rybacki rzeki Osa nr 8 w Świerkocinie

                        Obwody rybackie jezior:

1. Obwód rybacki jeziora Wieldządz na cieku Struga Toruńska nr 1 – Jeziora Wieldządz

2. Obwód rybacki jeziora Szczurkowskie (Szczurkowo) na cieku bez nazwy w zlewni cieku Struga Toruńska

3. Obwód rybacki jeziora Płowęż na rzece Osa nr 6

4. Obwód rybacki jeziora Goryńskie na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Osa

5. Obwód rybacki jeziora Święte na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Osa

6. Obwód rybacki jeziora Wądzyńskie na rzece Lutryna nr 1 – jeziora Chojno, Grzywienek, Oleczno, Czarne, Marek, Wichulec, Wądzyń;

7. Obwód rybacki jeziora Mełno na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Osa,

8. Obwód rybacki jeziora Nogat na rzece Gardęga (Gardeja) nr 2  – Jezioro Szynwałd,

9. Obwód rybacki jeziora Kuchnia na rzece Gardęga (Gardeja nr 2a),

10. Obwód rybacki jeziora Linowiec na cieku bez nazwy w zlewni cieku Struga Wólka

11. Obwód rybacki jeziora Cielęce (Cielęta) na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Drwęca

12.  Obwód rybacki jeziora Zamkowe na cieku Struga Wąbrzeska – jezioro Zamkowe

13. Obwód rybacki jeziora Owieczkowo na cieku bez nazwy w zlewni cieku Struga Czarna (Skępska) ,

14. Obwód rybacki jeziora Trupel (Szwarcenowo) na rzece Osa nr 4 – jezioro Trupel

15. Obwód rybacki jeziora Chełmżyńskie na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Fryba (Browina) – jezioro Grodno

16. Obwód rybacki jeziora Papowskie na cieku Struga Papowska w zlewni rzeki Fryba (Browina) – jezioro Małe Czyste

Odnośnie miejsc zarybień, terminów i godzin będziemy informować na bieżąco. Uzależnione jest to od ilości odłowionego materiału zarybieniowego  w danym dniu.

Toruń, 12.05.2023 r.

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu informuje, że w dniu 19.05.2023 r. nastąpi zarybienie narybkiem letnim troci  oraz narybkiem wiosennym brzany obwodu rybackiego rzeki Wisła nr 3.

Toruń, 11.05.2023 r.

Okręg PZW w Toruniu informuje, że w dniu 15.05.2023 r. planowane są zarybienia narybkiem podchowanym węgorza rz. Wisły nr 3 i 4

ok. godz. 10:00 przyjazd do miejscowości Chełmno i zarybienie rz. Wisły nr 3

ok. godz. 11:00 przyjazd do miejscowości Grudziądz i zarybienie rz. Wisły nr 4.

Toruń, 5.05.2023 r.

Okręg PZW w Toruniu informuje, że w dniu 10.05.2023 r. planowane są zarybienia narybkiem węgorza jezior – załącznik Tabela 1 Zbiórka i odbiór materiału zarybieniowego węgorza w dniu 10.05.2023 r. około godziny 11.00 w ZGWR Grzmięca.

Toruń, 28.04.2023 r.

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu informuje, że od dnia 4.05.2023 r. planowane jest  zarybienie narybkiem letnim szczupaka dzierżawionych obwodów rybackich jezior. Pochodzenie GR Ruda Maleniecka

W dniach 04-07.05.2023 r. nastąpi zarybienie:

1. Obwód rybacki rzeki Wisła nr 2 w Toruniu

2. Obwód rybacki rzeki Wisła nr 3 w Chełmnie

3. Obwód rybacki rzeki Wisła nr 4 w Grudziądzu

Zarybienia obejmują następujące obwody rybackie jezior:

1. Obwód rybacki jeziora Mała Wisła w bezpośredniej zlewni rzeki

2. Obwód rybacki jeziora Wieldządz na cieku struga Toruńska nr 1 – jeziora Wieldządz., Płużnica

3. Obwód rybacki jeziora Duże (Gruta Duża) na cieku Struga Marusza nr 1 – jeziora: Wilczak., Skępe

4. Obwód rybacki jeziora Szańcowe na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Osa – jezioro Lisnowo i Szańcowe

5. Obwód rybacki jeziora Dąbrówka na cieku Struga Radzyńska – jeziora: Gołębiewo., Kneblowo., Kitnowo Szumiłowo., Boguszewo.

6. Obwód rybacki jeziora Sicieńskie (Sitno) na kanale Kanał Siciński w zlewni rzeki Lutryna – jezioro Sitno

7. Obwód rybacki jeziora Piaseczno (Grabowiec) na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Drwęca

8. Obwód rybacki jeziora Gutowo na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Brynica

9. Obwód rybacki jeziora Górznieńskie (Górzno) na cieku Struga Górzanka w zlewni rzeki Brynica – jezioro Młyńskie

10. Obwód rybacki jeziora Stawek nacieku Dopływ z jeziora Słupno w zlewni rzeki Drwęca

11. Obwód rybacki jeziora Kotlewskie na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Drwęca

12. Obwód rybacki jeziora Nogat na rzece Gardęga (Gardeja) nr 2  – Jezioro Zawda

13. Obwód rybacki jeziora Retno na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Skarlanka jezioro Retno

14. Obwód rybacki jeziora Wielkie Partęczyny na rzece Skarlanka w zlewni rzeki Drwęca (jeziora: Skarlin , Wlk. Partęczyny, Bachotek, Łąkorek, Osetno, Ostrowite );

                  15. Jezioro Gubiny.

Toruń, 14.04.2023 r.

        Okręg PZW w Toruniu, Zespół Gospodarki Wędkarsko-Rybackiej w Grzmięcy informuje, że planuje w  dniu 19.04.2023  zarybienie obwodu rybackiego rzeki Drwęca nr 5

łososiem wylęgiem

Początek zarybienia około godz. 08.30 w m. Kaługa – Szramowo.

Toruń, 14.04.2023 r.

        Okręg PZW w Toruniu, Zespół Gospodarki Wędkarsko-Rybackiej w Grzmięcy informuje, że planuje w  dniach  17 – 19.04.2023  zarybienie obwodów rybackich :

Szczupakiem wylęgiem żerującym

   W dniu 17.04.2023 

 • obwód rybacki jeziora Trupel (Szwarcenowo) na rz. Osa nr 4
 • obwód rybacki jeziora Lekarty na cieku bez nazwy w zlewni rz. Osa
 • obwód rybacki jeziora Katlewo na cieku bez nazwy w zlewni rz. Wel
 • obwód rybacki jeziora Wólka na cieku bez nazwy w zlewni cieku Struga Wólka
 • obwód rybacki jeziora Jakubkowo na cieku bez nazwy w zlewni rz. Wel
 • J. Bielice
 • J. Gwiździny

Początek zarybienia około godz. 09.00 ,  17.04.2023 r.

W dniu 18.04.2023

 • obwód rybacki jeziora Wądzyńskie na rz. Lutryna nr 1
 • obwód rybacki jeziora Sosno na cieku Struga Brodnicka nr 1 w zlewni rz. Drwęca
 • obwód rybacki jeziora Dłuskie (Długie) na cieku bez nazwy w zlewni rz. Rypienica

Początek zarybienia około godz. 09.00 ,  18.04.2023 r

 W dniu 19.04.2023

 • obwód rybacki jeziora Niemczyk (Suszek) na cieku Dopływ spod Dubielna (Struga Żacka, Cybulanka) nr 3
 • obwód rybacki jeziora Wielki Wełcz na cieku bez nazwy w bezpośredniej zlewni rz. Wisła
 • obwód rybacki jeziora Papowskie na cieku Struga Papowska w zlewni rz. Fryba (Browina)
 • obwód rybacki cieku Struga Toruńska nr 2 – j. Stare (Dźwierzyńskie)
 • obwód rybacki jeziora Niemczyk na cieku bez nazwy w zlewni cieku Dopływ spod Dubielna (Kanał Główny)
 • J.Orle i Nowe Błonowo

Początek zarybienia około godz. 9.30 , 19.04.2023 r

W dniu 20.04.2023

 • obwód rybacki jeziora Wielkie Partęczyny na rzece Skarlanka w zlewni rzeki Drwęca.

Początek zarybienia około godz. 8.30 , 20.04.2023 r

Toruń, 13.04.2023 r.

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu informuje, że w dniu 21.04.2023 r. nastąpi zarybienie narybkiem pstrąga potokowego następujących obwodów rybackich:

–          rzeki Mątawa nr 2 i Drwęca nr 5

21.04.2023 r.

godz. ok. 13:00 – miejscowość Borowy Młyn zarybianie rzeki Mątawa nr 2,

godz. ok. 15:00 – miejscowość Nowe Miasto Lubawskie zarybienie rzeki Drwęca nr 5.

Toruń, 12.04.2023 r.

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu informuje, że w dniu 14.04.2023 r. nastąpi zarybienie wylęgiem żerującym szczupaka jezior:

1.   Płowęż znajdującego się   w obwodzie rybackim jeziora Płowęż na cieku na rzece Osa nr 6.

2. Mierzyn, Mierzyńskie znajdujących się w obwodzie rybackim jeziora Mierzyńskie na cieku bez nazwy z zlewni rzeki Osa

3. Kamienny Most i Żaleń znajdujących się w obwodzie rybackim jeziora Duże na cieku bez nazwy z zlewni rzeki Osa.

4. Płociczno znajdującego się w obwodzie rybackim jeziora Płociczno na cieku Dopływ z jeziora Prątynia z zlewni rzeki Osa.

5. Blizno i Sitno znajdujących się w obwodzie rybackim jeziora Sicieńskie (Sitno) na Kanale Kanał Siciński w zlewni rzeki Lutryna

6. Salno Duż znajdującego się w obwodzie rybackim jeziora Salno (Salno Duże) na cieku bez nazwy z zlewni rzeki Osa.

ok. godz. 9:30 – ZGWR Grzmięca – załadunek

ok. godz. 11:00 – zarybienie jezior Płociczno, Kamienny Most, Żaleń

ok. godz. 12:00 – zarybienie jezior Mierzyn, Mierzyńskie

ok. godz. 13:00 – zarybienie jeziora Płowęż

ok. godz. 14:00 –  zarybienie jezior Blizno, Sitno

ok. godz. 14:30 – zarybienia jeziora Salno Duże

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu informuje, że w dniu 14.04.2023 r. nastąpi zarybienie wylęgiem troci w ilości 30 000 szt. następujących obwodów:

–          rzeki Struga Lubianka nr 2 w ilości 5 000 sztuk,

–          rzeki Brynica nr 2 w ilości 10 000 sztuk,

–          rzeki Ruziec nr 5 w ilości 10 000 sztuk,

–          rzeki Pissa nr 2 w ilości 5 000 sztuk.

Producent: ZGRW Grzmięca.

Ok. godz. 10:00 pomiary, załadunek – Grzmięca

–          ok. godz. 11:00 miejscowość Pólko, zarybienie rzeki Pissa,

–          ok. godz. 11:30 miejscowość Traczyska zarybienie rzeki Brynica,

–          ok. godz. 11:30 miejscowość Ruziec zarybienie rzeki Ruziec.

–          ok. godz. 12:00 miejscowość Dulnik, zarybienie rzeki Struga Lubianka.

Toruń, 11.04.2023 r.

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu informuje, że w dniu 13.04.2023 r. nastąpi zarybienie wylęgiem żerującym szczupaka jezior:

1.   Sopień znajdującego się   w obwodzie rybackim jeziora Sopień na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Drwęca.

2. Sosno Małe i Janówko znajdujących się w obwodzie rybackim jeziora Janowskie (Janówko) na cieku Sugajnica (struga Sugajenka) nr 2 w zlewni rzeki Drwęca.

3. Forbin i Wielki Głęboczek znajdujących się w obwodzie rybackim jeziora Głęboczek na cieku Sugajnica (Struga Sugajenka) nr 2 w zlewni rzeki Drwęca.

4. jeziora Wielkie Leźno znajdujących się w obwodzie rybackim jeziora Wielkie Leźno na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Brynica

ok. godz. 8:00 – ZGWR Grzmięca – załadunek

ok. godz. 9:30 – zarybienie jeziora Sopień

ok. godz. 10:30 – zarybienie jeziora Wielki Głęboczek

ok. godz. 11:00 – zarybienie jeziora Forbin

ok. godz. 11:30 –  zarybienie jeziora Małe Sosno

ok. godz. 12:00 – zarybienia jeziora Janówko

ok. godz. 13:00 – zarybienia jeziora Wielkie Leźno.

Toruń, 3.04.2023 r.

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu informuje, że w dniu 5.04.2023 r. nastąpi zarybienie wylęgiem żerującym szczupaka jezior  Szafarnia i Tęgowiec znajdujących się w obwodzie rybackim jeziora Retno na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Skarlanka

ok. godz. 8:00 – ZGWR Grzmięca – załadunek

ok. godz. 9:00 – zarybienie jezior Tęgowiec i Szafarnia

Toruń, 29.03.2023 r.

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu informuje, że w dniu 31.03.2023 r. nastąpi zarybienie wylęgiem żerującym szczupaka jeziora  Młyńskie (Firlus) znajdującego się   w obwodzie rybackim jeziora Młyńskie (Firlus) na cieku Żacka Struga (kanał Główny, Dopływ spod Dubielna) nr 2 .

ok. godz. 8:00 – ZGWR Grzmięca – załadunek

ok. godz. 9:30 – zarybienie jeziora Młyńskie (Firlus).

Toruń, 28.03.2023 r.

Nawiązując do naszej  informacji dotyczącego zarybień narybkiem pstrąga potokowego, Okręg PZW w Toruniu informuje, że planowane zarybienie większości obwodów rybackich rzek z przyczyn od nas niezależnych, nie odbędzie się  w podanym terminie.

            Zarybiony zostanie tylko obwód rybacki rzeki Wel nr 10  w dniu 30.03.2023 r.

            Ok. 11:00 zarybienie rzeki Wel (początek zarybienia Nowe Miasto Lubawskie)

            O nowym terminie zarybienia pozostałych obwodów rybackich poinformujemy wkrótce.

Toruń, 27.03.2023 r.

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu informuje, że w dniu 29.03.2023 r. nastąpi zarybienie wylęgiem żerującym szczupaka jeziora Mroczno znajdującego się   w obwodzie rybackim w miejscowości Mroczno na cieku  Mroczanka

ok. godz. 8:00 – ZGWR Grzmięca – załadunek

ok. godz. 9:30 zarybienie jeziora Mroczno.

Toruń, 24.03.2023 r.

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu informuje, że w dniu 27.03.2023 r. nastąpi zarybienie wylęgiem żerującym szczupaka jeziora  Szramowo znajdującego się   w obwodzie rybackim jeziora Szramowskie na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Drwęca .

ok. godz. 8:00 – ZGWR Grzmięca – załadunek

ok. godz. 9:00 – zarybienie jeziora Szramowo.

Toruń, 24.03.2023 r.

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu informuje, że w dniu 24.03.2023 r. nastąpi zarybienie wylęgiem sielawy jeziora  Salno Duże znajdującego się   w obwodzie rybackim jeziora Salno (Salno Duże) na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Osa oraz jeziora  Zbiczno znajdującego się   w obwodzie rybackim jeziora Wielkie Partęczyny na rzece Skarlanka w zlewni rzeki Drwęca

ok. godz. 8:00 – ZGWR Grzmięca – załadunek

ok. godz. 9:00 – zarybienie jeziora Zbiczno

ok. godz. 11:00 – zarybienie jeziora Salno Duże.

Toruń, 24.03.2023 r.

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu informuje, że w dniach 30-31.03.2023 r. nastąpi zarybienie narybkiem pstrąga potokowego w ilości 32.500 sztuk następujących obwodów rybackich:

–          rzeki Drwęca nr 5 w ilości 9.000 sztuk,

–          rzeki Wel nr 10 w ilości 8.000 sztuk,

–          rzeki Brynica nr 2 w ilości 500 sztuk,

–          rzeki Pissa nr 2 w ilości 500 sztuk,

–          rzeki Zielona Struga w ilości 500 sztuk,

–          rzeki Mątawa nr 2 w ilości 14.000 sztuk

Producent: OZ Czarci Jar

30.03.2023 r.

godz. ok. 10:00 – miejscowość Nowe Miasto Lubawskie zarybienie rzeki Drwęca nr 5

godz. ok. 11:00 – miejscowość Trzcin zarybienie rzeki Wel nr 10

godz. ok. 12.00 – miejscowość Bartniczka zarybienie rzeki Brynica,

godz. ok. 12:00 – miejscowość Bartniczka zarybienie rzeki Pissa nr 2,

godz. ok. 14:00 – miejscowość Dybowo zarybianie rzeki Zielona Struga

31.03.2023 r. 

godz. ok. 11:00 – miejscowość Borowy Młyn zarybianie rzeki Mątawa nr 2.

Toruń, 12.12.2022 r.

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu informuje, że w dniu 15.12.2022 r. nastąpi zarybienie kroczkiem karpia jeziora Grodno znajdującego się w obwodzie rybackim jeziora Chełmżyńskiego na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Fryba (Browina).

ok. godz. 12:00 – OZ Montowo – załadunek

ok. godz. 14:30 – zarybienie jeziora Grodno.

Toruń, 12.12.2022 r.

Okręg PZW w Toruniu informuje, że w dniu 13.12.br. planowane jest zarybienie obwodów rybackich rzeki Wisła nr 3 i 4 narybkiem jesiennym klenia.

Początek zarybienia ok. godz. 10:00 w Chełmnie.

PODSUMOWANIE ZARYBIEŃ ZA 2022 r.

Zarybianie-jezior-rejonami-2022

Zarybienia rzeki 2022 r

Toruń, 28.11.2022 r.

  Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu informuje, że w dniu 30.11.2022 r. planuje zarybienie szczupakiem narybkiem jesiennym:

Jezior : Gruta Duża, Mełno, Nogat, Salno Małe, Gruta Mała, Zamkowe, Frydek, Wieldządz, Przydwórz, Radomno Początek zarybienia około godz. 9.30.

Toruń, 28.11.2022 r.

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu informuje, że w dniu 29.11.2022 r. planuje zarybienie sandaczem narybkiem jesiennym:

Jezior : Lekarty, Goryń, Słupno, Górsk, Kornatowo, Starogrodzkie, Papowskie, Małe Czyste, Lisnówek, Szańcowe, Zamkowe Początek zarybienia około godz. 13.30.

Toruń, 24.11.2022 r.

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu informuje, że w dniu 25.11.2022 r. planuje zarybienie szczupakiem narybkiem jesiennym  :  Bartoszewice, Zamkowe

Świnką narybkiem jesiennym – rzeki : Wisła, Osa, Rypienica, Wel

Początek zarybienia około godz.10.00.

Toruń, 22.11.2022 r.

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu informuje, że w dniu 24.11.2022 r. planuje zarybienie karpiem kroczkiem  :

Jeziora: Głuchowo, Dzikowo, Grabowiec, Kamionki

i jesiotrem 2-latkiem jezioro Głuchowo

Początek zarybienia około godz.11.00.   

Toruń, 21.11.2022 r.

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu informuje, że w dniu 22.11.2022 r. planuje zarybienie linem kroczkiem:

jezioro Głuchowo

początek zarybienia ok. godz. 13:00.

Toruń, 21.11.2022 r.

Okręg PZW w Toruniu informuje o planowanym zarybieniu karasiem narybkiem jesiennym w dniu 23.11.2022 r. jezior

Głuchowo, Chełmżyńskie, Archidiakonka

początek zarybienia o. godz. 13.30.

Toruń, 18.11.2022 r.

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu informuje, że w dniu 22.11.2022 r. planuje zarybienie linem kroczkiem:

Jezioro Bartoszewice

Początek zarybienia około godz. 11.30.  

Toruń, 18.11.2022 r.

  Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu informuje, że w dniu 22.11.2022 r. planuje zarybienie szczupakiem narybkiem jesiennym:

 Jezioro Łasińskie D.

Początek zarybienia około godz. 09.30.  

Toruń, 18.11.2022 r.

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu informuje, że w dniu 22.11.2022 r. planuje zarybienie jaziem narybkiem jesiennym:

Jezioro Handlowy Młyn

Początek zarybienia około godz. 09.30.

Toruń, 18.11.2022 r.

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu informuje, że w dniu 21.11.2022 r. planuje zarybienie szczupakiem narybkiem jesiennym:

Jezior: Lekarty, Rynek, Skarlin, W.Partęczyny, Gryźliny, Górzno, W.Brodno, Staw ul. Ceglana, Gorzechówko, Duże, Retno, Wichulec, Szczuka

Początek zarybienia około godz. 8.30.

Toruń, 15.11.2022 r.

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu informuje, że w dniu 17.11.2022 r. planuje zarybienie szczupakiem narybkiem jesiennym jezior:

Kamionki, Mlewiec, Szańce, Archidiakonka, Kornatowo, Starogrodzkie, Papowo, Firlus, Tarpno, Sztynwag, Rudnik, Grabowiec, Długie, Słupno, Grodno, Gajewo, Wądzyń.

Początek zarybienia około godz. 13:00.

Toruń, 10.11.2022 r.

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu informuje, że w dniu 15.11.2022 r. planuje zarybienie sandaczem narybkiem jesiennym:

Jezior:

Pluskowęsy, Głuchowo, Chełmżyńskie, Bartoszewice, Przydwórz

Początek zarybienia około godz. 13.30.

Toruń, 10.11.2022 r.

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu informuje, że w dniu 12.11.2022 r. planuje zarybienie jaziem narybkiem jesiennym:

Fryba, Gardęga, Kanał Główny, Kanał Górny, Lutryna, Osa, Ruziec, Rypienica, Str. Lubianka, Struga Toruńska, Wisła Początek zarybienia około godz. 09.00.

Toruń, 10.11.2022 r.

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu informuje, że w dniu 14.11.2022 r. planuje zarybienie jesiotrem ostronosym narybkiem jesiennym rzekę Drwęcę

Początek zarybienia około godz. 09.00.

Toruń, 9.11.2022 r.

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu informuje, że w dniu 10.11.2022 r. planuje zarybienie linem kroczkiem jeziora :

– jez. Głuchowo

Początek zarybienia około godz. 11.00.   

Toruń, 8.11.2022 r.

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu planuje w dniu 10.11.2022r. zarybienie szczupakiem narybkiem jesiennym jezior: Radomno, Księte, Górzno. Początek zarybienia około godziny 10.

Toruń, 7.11.2022 r.

Okręg PZW w Toruniu informuje, że w dniu 09.11. planuje zarybienia karasiem pospolitym jeziora:

Kamionki, Mlewiec, Szańce, Kozielec, Starogrodzkie, Firlus, Rudnik, Świerkocin, Salno M., Wichulec

początek zarybienia ok. godz. 12.00

a w dniu 10.11 :

Młyńkie, Księte, Handlowy Młyn, Słupno, Gajewo, Gorzechówko,Duże

początek zarybienia ok. godz. 09.00.

Toruń, 4.11.2022 r.

Okręg PZW w Toruniu , że w dniu 08.11.2022 roku planuje zarybienie szczupakiem narybkiem jesiennym jezior:

Chełmżyńskie, Grodno Chełmżyńskie

początek zarybienia ok. 13.00.

Toruń, 3.11.2022 r.

Okręg PZW w Toruniu informuje, że w dniu 4.11.2022 r. od godz. 9:00 planowane jest zarybienie szczupakiem narybkiem jesiennym jezior Bagno i Gwiździny.

Toruń, 31.10.2022 r.

Okręg PZW w Toruniu informuje o planowanym zarybieniu linem kroczkiem jezior:

w dniu 02.11.2022 r. – początek zarybienia ok. godz. 9.00
Szczuka, Staw Ceglana, Staw Cegielnia, Gorzechówko, Duże, Wichulec, Młyńskie, Górzno, Wierzchownia, Księte, Cielęta, Łąki- Tabuła, Zamkowe, Frydek, Wieldządz, Józefowo, Szańce

w dniu 03.11.2022 r. – początek zarybienia ok. godz. 9.00
Słupno, Grodno, Owieczkowo, Gajewo, Jeziórki, Papowskie, Kornatowo, Firlus, Rudnik, Świerkocin, Kozielec, Kamionki, Górsk

w dniu 04.11.2022 r. – początek zarybienia ok. godz. 9.00
Bielice, Gwiździny.

Toruń, 28.10.2022 r.

Okręg PZW w Toruniu planuje w dniu 31.10.2022 r zarybienie linem narybkiem jesiennym obwód rybacki rzeki Wisły nr 3 i 4

początek zarybienia ok. godz. 12.00.

Toruń, 26.10.2022 r.

Okręg PZW w Toruniu planuje w dniu 28.10.2022 r zarybienie szczupakiem narybkiem jesiennym jeziora Sosno Duże, Bachotek

początek zarybienia ok. godz. 9.00.

Toruń, 26.10.2022 r.

Okręg PZW w Toruniu planuje w dniu 28.10.2022 r zarybienie szczupakiem narybkiem jesiennym jeziora Niskie Brodno początek zarybienia ok. godz. 10.00.

Toruń, 24.10.2022 r.

Okręg PZW w Toruniu informuje, że w dniu 25.10. planowane zarybienie szczupakiem nar. jesiennym jeziora Okonin 

początek zarybienia ok. godz. 14.00.

Toruń, 11.10.2022 r.

Okręg PZW w Toruniu informuje o planowanym w dniu 19.10.2022 roku zarybieniu brzaną narybkiem jesiennym – obwód rybacki rzeki Wisła nr 4 , początek zarybienia około 10.00 w Grudziądzu.

Toruń, 11.10.2022 r.

Okręg PZW w Toruniu informuje o planowanym w dniu 18.10.2022 roku zarybieniu sumem dwulatkiem – obwód rybacki rzeki Wisła nr 2 , początek zarybienia około 12.00 w okolicach Hotelu Copernicus

– sumem kroczkiem – obwód rybacki rzeki Wisła nr 3 i nr 4 , początek zarybienia około godz. 13.30

– sumem kroczkiem – obwód rybacki rzeki Osa nr 8 , początek zarybienia około godz. 15.00 w okolicach m. Świerkocin.

Toruń, 5.10.2022 r.

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu informuje, że    w dniu 13.10.2022 r. nastąpi zarybienie obwodu rybackiego rzeki Wel narybkiem jesiennym lipienia w ilości 1 000 sztuk.

Producent: PZW Krosno

godz. ok. 14:00 zbiórka w m. Cibórz na moście na rzece Wel.

Toruń, 26.09.2022 r.

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu informuje, że w dniu 3.10.2022 r. planowane jest zarybienie narybkiem jesiennym Certy rzek wchodzących w skład dzierżawionych obwodów rybackich.

Zarybienia narybkiem jesiennym certy obejmują obwody rybackie  rzeki Wisła nr 2,  3 i 4 oraz Drwęca nr 5.

Pochodzenie : Gospodarstwo Rybackie Jerczyńscy – Kołoniec.

Pomiary i załadunek ok 10:00 Gospodarstwo Rybackie Jerczyńscy.

Około godziny 15:30 przyjazd do miejscowości Chełmno i zarybienie obwodów rybackich rzeki Wisła nr 3 i 4.

Około godziny 17:00 przyjazd do Torunia i zarybienie obwodu rybackiego rzeki Wisła nr 2.

Około godziny 18:30 przyjazd do miejscowości Szramowo i zarybienie obwodu rybackiego rzeki Drwęca nr 5.

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu informuje, że w dniu 3.10.2022 r. planowane jest zarybienie narybkiem jesiennym Bolenia rzek wchodzących w skład dzierżawionych obwodów rybackich.

Zarybienia narybkiem jesiennym certy obejmują obwody rybackie  rzeki Wisła nr 3 i 4

Pochodzenie : Gospodarstwo Rybackie Jerczyńscy – Kołoniec.

Pomiary i załadunek ok 10:00 Gospodarstwo Rybackie Jezczyńscy.

Około godziny 15:30 przyjazd do miejscowości Chełmno i zarybienie obwodów rybackich rzeki Wisła nr 3 i 4.

Toruń, 16.09.2022 r.

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu informuje, że w dniu 21.09.2022 r. planowane jest zarybienie narybkiem jesiennym jesiotra ostronosego rzek wchodzących w skład dzierżawionych obwodów rybackich.

Zarybienia narybkiem jesiennym jesiotra ostronosego obejmują obwody rybackie  rzeki Wisła nr 3 i 4

Pochodzenie ZGWR Grzmięca

Pomiary i załadunek ok 7:00 ZGWR Grzmięca Około godziny 11:30 przyjazd do miejscowości Chełmno i zarybienie obwodów rybackich rzeki Wisła nr 3 i 4.

Toruń, 12.09.2022 r.

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu informuje, że w dniu 20.09.2022 r. nastąpi zarybienie narybkiem jesiennym suma europejskiego obwodu rybackiego rzeki Wisła nr 4

ok. godz. 10:00  załadunek – IRŚ Zakład Hodowli Ryb Jesiotrowatych DGAŁ Pieczarki

ok. godz. 17:00 – zarybienie obwodu rybackiego nr 4 rzeki Wisła w miejscowości Grudziądz.

Toruń, 07.09.2022 r.

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu informuje, że w dniu 9.09.2022 r. nastąpi zarybienie narybkiem jesiennym jesiotra ostronosego obwodu rybackiego rzeki Drwęca nr 5:

ok. godz. 10:00  załadunek – IRŚ Zakład Hodowli Ryb Jesiotrowatych DGAŁ Pieczarki,

ok. godz. 15:00 – zarybienie obwodu rybackiego nr 5 rzeki Drwęca w miejscowości Szramowo.

Toruń, 22.06.2022 r.

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu informuje, że w dniu 30.06.2022 r. planowane są zarybienia narybkiem podchowanym węgorza rzek wchodzących w skład dzierżawionych obwodów rybackich.

Zarybienia narybkiem podchowanym węgorza obejmują obwody rybackie  rzeki Wisła nr 3 i 4

około godziny 9:00 przyjazd do miejscowości Grudziądz i zarybienie obwodu rybackiego rzeki Wisła nr 4

około godziny 10:30 przyjazd do miejscowości Chełmno i zarybienie obwodu rybackiego rzeki Wisła nr 3.

Toruń, 14.06.2022 r.

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu informuje, że w dniu 17.06.2022 r. nastąpi zarybienie narybkiem letnim siei jeziora  Salno Duże znajdującego się w obwodzie rybackim jeziora Salno (Salno Duże) na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Osa oraz jeziora Zbiczno znajdującego w obwodzie rybackim jeziora Wielkie Partęczyny na rzece Skarlanka w zlewni rzeki Drwęca.

ok. godz. 8:00 – ZGWR Grzmięca – załadunek

ok. godz. 10:00 – zarybienie jeziora Salno Duże

ok. godz. 12:00 – zarybienie jeziora Zbiczno

Toruń, 9.06.2022 r.

Okręg PZW w Toruniu informuje, że planowane na dzień 15.06. zarybienie narybkiem podchowanym węgorza obwodów rybackich rzeki Wisły 3 i 4 . z przyczyn od nas niezależnych odbędzie się w innym terminie.

            Zarybienia jeziorowych obwodów rybackich pozostają bez zmian.

Toruń, 8.06.2022 r.

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu informuje, że w dniu 15.06.2022 r. planowane są zarybienia narybkiem podchowanym węgorza jezior i rzek wchodzących w skład dzierżawionych obwodów rybackich.

Zbiórka i odbiór materiału zarybieniowego węgorza o godzinie 8:30 w Zespole Gospodarki Wędkarsko – Rybackiej w Grzmięcy.

Zarybienia narybkiem podchowanym węgorza obejmują następujące obwody rybackie:

1. Obwód rybacki jeziora Dąbrówka na cieku Struga Radzyńska (jeziora Boguszewo-Piętki, Gawłowice, Szumiłowo),

2. Obwód rybacki jeziora Szańcowe na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Osa ( jeziora Lisnowo, Szańcowe),

3. Obwód rybacki jeziora Łasińskie Duże (Zamkowe) na rzece Łasinka (jeziora Łasińskie Duże  i Łasińskie Małe)

4. Obwód rybacki jeziora Nogat na rzece Gardęga (Gardeja) nr 2 ( jezioro Nogat )

5. Obwód rybacki jeziora Święte na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Osa .

6. Obwód rybacki jeziora Cielęce (Cielęta) na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Drwęca;

7. Obwód rybacki jeziora Chełmżyńskie na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Fryba (Browina) – (jeziora Chełmżyńskie , Grodno),

8. Obwód rybacki jeziora Mlewickie (Mlewieckie) na cieku Struga Toruńska nr 3,

9. Obwód rybacki jeziora Papowskie na cieku Struga Papowska w zlewni rzeki Fryba (Browina) – (jeziora Małe Czyste),

10. Obwód rybacki jeziora Kornatowskie na cieku Żacka Struga (Kanał Główny, Dopływ spod Dubielna) nr 1;

11. Obwód rybacki jeziora Owieczkowo na cieku bez nazwy w zlewni cieku Struga Czarna (Skępska) ;

12. obwód rybackie jeziora Grodno na cieku dopływ z jeziora Grodno w zlewni rzeki Drwęca (jezioro Słupno , Grodno ),

13. Obwód rybacki jeziora Zamkowe na cieku Struga Wąbrzeska (jezioro Zamkowe ),

14.  Obwód rybacki jeziora Wieldządz na cieku Struga Toruńska nr 1(Jezioro Wieldządz, Przydwórz , Bartoszewice),

15. Obwód rybacki jeziora Wielkie Partęczyny na rzece Skarlanka w zlewni rzeki Drwęca (jeziora: Skarlin , Wlk. Partęczyny, Bachotek );

16. Obwód rybacki jeziora Wądzyńskie na rzece Lutryna nr 1 (jezioro Wichulec)

17. Obwód rybacki jeziora Piaseczno (Grabowiec) na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Osa

18. Obwód rybacki jeziora Płowęż na rzece Osa nr 6;

19. Obwód rybacki jeziora Sosno na cieku Brodniczka (Łacha, Struga Brodnicka)) w zlewni rzeki Drwęca (jezioro Sosno Duże);

20. Obwód rybacki jeziora Radomno na cieku Struga nr 2 w zlewni rzeki Drwęca ;

21. Obwód rybacki jeziora Duże  na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Osa – jezioro Duże

22. Obwód rybacki jeziora Górznieńskie (Górzno) na cieku Struga Górzanka w zlewni rzeki Brynica (Jezioro Młyńskie),

23. Obwód rybacki rzeki Wisła nr 3

24. Obwód rybacki rzeki Wisła nr 4

oraz jeziora: Kamionki, Kozielec, Gubiny, Górsk, Bielice, Gwiździny, Szczuka, Dzikowo, Gajewo.

Toruń, 24.05.2022 r.

1.06 i 2.06: Wisła nr 2 – Toruń ul Zagrodowa godz. 11:00, 3.06: Wisła nr 3 Chełmno godz. 12:00, Wisła nr 4 Grudziądz godz 13:30, w Świerkocinie godz. 14:15 4.06: – jeziora: Rejon Brodnica: Płowęż, Chojno, Grzywienek, Czarne, Marek Wichulec, Retno, Cielęta, Wądzyń. Rejon Nowe Miasto Lubawskie: Trupel, Goryń, Linowiec. Rejon Golub Dobrzyń: Gajewo, Owieczkowo. Rejon Wąbrzeźno: Wieldządz, Szczurkowo, Zamkowe. Rejon Łasin: Święte, Mełno, Kuchnia, Szynwałd. Rejon Chełmno: Małe Czyste. Rejon Chełmża: Grodno. Proszę pod postem o zgłaszanie się osób chętnych do udział w zarybieniach.

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu informuje, że od dnia 30.05.2022 r. rozpoczną się zarybienia narybkiem letnim  sandacza rzek i jezior wchodzących w skład dzierżawionych obwodów rybackich. Przewidywany okres trwania  zarybień ok. 5 dni. Terminy poszczególnych zarybień uzależnione są od ilości odłowionego materiału zarybieniowego w poszczególnym dniu przez dostawcę.

Pochodzenie GR Ruda Maleniecka

Zarybienia obejmują następujące obwody rybackie:

1. Obwód rybackie rzeki Wisła nr 2

2. Obwód rybackie rzeki Wisła nr 3

3.  Obwód rybacki rzeki Wisła nr 4

4. Obwód rybacki rzeki Osa nr 8

5. Obwód rybacki jeziora Wieldządz na cieku Struga Toruńska nr 1(Jeziora Wieldządz

6. Obwód rybacki jeziora Chełmżyńskie na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Fryba (Browina) jezioro Grodno

7. Obwód rybacki jeziora Papowskie na cieku Struga Papowska w zlewni rzeki Fryba (Browina) – jezioro Małe Czyste

8. Obwód rybacki jeziora Szczurkowskie (Szczurkowo)na cieku bez nazwy w zlewni cieku Struga Toruńska

9. Obwód rybacki jeziora Płowęż na rzece Osa nr 6

10. Obwód rybacki jeziora Goryńskie na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Osa

11. Obwód rybacki jeziora Święte na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Osa

12. Obwód rybacki jeziora Wądzyńskie na rzece Lutryna nr 1 (jeziora Chojno, Grzywinek –Oleczno, Czarne, Marek, Wichulec, Wądzyń);

13. Obwód rybacki jeziora Mełno na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Osa

14. Obwód rybacki jeziora Nogat na rzece Gardęga (Gardeja) nr 2  – Jezioro Szynwałd

15. Obwód rybacki jeziora Kuchnia na rzece Gardęga (Gardeja nr 2a)

16. Obwód rybacki jeziora Linowiec na cieku bez nazwy w zlewni cieku Struga Wólka

17. Obwód rybacki jeziora Retno na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Skarlanka ((jezioro Retno

18. Obwód rybacki jeziora Cielęce (Cielęta) na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Drwęca

19.  Obwód rybacki jeziora Zamkowe na cieku Struga Wąbrzeska (jeziora Zamkowe

20. Obwód rybacki jeziora Owieczkowo na cieku bez nazwy w zlewni cieku Struga Czarna (Skępska)

21. Jezioro Gajewo

Toruń, 16.05.2022 r.

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu informuje, że w dniu 24.05.2022 r. nastąpi zarybienie narybkiem wiosennym brzany  obwodu rybackiego rzeki Wisła nr  3.

24.05.2022 r.

–          godz. 8:00  – załadunek ZGWR Grzmięca

–          godz. ok. 13.00 przyjazd do Chełmna i zarybienie obwodu  nr 3 rzeki Wisła.

Toruń, 16.05.2022 r.

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu informuje, że w dniu 24.05.2022 r. nastąpi zarybienie narybkiem letnim troci  obwodów rybackich rzeki Wisła nr 2 i 3.

24.05.2022 r.

–          godz. 8:00  – załadunek ZGWR Grzmięca

–          godz. ok. 11:00 przyjazd do Torunia i zarybienie obwodu  nr 2 rzeki Wisła

–          godz. ok. 13.00 przyjazd do Chełmna i zarybienie obwodu  nr 3 rzeki Wisła.

Toruń, 16.05.2022 r.

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu informuje, że w dniu 18.05.2022 r. nastąpi zarybienie narybkiem letnim łososia obwodu rybackiego rzeki Wisła nr 2.

18.05.2022 r.

–          godz. 8:00 – 9:30 – załadunek w Aquamar Miastko

–          godz. ok. 13:00 przyjazd do Torunia i zarybienie obwodu  nr 2 rzeki Wisła.

Toruń, 10.05.2022 r.

Informujemy, iż 11.05.2022 roku planuje się zarybienie szczupakiem narybkiem letnim jezior użytkowanych przez Okręg PZW w Toruniu

LP           Jezioro  ilość (sztuk)

1.           Mała Wisła         3000

2.           Wieldządz           5000

3.           Płużnica               5000

4.           Wilczak                5000

5.           Skąpe                   4000

6.           Lisnowo              4000

7.           Gołębiewo          3000

8.           Kneblowo           3000

9.           Kitnowo              5000

10.         Sitno                     3000

11.         Szumiłowo          3000

12.         Boguszewo         3000

13.         Zawda                  3000

14.         Grabowiec          3000

15.         Gutowo               3000

16.         Młyńskie              3000

17.         Stawek                3000

18.         Katlewo Golub   3000

19.         Szańcowe           4000

Początek zarybienia 11.05.2022 r , około godz. 11.00 w siedzibie ZGWR Grzmięca.

Toruń, 04.05.2022 r.

Okręg PZW w Toruniu informuje, że w dniach 7-10.05.22 odbędzie się zarybienie narybkiem letnim szczupaka obwodów rybackich rzeki Wisły nr 2, 3 i 4:

 • 7.05 godzina 10.00 – Wisła nr 2, ul. Zagrodowa
 • 8.05 godzina 10.00 – Wisła nr 2, Silno
 • 9.05 godzina 10.00 – Wisła nr 2, przystań AZS
 • 10.05 godzina 11.00 – Wisła nr 3, Chełmno
 • 10.05 godzina 12.00 – Wisła nr 4, Grudziądz

Toruń, 4.05.2022 r.

Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie, będący realizatorem zadania p.n. „Zarybianie polskich obszarów morskich w 2022 r.” informuje, że zgodnie z planem zarybiania na 2022 r., w dniach 10 i 11.05.2022 r. (wtorek i środa) odbędzie się zarybienie rz. Drwęcy smoltami łososia (po ok. 23 tys. szt.).

Miejsce odbioru ryb – gospodarstwo „Aquamar” Miastko (Osowo)
Godz. pomiarów – od 8:00 
Godz. załadunku – ok. 9:00 
Planowane miejsce wypuszczenia – Drwęca w Toruniu Godz. wypuszczenia  – ok. 15:00

Toruń, 28.04.2022 r.

Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie, będący realizatorem zadania p.n. „Zarybianie polskich obszarów morskich w 2022 r” informuje, że zgodnie z planem zarybiania na 2022 r., w dniu 05.05.2022 r. (czwartek) odbędzie się zarybienie smoltami troci rzeki Drwęcy.

Miejsce odbioru ryb – gospodarstwo p. L. Jaworskiego w Wiklinie
Godz. pomiarów – 8:00
Godz. załadunku – 9:00
Planowane miejsce wypuszczenia – Drwęca (Toruń)
Godz. wypuszczenia – ok. 15:00

Toruń, 28.04.2022 r.

Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie, będący realizatorem zadania p.n. „Zarybianie polskich obszarów morskich w 2022 r” informuje, że zgodnie z planem zarybiania na 2022 r., w dniu 04.05.2022 (środa) odbędzie się zarybienie narybkiem letnim troci (150 tys. szt.) rz. Drwęcy Odbiór ryb – ZGR-W Grzmięca (PZW Toruń)
Godz. pomiarów – od 7:00
Godz. załadunku – ok. 8:30
Planowane miejsce wypuszczenia – Drwęca (Szramowo)
Orientacyjna godz. wypuszczenia – ok. 9:30

Toruń, 22.04.2022 r.

Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie, będący realizatorem zadania p.n. „Zarybianie polskich obszarów morskich w 2022 r” informuje, że zgodnie z planem zarybiania na 2022 r., w dniu 28.04.2022 r. (czwartek) odbędzie się zarybienie Wisły 4 smoltami troci (50 tys. szt.).
 
Miejsce odbioru ryb – gospodarstwo p. L. Jaworskiego w Wiklinie
Godz. pomiarów – 8:00
Godz. załadunku – 9:00
Planowane miejsce wypuszczenia – Wisła 4 (Chełmno)
Godz. wypuszczenia – 14:00

Toruń, 8.04.2022 r.

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu informuje, że od dnia 11.04.2022 r. rozpoczną się zarybienia wylęgiem żerującym szczupaka dzierżawionych obwodów rybackich. Przewidywany okres trwania  zarybień ok. 2 tygodni. Terminy poszczególnych zarybień uzależnione są od od stadium rozwoju wylęgów.

Pochodzenie ZGWR Grzmięca.

Zarybienia obejmują następujące obwody rybackie:

1. Obwód rybacki cieku Struga Toruńska nr 2  – Jezioro Dźwierzno

2. Obwód rybacki jeziora Niemczyk na cieku bez nazwy Żacka Struga (Kanał Główny, Dopływ spod Dubielna )

3. Obwód rybacki jeziora Niemczyk ( Suszek )na cieku Żacka Struga (Kanał Główny, Dopływ spod Dubielna ) nr 3

4. Obwód rybacki jeziora  Papowskie na cieku Struga Papowska w zlewni rzeki Fryba (Browina ) – Jezioro Storlus (Jeleniec)

5. Obwód rybacki jeziora Siecieńskie (Sitno) na kanale Kanał Siciński w zlewni rzeki Lutryna – Jeziora Sitno i Blizno

6. Obwód rybacki jeziora Święte na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Osa

7. Obwód rybacki jeziora Salno (Salno Duże) na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Osa – Jezioro Salno Małe

8. Obwód rybacki jeziora Płowęż na rzece Osa nr 6

9.  Obwód rybacki jeziora Wądzyńskie na rzece Lutryna nr 1 – Jezioro    Chojno

10. Obwód rybacki jeziora Janowskie (Janówko) na cieku Sugajnica (Struga Sugajenka) nr 2 w zlewni rzeki Drwęca – Jezioro Sosno Małe, jezioro Janówko

11. Obwód rybacki jeziora Głęboczek na cieku Sugajnica (Struga Sugajenka) nr 3 w zlewni rzeki Drwęca – Jezioro Forbin Jezioro Wielki Głęboczek

12. Obwód rybacki jeziora Wielkie Leźno na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Brynica

13. Obwód rybacki jeziora Księte na rzece Pissa nr 1 – jezioro Wiezrchownia

14. Obwód rybacki jeziora Wielkie Partęczny na rzece Skarlanka w zlewni rzeki Drwęca – jeziora: Małe Partęczyny., Dębno Duże., Robotno, Kurzyny., Karaś-Tomaszek Zbiczno Strażym Skrzynka Bachotek, Łąkorek, Osetno, Ciche, Pawłówek, Biedaszek, Ostrowite., Wielkie Partęczyny  Głowin

15. Obwód rybacki jeziora Retno na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Skarlanka – jeziora: Tęgowiec, Szafarnia

16. Obwód rybacki jeziora Sosno na cieku Brodniczka (Łacha, Struga Brodnicka) w zlewni rzeki Drwęca – jeziora Mieliwo Sosno Duże.Łąki – Tabuła, Czortek Wysokie i Niskie Brodno,

17. Obwód rybacki jeziora Dłuskie (Długie) na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Rypienica – Kiełpińskie, Warpalice

18. Obwód rybacki jeziora Trupel (Szwarcenowo) na rzece Osa nr 4 – Piotrowice, Szwarcenowo

19. Obwód rybacki jeziora Lekarckie ( Lekarty ) na rzece Kakaj w zlewni rzeki Osa, jeziora: Gryźliny., Studa., Moszyska. Przedsień, Lubek., Bielice., Mozedel., Kakaj Jeziórko., Wielki Staw.

20. Obwód rybacki jeziora Goryńskie na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Osa

21. Obwód rybacki jeziora Mierzyńskie  na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Osa, Jeziora: Mierzyńskie, Mierzyn

22. Obwód rybacki jeziora Duże  na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Osa, Kamienny Most, Żaleń

23. Obwód rybacki jeziora Płociczno na cieku Dopływ z jeziora Prątynia w zlewni rzeki Osa

24. Obwód rybacki jeziora Katlewo na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Wel 25. Obwód rybacki jeziora Wólka na cieku bez nazwy w zlewni cieku Struga Wólka (Prątnica)

26. Obwód rybacki jeziora Jakubkowo na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Wel.

Toruń, 8.04.2022 r.

Instytut Rybactwa Śródlądowego w Olsztynie, będący realizatorem zadania p.n. „Zarybianie polskich obszarów morskich w 2022 r”. informuje, że zgodnie z planem zarybiania na 2022 r., w dniu 12 i 13.04.2022 r. (wtorek i środa) odbędzie się zarybienie Wisły 3 smoltami troci (po 25 tys. szt.).

Miejsce odbioru ryb – gospodarstwo p. J. Ryby w Lubuczewie

Godz. pomiarów – 8:00

Godz. załadunku – 9:00

Planowane miejsce wypuszczenia – Wisła 3 (Chełmno)

Godz. wypuszczenia – ok. 13:00

Toruń, 5.04.2022 r.

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu informuje, że w dniu 7.04.2022 r. nastąpi zarybienie wylęgiem żerującym szczupaka jeziora  Sopień znajdującego się   w obwodzie rybackim jeziora Sopień na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Drwęca oraz jeziora Mroczno znajdującego się  w obwodzie rybackim w miejscowości Mroczno na cieku Mroczanka

ok. godz. 8:00 – ZGWR Grzmięca – załadunek

ok. godz. 9:00 – zarybienie jeziora Sopień

ok. godz. 10:00 zarybienie jeziora Mroczno

Toruń, 1.04.2022 r.

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu informuje, że w dniu 4.04.2022 r. nastąpi zarybienie wylęgiem żerującym szczupaka:

–          w ilości 2 000.000 sztuk obwodu rybackiego rzeki Wisła nr 3

–          w ilości 200.000 sztuk obwodu rybackiego rzeki Osa nr 8,

4.04.2022 r.

–          godz. 7:00 – 8:30 – załadunek w ZGWR Grzmięca,

–          godz. ok. 10:00 przyjazd do Świerkocina i zarybienie obwodu  nr 8 rzeki Osa

–          godz. około 11:30  – przyjazd do Chełmna i zarybienie obwodu nr 3 rzeki Wisła.

Toruń, 31.03.2022 r.

Okręg PZW w Toruniu, Zespół Gospodarki Wędkarsko-Rybackiej w Grzmięcy informuje, że planuje w  dniu 01.04.2022 r.   zarybienie obwodów rybackich :

Szczupakiem wylęgiem żerującym

– obwód rybacki rzeki Wisła nr 2 – w ilości  75 000 szt.

– obwód rybacki rzeki Wisła nr 4 – w ilości 200 000 szt.

– obwód rybacki jeziora Wielki Wełcz – w ilości 6500 szt.

– obwód rybacki jeziora Młyńskie (Firlus) na cieku Żacka Struga nr 2. – 350 000 szt.

Początek zarybienia około godz. 11.30 ,  okolice Wielkiego Wełcza

Troć wędrowna wylęg

 – Obwód rybacki  rzeki Brynica nr 2 – 10 000 szt.

– obwód rybacki rzeki Struga Lubianka  – 5 000 szt.

– obwód rybacki rzeki Ruziec nr 5 – 10 000 szt.

– obwód rybacki rzeki Pissa nr 2 – 5 000 szt

Początek zarybienia około godz. 11.00 ,  okolice m. Bartniczka

 Łosoś atlantycki wylęg

– obwód rybacki rzeki Drwęca nr 5

Początek zarybienia około godz. 9.30 ,  , okolice m. Szramowo

Załadunek materiału zarybieniowego szczupaka , troci i łososia w ZGWR Grzmięca od godz. 7.15.

Toruń, 28.03.2022 r.

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu informuje, że w dniu 29.03.2022 r. planowane jest zarybienie narybkiem pstrąga potokowego w ilości 32.500 sztuk następujących obwodów rybackich:

–          rzeki Drwęca nr 5 w ilości 9.000 sztuk,

–          rzeki Wel nr 10 w ilości 8.000 sztuk,

–          rzeki Brynica nr 2 w ilości 500 sztuk,

–          rzeki Pissa nr 2 w ilości 500 sztuk,

–          rzeki Zielona Struga w ilości 500 sztuk,

–          rzeki Mątawa nr 2 w ilości 14.000 sztuk

Producent: Okręg PZW Krosno

29.03.2022 r.   godz. ok. 12:00 – miejscowość Borowy Młyn zarybianie rzeki Mątawa nr 2,

godz. ok. 11:00 – miejscowość Dybowo zarybianie rzeki Zielona Struga

godz. ok. 11:00 – miejscowość Szramowo zarybienie rzeki Drwęca nr 5

godz. ok. 11.30 – miejscowość Bartniczka zarybienie rzeki Brynica,

godz. ok. 11:00 – miejscowość Bartniczka zarybienie rzeki Pissa nr 2,

godz. ok. 13:00 – miejscowość Trzcin zarybienie rzeki Wel nr 10

            Jednocześnie informujemy, iż godziny poszczególnych zarybień mogą ulec zmianie ze względu na daleko odległość transportu materiału zarybieniowego.

PODSUMOWANIE ZARYBIEŃ ZA 2021 r.

Toruń, 17.11.2021 r.

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu informuje, że w dniu 19.11.2021 r. planuje zarybienie  szczupakiem narybkiem jesiennym, linem kroczkiem, karpiem kroczkiem jezioro Głuchowo.

Toruń, 15.11.2021 r.

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu informuje, że w dniu 17.11.2021 r. planowane są  zarybienia narybkiem jesiennym sandacza  jezior wchodzących w skład dzierżawionych obwodów rybackich.

Pochodzenie: GR Ryszard Marczak – Markuszów

Zarybienia obejmują następujące obwody rybackie:

1. Obwód rybacki jeziora Owieczkowo na cieku bez nazwy w zlewni cieku Struga Czarna (Skępska)

2. Obwód rybacki jeziora Grodno na cieku Dopływ z jeziora Grodno w zlewni rzeki Drwęca jeziora Słupno

3. Obwód rybacki jeziora Zamkowe na cieku Struga Wąbrzeska – Jezioro Handlowy Młyn

4. Obwód rybacki jeziora Dłuskie (Długie) na dopływie z jeziora Długiego w zlewni rzeki Rypienica (jezioro Długie)

5. Obwód rybacki jeziora Papowskie na cieku Struga Papowska w zlewni rzeki Fryba (Browina) – jeziora Małe Czyste, Papowskie

6. Obwód rybacki jeziora Kornatowskie na cieku Żacka Struga (Kanał Główny, Dopływ spod Dubielna) nr 1

7. Obwód rybacki cieku Struga Trynka w zlewni rzeki Fryba (Browina) – jezioro Starogrodzkie.)

8. Obwód rybacki jeziora Chełmżyńskie na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Fryba (Browina) (jeziora Chełmżyńskie, Grodno)

9. Obwód rybacki jeziora Wieldządz na cieku Struga Toruńska nr 1(Jeziora Przydwórz, Bartoszewice)

10. Obwód rybacki jeziora Trupel (Szwarcenowo) na rzece Osa nr 4 (jezioro Trupel)

11. Obwód rybacki jeziora Retno na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Skarlanka – jezioro Retno

12. Obwód rybacki jeziora Mełno na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Osa

13. Obwód rybacki jeziora Duże  na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Osa jezioro Duże

14. Obwód rybacki jeziora Gorzechówko na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Lutryna (jezioro Gorzechówko)

oraz jeziora: Dzikowo, Gajewo, Radziki

Toruń, 3.11.2021 r.

Okręg PZW w Toruniu, Zespół Gospodarki Wędkarsko-Rybackiej w Grzmięcy informuje, że planuje w  dniu 10.11.2021 r.  zarybienie obwodów rybackich :

linem  narybkiem jesiennym

 • Obwód rybacki rzeki Wisła nr 3
 • Obwód rybacki rzeki Wisła nr 4

Początek zarybienia około godz. 11,00 ,  10.11.2021 r. w okolicach m. Chełmno

Toruń, 3.11.2021 r.

Okręg PZW w Toruniu, Zespół Gospodarki Wędkarsko-Rybackiej w Grzmięcy  informuje, że planuje w  dniu 05.11.2021 r.  zarybienie obwodów rybackich :

 linem  kroczkiem

 • Obwód rybacki jeziora Kornatowskie na cieku  Dopływ spod Dubielna (Struga Żaki, Cybulanka) nr 1
 • Obwód rybacki jeziora Młyńskie (Firlus) na cieku  Dopływie spod Dubielna (Struga Żaki, Cybulanka) nr 2

Początek zarybienia około godz. 12,00 ,  05.11.2021 r. w okolicach m. Kornatowo

Szczupakiem narybkiem jesiennym

 • Obwód rybacki jeziora Chełmżyńskie na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Fryba (Browina)
 • Obwód rybacki jeziora Wieldządz na cieku Struga Toruńska nr 1
 • Obwód rybacki jeziora Piaseczno (Grabowiec) na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Osa
 • Obwód rybacki jeziora Wielkie Rudnickie (Rudnik, Rudnickie)  na cieku Struga Marusza nr 2
 • Obwód rybacki jeziora Wielkie Partęczyny na rzece Skarlanka w zlewni rzeki Drwęca
 • Obwód rybacki jeziora Wielkie Leźno na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Brynica
 • Obwód rybacki jeziora Rętno na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Skarlanka

               Początek zarybienia około godz. 13,00 ,  05.11.2021 r. w okolicach m. Chełmża

Toruń, 3.11.2021 r.

Okręg PZW w Toruniu, Zespół Gospodarki Wędkarsko-Rybackiej w Grzmięcy informuje, że planuje w  dniu 04.11.2021 r.  zarybienie obwodów rybackich :

karasiem pospolitym kroczkiem

 • Obwód rybacki jeziora Owieczkowo na cieku bez nazwy w zlewni cieku Struga Czarna (Skępska)
 • Obwód rybacki jeziora Grodno na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Drwęca
 • Obwód rybacki jeziora Górznieńskie (Górzno) na cieku Struga Górzanka w zlewni rzeki Brynica
 • Obwód rybacki jeziora Cielęce (Cielęta) na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Drwęca
 • Obwód rybacki jeziora Księte na rzece Pissa nr 1
 • Obwód rybacki jeziora Wielkie Rudnickie (Rudnik, Rudnickie)  na cieku Struga Marusza nr 2
 • Obwód rybacki jeziora Zamkowe na cieku Struga Wąbrzeska
 • Obwód rybacki jeziora Wieldządz na cieku Struga Toruńska nr 1
 • Obwód rybacki jeziora Wądzyńskie na rzece Lutryna nr 1

Toruń, 2.11.2021 r.

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu informuje, że w dniu 03.11.2021 r. planuje zarybienie  karasiem pospolitym

– j. Kamionki

– j. Józefowo

– j. Kozielec

– j. Dzikowo

– j.Gajewo

– j. Szańce

– j. Świerkocin

– j. Bielice

Początek zarybienia około godz. 10.00 w m. Gajewo           

Toruń, 27.10.2021 r.

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu informuje, że w dniu 29.10.2021 r. planowane są  zarybienia narybkiem jesiennym szczupak jezior wchodzących w skład dzierżawionych obwodów rybackich.

Pochodzenie: GR Iława- Łodygowo

Zarybienia obejmują następujące obwody rybackie:

1. Obwód rybacki jeziora Owieczkowo na cieku bez nazwy w zlewni cieku Struga Czarna (Skępska)

2. Obwód rybacki jeziora Grodno na cieku Dopływ z jeziora Grodno w zlewni rzeki Drwęca jeziora Słupno i Grodno

3. Obwód rybacki jeziora Zamkowe na cieku Struga Wąbrzeska – Jezioro Handlowy Młyn

 oraz jezioro Gajewo

29.10.2021 r.

godz. 8:00 załadunek materiału – GR Iława – Łodygowo

Od godziny 9:00 rozwiezienie materiału na poszczególne jeziora.

Toruń, 26.10.2021 r.

Okręg PZW w Toruniu informuje, iż w dniu 27.10.2010 r. planowane jest zarybienie jeziora Kamionki narybkiem jesiennym szczupaka w ilości 200 kg 

Toruń, 22.10.2021 r.

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu informuje, że w dniu 25.10.2021 r. planowane są  zarybienia kroczkiem lina oraz narybkiem jesiennym szczupaka jezior wchodzących w skład dzierżawionych obwodów rybackich. Poszczególne zarybienia uzależnione są od ilości odłowionego materiału zarybieniowego.

Pochodzenie: OZ Osiek

Zarybienia obejmują następujące obwody rybackie:

1. Obwód rybacki jeziora w miejscowości Mroczno na cieku Mroczanka – Szczupak narybek jesienny

2. Obwód rybacki jeziora Sosno na cieku Brodniczka (Łacha, Struga Brodnicka) w zlewni rzeki Drwęca – jezioro Łąki (Najmowo) – Lin kroczek

3. Obwód rybacki jeziora Radomno na cieku Struga nr 2 w zlewni rzeki Drwęca – szczupak narybek jesienny

4. Obwód rybacki jeziora Wielkie Partęczyny na rzece Skarlanka w zlewni rzeki Drwęca – Jezioro Wielkie Partęczyny – szczupak narybek jesienny

oraz jeziora Gwiździny i Kuligi – szczupak narybek jesienny

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu informuje, że w dniu 26.10.2021 r. planowane są  zarybienia kroczkiem lina jezior wchodzących w skład dzierżawionych obwodów rybackich.

Pochodzenie: GR Iława- Łodygowo

Zarybienia obejmują następujące obwody rybackie:

1. Obwód rybacki jeziora Owieczkowo na cieku bez nazwy w zlewni cieku Struga Czarna (Skępska)

2. Obwód rybacki jeziora Grodno na cieku Dopływ z jeziora Grodno w zlewni rzeki Drwęca jeziora Słupno i Grodno

3. Obwód rybacki jeziora Zamkowe na cieku Struga Wąbrzeska – Jeziora Handlowy Młyn, Zamkowe  i Frydek

4. Obwód rybacki jeziora Wielkie Rudnickie (Rudnik, Rudnickie) na cieku Struga Marusza nr 2 – Jezioro Rudnik

5. Obwód rybacki jeziora Wieldządz na cieku Struga Toruńska nr 1 – jezioro Wieldządz

6. Obwód rybacki jeziora Młyńskie (Firlus) na cieku Żacka Struga (Kanał Główny, Dopływ spod Dubielna) nr 2

 oraz jeziora Szańce, Kozielec, Gajewo, Świerkocin

Toruń, 19.10.2021 r.

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu informuje, że w dniu 21.10.2021 r. planowane są  zarybienia kroczkiem lina Obwodu rybackiego cieku Struga Trynka w zlewni rzeki Fryba (Browina) – jezioro Starogrodzkie.) 

21.10.2021 r.

godz. 8:00 załadunek materiału – O.Z.Osiek

Od godziny 9:00 rozwiezienie materiałuzarybieniowego

Toruń, 19.10.2021 r.

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu informuje, że    w dniu 25.10.2021 r. nastąpi zarybienie narybkiem jesiennym jazia następujących obwodów:

     Wisła nr 4  w ilości 100 kg

Struga Lubianka w ilości 20 kg

Ruziec w ilości 20 kg

Lutryna nr 2 w ilości 7 kg

Fryba (Browina) w ilości 7 kg

Struga Toruńska nr 2 w ilości 7 kg

Struga Toruńska nr 4 w ilości 7 kg

Kanał Górny w ilości 7 kg

Kanał Główny nr 4 w ilości 7 kg

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu informuje, że w dniu 21.10.2021 r. planowane są  zarybienia narybkiem jesiennym szczupaka i jezior . Poszczególne zarybienia uzależnione są od ilości odłowionego materiału zarybieniowego.

Pochodzenie OZ Osiek

Zarybienia obejmują następujące obwody rybackie:

1. Obwód rybacki cieku Struga Trynka w zlewni rzeki Fryba (Browina) – jezioro Starogrodzkie.)

2. Obwód rybacki jeziora Salno (Salno Duże) na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Osa (jezioro Salno Małe)

3. Obwód rybacki jeziora Mełno na cieku bez nazwy w zlewni rzeki (jezioro Mełno)

4. Obwód rybacki jeziora Duże  na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Osa (jeziora Duże i Gorzechówko

5. Obwód rybacki kanału Kanał Trynka w bezpośredniej zlewni rzeki Wisła (jezioro Tarpno)

6. Obwód rybacki jeziora Dąbrówka na cieku Struga Radzyńska (jezioro Głęboczek)

oraz jeziora Józefowo, Górsk, Gruta Mała

21.10.2021 r.

godz. 8:00 załadunek materiału – O.Z.Osiek

Od godziny 9:00 rozwiezienie materiału na poszczególne jeziora.

Toruń, 15.10.2021 r.

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu informuje, że w dniu 19.10.2021 r. nastąpi zarybienie  szczupakiem narybkiem jesiennym i linem kroczkiem

– Skarlińskie  –    105 kg lin

– Lekarckie  –     95 kg lin

– Bielice       –     49 kg lin

– Wielkie Partęczyny – 38 kg szczupak

– Dębno Duże – 20 kg szczupaka

– Wichulec – 21 kg  lin

Początek zarybienia około godz. 10.00 w m. Mikołajki.

Toruń, 12.10.2021 r.

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu informuje, że  w dniu 18.10.2021 r. nastąpi zarybienie narybkiem jesiennym jazia następujących obwodów:

Osa nr 3 w ilości 70 kg

Osa nr 5 w ilości 70 kg

Osa nr 7 w ilości 70 kg

Osa nr 8 w ilości 180 kg

Gardęga nr 3 w ilości 10 kg

Rypienica w ilości 50 kg

18.10.2021 r.

godz. 8:00 załadunek materiału – GR Pasłęk

ok. godz. 10:00 obwód rzeki Osa nr 3 w  m. Trupel

ok. godz. 11:00 obwód rzeki Osa nr 5 w okolicach m. Sumin

ok. godz. 12:00 obwód rzeki Osa nr 7 w okolicach m. Kłódka

ok. godz. 12:30 obwód rzeki Gardęga nr 3 w okolicach m. Rogóźno

ok. godz. 13:00 obwód Osa nr 8 w m. Świerkocin

ok. godz. 15:00 załadunek materiału – OZ Montowo

ok. godz. 16:30 obwód rzeki Rypienica w miejscowości Osiek

Toruń, 12.10.2021 r.

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu informuje, że w dniu 15.10.2021 r. nastąpi zarybienie narybkiem jesiennym sandacza  jeziora  Bartoszewice (Wieczno Północne) znajdującego się w obwodzie rybackim jeziora Wieldządz na cieku Struga Toruńska nr 1,  w ilości 350 kg.

ok. godz. 8:00 – GR Ryszard Marczak – Markuszów

ok. godz. 15:00 – zarybienie jeziora Bartoszewice

Toruń, 08.10.2021 r.

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu informuje, że w dniu 11.10.2021 r. nastąpi zarybienie  szczupakiem narybkiem jesiennym i linem kroczkiem:

– j. Szczuka  –     35 kg szczupaka, 40 kg lina

– staw Ceglana – 10 kg lina

– staw Cegielnia – 10 kg szczupak, 10 kg lina

– Głęboczek – 80 kg szczupak

– Księte – 20 kg szczupaka, 21 kg lina

– Forbin – 50 kg szczupak

– Młyńskie – 11 kg  lina

– Cielęta- 26 kg lina

– Górzno – 26 kg lina

– Wierzchowina – 5 kg lina Początek zarybienia około godz. 10.00 w m. Głęboczek           

Toruń, 5.10.2021 r.

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu informuje, że  w dniach 12-13.10.2021 r. nastąpi zarybienie  obwodów rybackich kroczkiem i dwulatkiem suma europejskiego:

12.10.2021 r. 8:00 pomiary załadunek

Producent : Gospodarstwo Rybackie Sugajno

ok. godz. 12.00 przyjazd do miejscowości Chełmno  i zarybianie obwodu rybackiego nr 3 rzeki Wisły kroczkiem suma w ilości 500 kg.

ok. godz. 12.00 przyjazd do miejscowości Chełmno  i zarybianie obwodu rybackiego nr 4 rzeki Wisły kroczkiem suma w ilości 1000 kg.

ok. godz. 13:30 przyjazd do miejscowości Świerkocin (przy moście) i zarybianie obwodu rybackiego nr 8 rzeki Osy kroczkiem suma w ilości  20 kg.

     13.10.2021 r. 8:00 pomiary załadunek

ok. godz. 11.00 przyjazd do Torunia (przystań AZS) i zarybianie obwodu rybackiego nr 2 rzeki Wisły dwulatkiem suma w ilości  300 kg

Toruń, 27.09.2021 r.

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu informuje, że w dniu 4.10.2021 r. nastąpi zarybienie narybkiem jesiennym świnki w ilości 69 000 szt. następujących obwodów:

–          rzeki Wel nr 10 w ilości 1 000 sztuk,

–          rzeki Rypienica w ilości 1 000 sztuk,

–          rzeki Osa nr 8 w ilości 2 000 sztuk,

–          rzeki Wisła nr 3 w ilości 5 000 sztuk.

–          rzeki Wisła nr 4 w ilości 60 000 sztuk

Producent: ZGRW Grzmięca.

4.10.2021 r. godz. 7:00 pomiary, załadunek

–          ok. godz. 9:00 miejscowość Kaczek, zarybienie rzeki Wel nr 10,

–          ok. godz. 9:30 miejscowość Osiek zarybienie rzeki Rypienica,

–          ok. godz. 11:30 miejscowość Chełmno, zarybienie rzeki Wisła 3 i 4,

–          ok. godz. 13:30 miejscowość Świerkocin zarybienie rzeki Osa nr 8.

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu informuje, że w dniu 5.10.2021 r. nastąpi zarybienie narybkiem jesiennym klenia w ilości 34 000 szt. następujących obwodów:

–          rzeki Wisła nr 3 w ilości 4 000 sztuk.

–          rzeki Wisła nr 4 w ilości 30 000 sztuk

Producent: ZGRW Grzmięca.

5.10.2021 r. godz. 7:00 pomiary, załadunek

–          ok. godz. 11:30 miejscowość Grudziądz, zarybienie rzeki Wisła 3 i 4,

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu informuje, że w dniu 5.10.2021 r. nastąpi zarybienie narybkiem jesiennym brzany w ilości 3 000 szt. następujących obwodów:

–          rzeki Wisła nr 4 w ilości 3 000 sztuk

Producent: ZGRW Grzmięca.

5.10.2021 r. godz. 7:00 pomiary, załadunek

–          ok. godz. 11:30 miejscowość Grudziądz, zarybienie rzeki Wisła  4.

Toruń, 13.09.2021 r.

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu informuje, że w dniu 15.09.2021 r. planuje zarybienie narybkiem jesiennym lipienia:

–          w ilości 1 000 sztuk obwodu rybackiego rzeki Wel nr 10.

Początek zarybienia około godz. 15.00 w okolicy m. Trzcin.  

Toruń, 24.08.2021 r.

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu informuje, że w dniu 26.08.2021 r. odbędą się zarybienia narybkiem podchowanym węgorza jezior wchodzących w skład dzierżawionych obwodów rybackich.

 Zarybienia  obejmują następujące obwody rybackie:

1. Obwód rybacki jeziora Dąbrówka na cieku Struga Radzyńska (jeziora Boguszewo-Piętki –  2 kg, Gawłowice – 2 kg, Szumiłowo – 3 kg),

2. Obwód rybacki jeziora Duże (Gruta Duża) na cieku Struga Marusza nr 1 (jeziora Gruta Duża – 4 kg, Wilczak – 2 kg)

3. Obwód rybacki jeziora Szańcowe na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Osa ( jezioro Lisnowo – 4 kg),

4. Obwód rybacki jeziora Łasińskie Duże (Zamkowe) na rzece Łasinka (jeziora Łasińskie Duże – 15 kg i Łasińskie Małe – 5 kg)

5. Obwód rybacki jeziora Mełno na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Osa – 5 kg,

6. Obwód rybacki jeziora Nogat na rzece Gardęga (Gardeja) nr 2 ( jezioro Nogat – 9 kg)

7. Obwód rybacki jeziora Salno (Salno Duże) na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Osa (jezioro Salno Duże – 2 kg)

8. Obwód rybacki jeziora Święte na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Osa – 4 kg.

9. Obwód rybacki jeziora Głęboczek na cieku Sugajnica (Struga Sugajenka) nr 3 w zlewni rzeki Drwęca –Jezioro Wielki Głęboczek – 6 kg

10. Obwód rybacki jeziora Cielęce (Cielęta) na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Drwęca – 2 kg;

11. Obwód rybacki jeziora Chełmżyńskie na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Fryba (Browina) – (jeziora Chełmżyńskie – 43 kg,),

12. Obwód rybacki jeziora Mlewickie (Mlewieckie) na cieku Struga Toruńska nr 3 – 5 kg,

13. Obwód rybacki jeziora Papowskie na cieku Struga Papowska w zlewni rzeki Fryba (Browina) – (jeziora Małe Czyste – 3 kg, Papowskie – 3 kg),

14. Obwód rybacki jeziora Kornatowskie na cieku Żacka Struga (Kanał Główny, Dopływ spod Dubielna) nr 1 – 3 kg;

15. Obwód rybacki jeziora Młyńskie (Firlus) na cieku Żacka Struga (kanał Główny, Dopływ spod Dubielna) – 3 kg

16. Obwód rybacki jeziora Owieczkowo na cieku bez nazwy w zlewni cieku Struga Czarna (Skępska) – 3 kg;

17. obwód rybackie jeziora Grodno na cieku dopływ z jeziora Grodno w zlewni rzeki Drwęca (jezioro Słupno – 3 kg, Grodno – 3 kg),

18. Obwód rybacki jeziora Zamkowe na cieku Struga Wąbrzeska (jezioro Zamkowe – 2 kg),

19.  Obwód rybacki jeziora Wieldządz na cieku Struga Toruńska nr 1(Jezioro Wieldządz – 2 kg, Przydwórz – 10 kg, Bartoszewice – 10 kg),

20. Obwód rybacki jeziora Wielkie Partęczyny na rzece Skarlanka w zlewni rzeki Drwęca (jeziora: Skarlin – 16 kg, , Wlk. Partęczyny – 8 kg, Bachotek – 10 kg);

21. Obwód rybacki Jeziora Lekarckie (Lekarty) na rzece Kakaj w zlewni rzeki Osa  (jezioro Lekarty – 5 kg, Bielice – 1 kg),

22. Obwód rybacki jeziora Wądzyńskie na rzece Lutryna nr 1 (jezioro Wichulec – 3 kg)

23. Obwód rybacki jeziora Piaseczno (Grabowiec) na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Osa – 10 kg

24. Obwód rybacki jeziora Płowęż na rzece Osa nr 6 – 10 kg;

25. Obwód rybacki jeziora Sosno na cieku Brodniczka (Łacha, Struga Brodnicka)) w zlewni rzeki Drwęca (jezioro Sosno Duże – 10 kg);

26. Obwód rybacki jeziora Linowiec na cieku bez nazwy w zlewni cieku Struga Wólka –          1 kg;

27. Obwód rybacki jeziora Radomno na cieku Struga nr 2 w zlewni rzeki Drwęca – 5 kg;

 oraz jezior Kamionki 10 kg, Gajewo – 5 kg, Okonin – 5 kg, Kozielec – 2 kg, Józefowo – 2 kg, Szczuka – 6 kg, Szańce 5 kg

Toruń, 18.06.2021 r.

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu informuje, że  w dniu 22.06.2021 r. nastąpi zarybienie narybkiem letnim certy obwodów:

– rzeki Drwęcy nr 5 w ilości 5.000 sztuk,

– rzeki Wisły nr 3 w ilości 5.000 sztuk,

– rzeki Wisły nr 4 w ilości 1.000 sztuk

oraz narybkiem letnim bolenia obwodu rybackiego Wisła nr 3 w ilości 4.900 szt.

Producent: Ośrodek Zarybieniowy Czarci Jar

22.06.2021 r.

godz. ok. 8:00 pomiary, załadunek

godz. około 11:00 przyjazd do miejscowości Chełmno, przy moście drogowym na granicy obwodów i zarybienie obwodów 3 i 4 rzeki Wisły. ok. godz. 13:00  – przyjazd do miejscowości Szramowo i zarybienie obwodu rybackiego nr 5 rzeki Drwęcy.

Toruń, 2.06.2021 r.

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu informuje, że w dniu 09.06.2021 r. odbędą się zarybienia narybkiem podchowanym węgorza                      (5 gram/szt.) rzek wchodzących w skład dzierżawionych obwodów rybackich.

Dostawca: M.Teodorowicz

Zarybienia narybkiem podchowanym węgorza obejmują następujące obwody rybackie:

1. Obwód rybackie rzeki Wisła nr 3 w ilości 13 kg – Chełmno.;

2. Obwód rybacki rzeki Wisła nr 4 w ilości 129 kg – Grudziądz;

O godzinach poinformujemy Państwa bliżej terminu zarybień.

Toruń, 2.06.2021 r.

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu informuje, że od dnia 04.06.2021 r. rozpoczną się zarybienia narybkiem letnim  sandacza rzek i jezior wchodzących w skład dzierżawionych obwodów rybackich. Przewidywany okres trwania  zarybień ok. 5 dni. Terminy poszczególnych zarybień uzależnione są od ilości odłowionego materiału zarybieniowego w poszczególnym dniu przez dostawcę.

Pochodzenie GR Ruda Maleniecka

Zarybienia obejmują następujące obwody rybackie:

1. Obwód rybackie rzeki Wisła nr 2 w ilości 1.000.000 szt.;

2. Obwód rybackie rzeki Wisła nr 3 w ilości 190.000 szt.;

3.  Obwód rybacki rzeki Wisła nr 4 w ilości 325.000 szt.;

4. Obwód rybacki rzeki Osa nr 8 w ilości 15.000 szt;

5. Obwód rybacki jeziora Wieldządz na cieku Struga Toruńska nr 1(Jeziora Wieldządz, – 22 000 szt.);

6. Obwód rybacki jeziora Kornatowskie na cieku Żacka Struga (Kanał Główny, Dopływ spod Dubielna) nr 1 – 10 000 szt.;

7. Obwód rybacki jeziora Chełmżyńskie na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Fryba (Browina) (jeziora: Archidiakonka 8 000 szt., Grodno – 15 000 szt., Pluskowęsy – 5 000 szt.

8. Obwód rybacki jeziora Papowskie na cieku Struga Papowska w zlewni rzeki Fryba (Browina) (jezioro Małe Czyste -10 000 szt);

9. Obwód rybacki jeziora Trupel (Szwarcenowo) na rzece Osa nr 4 (jezioro Trupel – 30 000 szt.);

10. Obwód rybacki jeziora Szczurkowskie (Szczurkowo)na cieku bez nazwy w zlewni cieku Struga Toruńska – 10 000 szt.;

11. Obwód rybacki jeziora Płowęż na rzece Osa nr 6 – 50 000 szt.;

12. Obwód rybacki jeziora Goryńskie na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Osa – 30 000 szt.;

13. Obwód rybacki jeziora Święte na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Osa – 10 000 szt.;

14. Obwód rybacki jeziora Wądzyńskie na rzece Lutryna nr 1 (jeziora Chojno – 20 000 szt, Grzywinek – 10 000 szt., Oleczno – 15 000 szt., Czarne – 5 000  szt., Marek – 5 000 szt., Wichulec – 5 000 szt.);

15. Obwód rybacki jeziora Sicieńskie (Sitno) na kanale Kanał Siciński w zlewni rzeki Lutryna (jezioro Sitno – 5 000 szt.)

16. Obwód rybacki jeziora Mełno na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Osa – 15 000 szt.

16. Obwód rybacki jeziora Łasińskie Duże (Zamkowe) na rzece Łasinka (jezioro Łasin Duży – 10 000 szt.);

17. Obwód rybacki jeziora Nogat na rzece Gardęga (Gardeja) nr 2 – Jeziora Nogat – 15 000 szt. Zawda – 5 000 szt., Szynwałd – 5 000 szt.;

18. Obwód rybacki jeziora Kuchnia na rzece Gardęga (Gardeja nr 2a) – 300 000 szt.;

19. Obwód rybacki jeziora Linowiec na cieku bez nazwy w zlewni cieku Struga Wólka – 10 000 szt.;

20. Obwód rybacki jeziora Wielkie Partęczyny na rzece Skarlanka w zlewni rzeki Drwęca (jeziora: Robotno – 40 000 szt., Skrzynka – 5 000 szt.);

21. Obwód rybacki jeziora Retno na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Skarlanka ((jezioro Retno – 15 000 szt.);

22. Obwód rybacki jeziora Cielęce (Cielęta) na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Drwęca – 15 000 szt.;

23. Obwód rybacki jeziora Sosno na cieku Brodniczka (Łacha, Struga Brodnicka)) w zlewni rzeki Drwęca (jezioro Sosno Duże – 45 000 szt.);

24. Obwód rybacki jeziora Dłuskie (Długie) na dopływie z jeziora Długiego w zlewni rzeki Rypienica (jezioro Długie – 30 000 szt.);

25.  Obwód rybacki jeziora Zamkowe na cieku Struga Wąbrzeska (jeziora Zamkowe – 20 000 szt., Frydek – 10 000 szt.);

26. Obwód rybacki jeziora Owieczkowo na cieku bez nazwy w zlewni cieku Struga Czarna (Skępska) – 30 000 szt.;

27. obwód rybackie jeziora Grodno na cieku dopływ z jeziora Grodno w zlewni rzeki Drwęca (jezioro Słupno – 30 000 szt.)

28. Jezioro Głuchowo – 17000 szt.

29. Jezioro Gajewo – 15000 szt.

Toruń, 18.05.2021 r.

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu informuje, że w dniu 19.05.2021 r. nastąpi zarybienie narybkiem letnim troci  w ilości 200 000 szt rzeki Drwęca nr 5.

godz. 7:30 pomiary, załadunek – Grzmięca

Ok. godz. 9:00 miejscowość Szramowo i zarybienie rzeki Drwęcy nr 5.

Toruń, 10.05.2021 r.

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu, informuje, iż planowane zarybienia na dzień 9.05.br. na obwody rybackie rzeki Wisła nr 3 i 4 z przyczyn od nas niezależnych nie odbyły się w podanym terminie. W związku z powyższym informujemy, iż przedmiotowe zarybienia odbędą się w dniu 14.05.

1. Obwód rybacki rzeki Wisła nr 3 – 120.000 szt.

2. Obwód rybacki rzeki Wisła nr 4 – 350.000 szt.

Planowane terminy i miejsca zarybień:

14.05.2021 r. – Chełmno – Wisła nr 3 – ok. godz. 11:00

14.05.2021 r. – Grudziądz – Wisła nr 4 – ok. godz. 12:30

Jednocześnie informujemy, iż ze względu na niemożliwość przewidzenia   w danym dniu ilości odłowionych ryb ze stawów lub inne czynniki od nas niezależne, plany mogą ulec zmianie. 

Toruń, 7.05.2021 r.

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu planuje zarybienia narybkiem letnim szczupaka jeziorowe obwody rybackie w dniach

10.05. – rejon Brodnica i Nowe Miasto Lubawskie – godz. 11.00 zbiórka Grzmięca

11.05. – pozostałe rejony – godz. 11.00 – stanica Wąbrzeźno

Rejon Brodnica
Lp.Jezioroilość szt.ilość sztuk dodatkowo
1Górzno20000 
2Młyńskie10000 
3Cielęta10000 
4Wądzyń30000 
5Retno20000 
6Ciche10000 
7Księte10000 
8Bachotek40000 
9Dębno Duże15000 
10Duże10000 
11Głowin40000 
12Gorzechówko5000 
13Gutowo2000 
14Łąki-Tabuła10000 
15Mieliwo20000 
16Niskie Brodno20000 
17Płowęż30000 
18Robotno30000 
19Sosno Duże20000 
20Strażym20000 
21Szczuka100005000
22Wysokie Brodno10000 
23Żaleń5000 
24Kiełpiny10000 
25Warpalice5000 
26Wierzchownia4000 
28Wlk. Głęboczek 15000
 Razem41600020000
Rejon Nowe Miasto
Lp.Jezioroilość szt.ilość sztuk dodatkowo
1Radomno20000 
2Rynek15000 
3Skarlin30000 
4Szwarcenowo35000 
5Wlk. Partęczyny40000 
6Lekarty10000 
 Razem150000 
Rejon Golub-Dobrzyń
Lp.Jezioroilość szt.ilość sztuk dodatkowo
1Gajewo5000 
2Grodno10000 
3Handlowy Młyn5000 
4Kotlewo5000 
5Okonin5000 
6Owieczkowo10000 
7Słupno10000 
8Stawek2000 
 Razem52000 
Rejon Wąbrzeźno
Lp.Jezioroilość szt.ilość sztuk dodatkowo
1Frydek2000010000
2Łopatki2000 
3Radowiska2000 
4Płużnica10000 
5Sitno15000 
6Wieldządz10000 
7Zamkowe2000010000
 Razem7900020000
Rejon Łasin
Lp.Jezioroilość szt.ilość sztuk dodatkowo
1Boguszewo3000 
2Gawłowice3000 
3Głęboczek2000 
4Gołębiewo- Dąbrówka3000 
5Gruta Duża5000 
6Gruta Mała2000 
7Kitnowo5000 
8Kneblowo5000 
9Lisnowo5000 
10Łasin Duży20000 
11Łasin Mały2000 
12Nogat15000 
13Szańcowe5000 
14Szumiłowo5000 
15Wilczak5000 
16Zawda5000 
17Grabowiec5000 
18Skępe5000 
19Mełno40000 
 Razem140000 
Rejon Grudziądz
Lp.Jezioroilość szt.ilość sztuk dodatkowo
1Rudnik Mały2000 
2Rządz2000 
3Tarpno10000 
4Stawy Sztynwag2000 
 Razem16000 
Rejon Chełmno
Lp.Jezioroilość szt.ilość sztuk dodatkowo
1Kornatowskie10000 
2Małe Czyste10000 
3Papowskie10000 
4Mała Wisła2000 
5Starogrodzkie10000 
 Razem42000 
Rejon Toruń
Lp.Jezioroilość szt.ilość sztuk dodatkowo
1Korza2000 
2Mlewiec25000 
3Kamionki1000010000
4Szańce3000 
 Razem40000 
Rejon Chełmża
Lp.Jezioroilość szt.ilość sztuk dodatkowo
1Archidiakonka50003000
2Głuchowo100007000
3Pluskowęsy5000 
 Razem2000010000
Łącznie95500060000
1015000

Toruń, 5.05.2021 r.

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu, informuje, iż w dniach 7- 9.05. br. planowane są zarybienia obwodów rybackich nr 2, 3 i 4 rzeki Wisły narybkiem letnim szczupaka w następujących ilościach:

1. Obwód rybacki rzeki Wisła nr 2 – 2.500.000 szt.

2. Obwód rybacki rzeki Wisła nr 3 – 120.000 szt.

3. Obwód rybacki rzeki Wisła nr 4 – 350.000 szt.

Planowane terminy i miejsca zarybień:

7.05.2021 r.  – Toruń – Wisła nr 2 – ok. godz. 10:00 – 11:00

8.05.2021 r. – Toruń – Wisła nr 2 – ok. godz. 10:00 – 11:00

9.05.2021 r. – Chełmno – Wisła nr 3 – ok. godz. 10:00 – 11:00

9.05.2021 r. – Grudziądz – Wisła nr 4 – ok. godz. 11:30 – 12:30

Jednocześnie informujemy, iż ze względu na niemożliwość przewidzenia   w danym dniu ilości odłowionych ryb ze stawów lub innych czynników od nas niezależnych, plany mogą ulec zmianie. 

Toruń, 20.04.2021 r.

Okręg PZW w Toruniu planuje w dniach 21-23.04 br. zarybienie szczupakiem wylęgiem żerującym. Każde zarybienie rozpoczyna się o godz. 9:00.

Nazwa Jeziora
Bachotek
Biedaszek
Bielice
Blizno
Chojno
Ciche
Czortek
Dębno Duże
Dębno Małe
Dźwierzno
Forbin
Głowin
Goryń
Gryźlny
Gubiny
Jakubkowo
Janówko
Jeleniec (Storlus)
Jeziórko
Kakaj
Kamienny Most
Karaś-Tomaszek
Katlewo-NML
Kiełpiny
Kochanka
Kurzyny
Lniska
Lubek
Łąkorek
Małe Partęczyny
Mieliwo
Mierzyn
Mierzyńskie
Młyńskie (Firlus)
Moszyska
Mozedel
Niemczyk
Niemczyk (Suszek)
Osetno
Ostrowite
Pawłówek
Piotrowice
Płociczno
Płowęż
Przedsień
Raczek
Robotno
Salno Małe
Sitno
Skrzynka
Sosno Duże
Sosno Małe
Strażym
Studa
Szafarnia
Szembruczek
Święte
Tęgowiec
Warpalice
Wierzchownia
Wlk. Głęgoczek
Wlk. Leźno
Wlk. Partęczyny
Wlk. Staw
Wlk. Wełcz
Wólka
Zbiczno

Toruń, 16.04.2021 r.

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu informuje, że w dniu 19.04.2021 r. nastąpi zarybienie wylęgiem żerującym szczupaka:

–          w ilości 1 500.000 sztuk obwodu rybackiego rzeki Wisła nr 3

Początek zarybienia około godz. 11.00 w m. Chełmno   

            Okręg PZW w Toruniu , że w dniu 20.04.2021 r. nastąpi zarybienie wylęgiem żerującym szczupaka:

–  w ilości 800000 sztuk ob. ryb. jeziora Szramowskiego

– w ilości  750000 sztuk ob. Ryb. jeziora Sopień

– w ilości 405000 sztuk ob. Ryb. jeziora Mroczno

Początek zarybienia około godz. 10.00 w m. Szramowo           

Toruń, 13.04.2021 r.

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu informuje, że w dniu 15.04.2021 r. nastąpi zarybienie wylęgiem troci w ilości 30 000 szt. następujących obwodów:

–         rzeki Struga Lubianka nr 2 w ilości 5 000 sztuk,

–         rzeki Brynica nr 2 w ilości 10 000 sztuk,

–         rzeki Ruziec nr 5 w ilości 10 000 sztuk,

–         rzeki Pissa nr 2 w ilości 5 000 sztuk.

Producent: ZGRW Grzmięca.

Ok. godz. 10:00 pomiary, załadunek – Grzmięca

–         ok. godz. 11:00 miejscowość Bartniczka, zarybienie rzeki Pissa,

–         ok. godz. 11:00 miejscowość Bartniczka zarybienie rzeki Brynica,

–         ok. godz. 12:30 miejscowość Ruziec zarybienie rzeki Ruziec,

–         ok. godz. 13:00 miejscowość Dulnik, zarybienie rzeki Struga Lubianka.

Toruń, 9.04.2021 r.

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu informuje, że w dniu 12.04.2021 r. nastąpi zarybienie wylęgiem żerującym szczupaka:

–          w ilości 75.000 sztuk obwodu rybackiego rzeki Wisła nr 2

–          w ilości 500.000 sztuk obwodu rybackiego rzeki Wisła nr 3

–          w ilości 200.000 sztuk obwodu rybackiego Wisły nr 4

–          w ilości 200.000 sztuk obwodu rybackiego rzeki Osa nr 8,

12.04.2021 r.

–          godz. 7:00 – 8:30 – załadunek w ZGWR Grzmięca,

–          godz. ok. 10:00 – przyjazd do Torunia – zarybienie obwodu nr 2 rzeki Wisła

–          godz. około 11:30  – przyjazd do Chełmna i zarybienie obwodu nr 3 rzeki Wisła

–          godz. około 12:30  – przyjazd do Grudziądza i zarybienie obwodu nr 4 rzeki Wisła

–          godz. ok. 13:30 przyjazd do Świerkocina i zarybienie obwodu  nr 8 rzeki Osa.

Toruń, 31.03.2021 r.

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu informuje, że w dniu 2.04.2021 r. nastąpi zarybienie wylęgiem sielawy jeziora  Salno Duże znajdującego się   w obwodzie rybackim jeziora Salno (Salno Duże) na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Osa,  w ilości 5 000 000 szt.

ok. godz. 8:00 – Grzmięca załadunek
ok. godz. 10:00 – zarybienie jeziora Salno Duże

Toruń, 30.03.2021 r.

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu informuje, że w dniu 1.04.2021 r. nastąpi zarybienie wylęgiem sielawy jeziora  Zbiczno znajdującego się   w obwodzie rybackim jeziora Wielkie Partęczyny na rzece Skarlanka w zlewni rzeki Drwęca,  w ilości 6 000 000 szt.


ok. godz. 8:00 – Grzmięca załadunek

ok. godz. 9:00 – zarybienie jeziora Zbiczno

Toruń, 26.03.2021 r.

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu informuje, że w dniu 30.03.2021 r. planowane jest zarybienie obwodu rybackiego rzeki Wisła nr 3 narybkiem wiosennym brzany w ilości 6000 szt.

Producent: ZGWR Grzmięca

30.03.2021 r.
godz. ok. 8:00 pomiary załadunek ZGWR Grzmięca
ok. godz. 10:30  – przyjazd do Chełmna i zarybienie obwodu rybackiego nr 3 rzeki Wisły.

Toruń, 18.03.2021 r.

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu informuje, że w dniu 25.03.2021 r. planowane jest zarybienie narybkiem wiosennym pstrąga potokowego w ilości 39.500 sztuk następujących obwodów rybackich:

–          rzeki Brynica nr 2 w ilości 500 sztuk,

–          rzeki Pissa nr 2 w ilości 500 sztuk,

–          rzeki Zielona Struga w ilości 500 sztuk,

–          rzeki Mątawa nr 2 w ilości 21.000 sztuk

–          rzeki Wel nr 10 w ilości 8.000 szt.

–          rzeki Drwęca nr 5 w ilości 9.000 szt.

Producent: Okręg PZW Krosno

25.03.2021 r. 

godz. ok. 8:00 –   miejscowość Dybowo zarybianie rzeki Zielona Struga,

godz. ok. 09:30 – miejscowość Borowy Młyn zarybianie rzeki Mątawa nr 2,

godz. ok. 10:00 – miejscowość Szramowo zarybienie rzeki Drwęca nr 5,

godz. ok. 12:00 – miejscowość Trzcin  zarybienie rzeki Wel nr 10,

godz. ok. 13.00 – miejscowość Górzno zarybienie rzeki Brynica,

godz. ok. 13:30 – miejscowość Bartniczka zarybienie rzeki Pissa nr 2.

Jednocześnie informujemy, iż w związku z narastającą pandemią Covid-19,  termin lub godziny zarybień mogą ulec zmianie.

Toruń, 15.12.2020 r.

Okręg PZW w Toruniu, Zespół Gospodarki Wędkarsko-Rybackiej w Grzmięcy informuje, że planuje w czwartek tj. 17.12. około godz. 16 zarybienie j. Głuchowskiego karpiem kroczkiem w ilości około 50 kg.

Toruń, 25.11.2020 r.

Okręg PZW w Toruniu, Zespół Gospodarki Wędkarsko-Rybackiej w Grzmięcy informuje, że planuje w  dniu 26.11.2020 r.  zarybienie jezior użytkowanych przez Okręg PZW w Toruniu :

SANDACZ NARYBEK JESIENNY

 • j.Duże
 • j.Szczuka
 • j.Szumiłowo
 • j.Mełno
 • j.Gubiny
 • j.Retno

Początek zarybienia godz. 12.00

Toruń, 24.11.2020 r.

Uzupełnienie do wczorajszej informacji

   1.     Okręg PZW w Toruniu, Zespół Gospodarki Wędkarsko-Rybackiej w Grzmięcy informuje, że planuje w  dniu 25.11.2020 r.  zarybienie jezior użytkowanych przez Okręg PZW w Toruniu :

SANDACZ NARYBEK JESIENNY

 • j.Duże
 • j.Lekarty
 • j. Starogrodzkie

SZCZUPAK NARYBEK JESIENNY

 • J. Radomno

Początek zarybienia godz. 12.00

Toruń, 23.11.2020 r.

Okręg PZW w Toruniu, Zespół Gospodarki Wędkarsko-Rybackiej w Grzmięcy informuje, że planuje w  dniu 25.11.2020 r.  zarybienie jezior użytkowanych przez Okręg PZW w Toruniu :

SANDACZ NARYBEK JESIENNY

 • J.Słupno
 • J.Małe Czyste
 • J.Kornatowo
 • J.Papowo Biskupie
 • J.Chełmżyńskie
 • J.Archidiakonka
 • J.Dzikowo
 • J.Gajewo
 • J.Długie
 • J.Linowiec

Początek zarybienia godz. 12.00

Toruń, 23.11.2020 r.

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu informuje, iż w dniu  25. 11. br. nastąpi zarybianie obwodu rybackiego  rzeki Wisły nr 2 smoltami łososia w ilości 1000 szt. oraz smoltami troci w ilości 1000 szt.

Producent : AQUAMAR

25.11.2020 r. pomiary i załadunek ok. godz. 12:00 Miastko

ok. godz. 16:00 przyjazd do m. Silno i zarybienie obwodu rybackiego  nr  2 rzeki Wisła smoltami łososia i troci.

Toruń, 20.11.2020 r.

Okręg PZW w Toruniu, Zespół Gospodarki Wędkarsko-Rybackiej w Grzmięcy informuje, że planuje w  dniu 23.11.2020 r.  zarybienie jezior użytkowanych przez Okręg PZW w Toruniu :

KARAŚ NARYBEK JESIENNY

 • Staw Ceglana –  40 kg
 • J. Płociczenko – 30 kg

Początek zarybienia godz. 10.00

Toruń, 20.11.2020 r.

Okręg PZW w Toruniu informuje, że w dniu 18.11.2020 r. jezioro Wichulec nie było zarybiane karasiem pospolitym.

Toruń, 16.11.2020 r.

Okręg PZW w Toruniu, Zespół Gospodarki Wędkarsko-Rybackiej w Grzmięcy informuje, że planuje w  dniach 18- 19.11.2020 r.  zarybienie jezior użytkowanych przez Okręg PZW w Toruniu :

KARAŚ POSPOLITY

      18.11.2020

 • Głuchowo – 50 kg
 • Archidiakonka – 30 kg
 • Dźwierzno – 20 kg
 • Wichulec – 30 kg
 • Kozielec – 44 kg
 • Świerkocin – 100 kg
 • Rudnik – 50 kg
 • Grzechówko – 150 kg
 • Łasin D. – 106 kg
 • Łasin M. – 106 kg

19.11.2020 r.

 • Grodno G. – 63 kg
 • Handlowy Młyn – 62 kg
 • Kamionki – 100 kg
 • Młyńskie  – 31 kg
 • Cielęta – 19 kg
 • Górzno – 19 kg
 • Księte – 19 kg
 • Józefowo – 100 kg
 • Gajewo – 100 kg
 • Bagno – 20 kg
 • Górsk – 31 kg

RAZEM       – 1250 kg

Początek zarybienia godz. 9.00  , 18.11.2020 r, godz. 9.00 , 19.11.2020 r.

Toruń, 13.11.2020 r.

Okręg PZW w Toruniu, Zespół Gospodarki Wędkarsko-Rybackiej w Grzmięcy informuje, że planuje w  dniu 17.11.2020 r.  zarybienie jezior użytkowanych przez Okręg PZW w Toruniu :

LIN KROCZEK

 • J. Szczuka     – 40 kg
 • Staw Ceglana – 10 kg
 • Staw Cegielnia – 10 kg
 • Staw Sztynwag – 27 kg
 • J.Młyńskie (Firlus) – 15 kg
 • J.Starogrodzkie       – 20 kg
 • J. Kozielec              – 39 kg
 • J.Płużnica            – 40 kg
 • J.Świerkocin         – 50 kg
 • J.Rudnik               – 50 kg
 • J.Zamkowe           – 40 kg
 • J. Frydek              – 30 kg
 • J.Lamkowizna      – 23 kg
 • J.Górsk                    – 28 kg
 • J.Łasin Duży         – 94 kg
 • J.Łasin Mały         – 94 kg

RAZEM                     – 610 kg

Początek zarybienia godz. 10.00

Toruń, 12.11.2020 r.

Zarybienia 13.11.2020 r. –

Toruń, 10.11.2020 r.

Okręg PZW w Toruniu, Zespół Gospodarki Wędkarsko-Rybackiej w Grzmięcy informuje, że planuje w  dniu 12.11.2020 r.  zarybienie jezior użytkowanych przez Okręg PZW w Toruniu :

SZCZUPAK NARYBEK JESIENNY

 • Owieczkowo – 48 kg
 • Okonin          – 48 kg
 • Słupno           – 63 kg
 • Grodno           – 63 kg
 • Handlowy Młyn  –  18 kg

Początek zarybienia godz. 10.00

Toruń, 9.11.2020 r.

Okręg PZW w Toruniu, Zespół Gospodarki Wędkarsko-Rybackiej w Grzmięcy informuje, że planuje w  dniu 10.11.2020 r.  zarybienie jezior użytkowanych przez Okręg PZW w Toruniu :

SZCZUPAK NARYBEK JESIENNY

 • J. Zamkowe – 20 kg
 • Staw Cegielnia – 10 kg
 • Młyńskie (Firlus) – 20 kg
 • Starogrodzkie        – 20 kg

Początek zarybienia godz. 9.00 Staw Cegielnia

Toruń, 4.11.2020 r.

Okręg PZW w Toruniu, Zespół Gospodarki Wędkarsko-Rybackiej w Grzmięcy informuje, że planuje w  dniu 06.11.2020 r.  zarybienie karpiem kroczkiem obwodów rybackich :

lpjezioroilość (kg)
1Kamionki50
2Szczuka100
3Dzikowo96
4Grabowiec68
5Górsk64
6Kuligi80
7Gwiździny80

Toruń, 3.11.2020 r.

Okręg PZW w Toruniu, Zespół Gospodarki Wędkarsko-Rybackiej w Grzmięcy informuje, że planuje w  dniu 05.11.2020 r.  zarybienie obwodów rybackich :

ok. godz. 11:00 jezioro Rudnik – 160 kg narybek jesienny szczupaka

ok. godz. 12:00 jezioro Tarpno – 50 kg narybek jesienny szczupaka

ok. godz. 13:00 jezioro Przydórz – 160 kg narybek jesienny szczupaka

Toruń, 2.11.2020 r.

        Okręg PZW w Toruniu, Zespół Gospodarki Wędkarsko-Rybackiej w Grzmięcy informuje, że planuje w  dniu 03.11.2020 r.  zarybienie obwodów rybackich :

 • Jezioro Grodzieńskie (obwód rybacki dopływu z jeziora Chełmżyńskie na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Fryba (Browina) – 100kg szczupak narybek jesienny

Załadunek materiału zarybieniowego w O.Z. Osiek – 03.11.2020 około godz. 10.00.

Początek zarybienia około godz. 12.30  w pobliżu m. Grodno

Toruń, 2.11.2020 r.

        Okręg PZW w Toruniu, Zespół Gospodarki Wędkarsko-Rybackiej w Grzmięcy informuje, że planuje w  dniu 04.11.2020 r.  zarybienie obwodów rybackich :

LIN NARYBEK JESIENNY

 • Wisła nr 3   – 300 kg lin narybek jesienny
 • Wisła nr 4 –      20 kg lin narybek jesienny

Załadunek materiału zarybieniowego w Gosp. Ryb. Iława – 04.11.2020

Od godz. 7.00 do  8.00

Początek zarybienia około godz. 11,00  w pobliżu m. Chełmno

SZCZUPAK NARYBEK JESIENNY

 • Obwód rybacki jeziora Mlewickie (Mlewieckie) na cieku Struga Toruńska nr 3

– 56 kg szczupak narybek jesienny

Początek zarybienia ok. godz. 12.30 w pobliżu m. Mlewiec

Toruń, 2.11.2020 r.

Okręg PZW w Toruniu, Zespół Gospodarki Wędkarsko-Rybackiej w Grzmięcy informuje, że planuje w  dniu 03.11.2020 r.  zarybienie jezior użytkowanych przez Okręg PZW w Toruniu :

SZCZUPAK NARYBEK JESIENNY

 • JEZIORO KAMIONKI (KAMIONKOWSKIE)   – 200 kg

Toruń, 2.11.2020 r.

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu informuje, że  w dniu 5.11.2020 r. nastąpią zarybienia:

– obwodu rybackiego rzeki Wisła nr 4 narybkiem jesiennym bolenia w ilości 3000 szt.

– obwodu rybackiego rzeki Wisły nr 2 narybkiem jesiennym certy w ilości 1000 szt.

Producent: OZ Czarci Jar

godz. ok. 9:00 pomiary załadunek OZ Czarci Jar.

ok. godz. 12:00  – przyjazd do Chełmna i  zarybienie obwodu rybackiego nr 4 rzeki Wisły,

ok. godz. 13:30 przyjazd do miejscowości Silno i zarybienie obwodu rybackiego  nr 2 rzeki Wisły.

Toruń, 26.10.2020 r.

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu informuje, że w dniu 28.10.2020 r. nastąpi zarybienie narybkiem jesiennym pstrąga potokowego w ilości ok. 12.400 szt., obwodu rybackiego rzeki Mątawa nr 2.

godz. 8:30 pomiary, załadunek – OŻ| Czarci Jar

            –     ok. godz. 12:00 miejscowość Borowy Młyn, początek zarybienia rzeki Mątawa nr 2

Toruń, 23.10.2020 r.

        Okręg PZW w Toruniu, Zespół Gospodarki Wędkarsko-Rybackiej w Grzmięcy informuje, że planuje w  dniu 26.10.2020 r.  zarybienie obwodów rybackich :

Jaziem narybkiem jesiennym

 1. Obwód rybacki cieku Struga Lubianka nr 2 – 20 kg
 2. Obwód rybacki rzeki Ruziec nr 5                 – 20 kg
 3. Obwód rybacki rzeki Osa nr 3                      – 70 kg
 4. Obwód rybacki rzeki Osa nr 5                      – 70 kg
 5. Obwód rybacki rzeki Osa nr 7                      – 70 kg
 6. Obwód rybacki cieku Struga Toruńska nr 2 –  7 kg
 7. Obwód rybacki cieku Struga Toruńska nr 4 –  7 kg
 8. Obwód rybacki rzeki Lutryna nr 2                – 7 kg
 9. Obwód rybacki kanału Kanał Górny w bezpośredniej zlewni rzeki Wisła – 7 kg
 10. Obwód rybacki rzeki Fryba (Browina)         – 7 kg
 11. Obwód rybacki cieku Dopływ spod Dubielna (Kanał Główny) nr 4 – 7 kg
 12. Obwód rybacki rzeki Gardęga (Gardeja) nr 3 – 10 kg

Załadunek materiału zarybieniowego w O.Z. Montowo – 26.10.2020

od 8.00 do  9.00

Początek zarybienia około godz. 10,00  w pobliżu m. Mózgowo (Osa nr 3)

Toruń, 20.10.2020 r.

        Okręg PZW w Toruniu, Zespół Gospodarki Wędkarsko-Rybackiej w Grzmięcy informuje, że planuje w  dniu 22.10.2020 r.  zarybienie obwodów rybackich :

Jaź narybek jesienny

– obwód rybacki rzeki Rypienica    – 50 kg

– obwód rybacki rzeki Wisła nr 4 – 100 kg

– obwód rybacki rzeki Osa nr 8 – 180 kg

Załadunek materiału zarybieniowego w G.Ryb. Pasłęk – 22.10.2020

od godz. około 8.00 . Początek zarybienia około godz. 12,00  w pobliżu m. Osiek rzeka Rypienica

Toruń, 19.10.2020 r.

Okręg PZW w Toruniu, Zespół Gospodarki Wędkarsko-Rybackiej w Grzmięcy informuje, że planuje w  dniu 20.10.2020 r.  zarybienie obwodów rybackich :

 • Jezioro Skarlińskie (obwód ryb. Jez. Skarlińskiego) – 49 kg szczupak narybek jesienny
 • Jezioro Młyńskie (ob. Ryb. Jez. Górznieńskie) – 24 kg szczupak nar. jesienny i 50 kg lina kroczka
 • Jezioro Górzno (ob. Ryb jez. Górznieńskie) – 16 kg szczupak narybek jesienny
 • Jezioro Cielęta (ob. Ryb. Jez. Cielęcego) – 20 kg szczupak narybek jesienny

Załadunek materiału zarybieniowego w O.Z. Montowo – 20.10.2020

od 8.00 do  9.00

Początek zarybienia około godz. 10,00  w pobliżu m. Wawrowice.

Toruń, 19.10.2020 r.

Okręg PZW w Toruniu, Zespół Gospodarki Wędkarsko-Rybackiej w Grzmięcy informuje, że planuje w  dniu 21.10.2020 r.  zarybienie jezior użytkowanych przez Okręg PZW w Toruniu :

LIN KROCZEK

 • Jezioro  Józefowo –  100 kg
 • Jezioro Szańce      – 133 kg
 • Jezioro Kamionki – 100 kg

SZCZUPAK NARYBEK JESIENNY

 • JEZIORO Józefowo – 20 kg

Toruń, 09.10.2020 r.

        Okręg PZW w Toruniu, Zespół Gospodarki Wędkarsko-Rybackiej w Grzmięcy informuje, że planuje w  dniu 13 – 14.10.2020 r.  zarybienie obwodów rybackich :

I.  13.10.2020 r

Sum kroczek

 • Obwód rybacki rzeki Wisła  nr 3 i 4 , Osa nr 8 w ilości  1520 kg

Załadunek materiału zarybieniowego w Gosp. Ryb. Sugajno – 13.10.2020

od 8.00 do  11.00

Początek zarybienia około godz. 13,00  w pobliżu m. Chełmno

II.  14.10.2020 r

Sum dwulatek

 • Obwód rybacki rzeki Wisła  nr 2 w ilości  300 kg

Załadunek materiału zarybieniowego w Gosp. Ryb. Sugajno – 13.10.2020 ,

  od 8.00 do  11.00

Początek zarybienia około godz. 12,00  w pobliżu m. Toruń

Toruń, 10.09.2020 r.

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu informuje, że    w dniu 16.09.2020 r. nastąpi zarybienie obwodu rybackiego rzeki Wel narybkiem jesiennym lipienia w ilości 1000 sztuk.

Producent: PZW Krosno

godz. ok. 15:00 zarybienie rzeki Wel nr 10, w okolicy m. Trzcin

Toruń, 4.09.2020 r.

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu informuje, że w dniu 7.09.2020 r. nastąpi zarybienie narybkiem jesiennym świnki w ilości 69 000 szt. następujących obwodów:

–         rzeki Wel nr 10 w ilości 1 000 sztuk,

–         rzeki Rypienica w ilości 1 000 sztuk,

–         rzeki Osa nr 8 w ilości 2 000 sztuk,

–         rzeki Wisła nr 3 w ilości 5 000 sztuk.

–         rzeki Wisła nr 4 w ilości 60 000 sztuk

Producent: ZGRW Grzmięca.

7.09.2020 r. godz. 7:00 pomiary, załadunek

–         ok. godz. 9:00 miejscowość Kaczek, zarybienie rzeki Wel nr 10,

–         ok. godz. 9:30 miejscowość Osiek zarybienie rzeki Rypienica,

–         ok. godz. 11:30 miejscowość Chełmno, zarybienie rzeki Wisła 3 i 4,

–         ok. godz. 13:30 miejscowość Świerkocin zarybienie rzeki Osa nr 8.

Toruń, 1.09.2020 r.

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu informuje, że  w dniu 4.09.2020 r. nastąpi zarybienie narybkiem jesiennym klenia obwodów rybackich :

– rzeki Wisły nr 3 w ilości 4.000 szt.

– rzeki Wisły nr 4 w ilości 30.000  szt.

Producent: ZGWR Grzmięca

4.09.2020 r.

 godz. ok. 9:00 pomiary załadunek ZGWR Grzmięca

godz. około 12:00 przyjazd do miejscowości Chełmno, przy moście drogowym na granicy obwodów i zarybienie obwodów 3 i 4 rzeki Wisły.

Toruń, 17.07.2020 r.

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu informuje, że  w dniu 21.07.2020 r. nastąpi zarybienie obwodu rybackiego rzeki Wisła nr 3 i 4 wylęgiem 14-dniowym jesiotra ostronosego w ilości 103 096 szt. – Wisła nr 3 oraz 77 691 szt. – Wisła nr 4.

Producent: ZGWR Grzmięca

21.07.2020 r.

godz. ok. 9:00 pomiary załadunek ZGWR Grzmięca

godz. 12:00 – przyjazd do Chełmna i zarybienie obwodu rybackiego nr 3 i 4 rzeki Wisły.

 

Toruń, 7.07.2020 r.

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu informuje, że  w dniu 9.07.2020 r. nastąpi zarybienie obwodu rybackiego rzeki Wisła nr 3 narybkiem letnim jazia w ilości 15.000 szt.

Producent: ZGWR Grzmięca

9.07.2020 r.

godz. ok. 8:30 pomiary załadunek ZGWR Grzmięca

godz. 11:00 – przyjazd do Chełmna i zarybienie obwodu rybackiego nr 3 rzeki Wisły.

Toruń, 25.06.2020 r.

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu informuje, że  w dniu 29.06.2020  r. nastąpi zarybienie narybkiem letnim certy obwodów:

– rzeki Drwęcy nr 5 w ilości 5.000 sztuk,

– rzeki Wisły nr 3 w ilości 5.000 sztuk,

– rzeki Wisły nr 4 w ilości 1.000 sztuk

oraz narybkiem letnim bolenia obwodu rybackiego Wisła nr 3 w ilości 4.900 szt.

Producent: Ośrodek Zarybieniowy Czarci Jar

29.06.2020 r.

godz. ok. 9:00 pomiary, załadunek

godz. około 11:30 przyjazd do miejscowości Chełmno, przy moście drogowym na granicy obwodów i zarybienie obwodów 3 i 4 rzeki Wisły narybkiem letnim certy oraz bolenia.

godz. 13:30 – przyjazd do miejscowości Szramowo i zarybienie obwodu rybackiego nr 5 rzeki Drwęcy narybkiem letnim certy.

 

Toruń, 18.06.2020 r.

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu informuje, że w dniu 23.06.2020 r. odbędą się zarybienia narybkiem podchowanym węgorza jezior oraz narybkiem szklistym wstępującym węgorza rzek.

Dostawca Alldan s.c. – S. Robak. P. Dębowski

Zbiórka i odbiór materiału zarybieniowego węgorza o godzinie 8:00 w Zespole Gospodarki Wędkarsko – Rybackiej w Grzmięcy.

Zarybienia narybkiem szklistym węgorza obejmują następujące obwody rybackie:

 1. Obwód rybackie rzeki Wisła nr 3 w ilości 6.000 szt.;
 2. Obwód rybacki rzeki Wisła nr 4 w ilości 60.000 szt.;

Zarybienia narybkiem podchowanym węgorza obejmują następujące obwody rybackie:

 1. Obwód rybacki jeziora Okonin na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Ruziec;
 2. Obwód rybacki jeziora Dąbrówka na cieku Struga Radzyńska (jeziora Boguszewo-Piętki, Gawłowice, Szumiłowo),
 3. Obwód rybacki jeziora Duże (Gruta Duża) na cieku Struga Marusza nr 1 (jeziora Gruta Duża, Wilczak)
 4. Obwód rybacki jeziora Szańcowe na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Osa ( jezioro Lisnowo),
 5. Obwód rybacki jeziora Łasińskie Duże (Zamkowe) na rzece Łasinka (jeziora Łasińskie Duże i Małe)
 6. Obwód rybacki jeziora Mełno na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Osa,
 7. Obwód rybacki jeziora Nogat na rzece Gardęga (Gardeja) nr 2 ( jezioro Nogat)
 8. Obwód rybacki jeziora Salno (Salno Duże) na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Osa (jezioro Salno Duże)
 9. Obwód rybacki jeziora Święte na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Osa.
 10. Obwód rybacki jeziora Górznieńskie (Górzno) na cieku Struga Górzanka w zlewni rzeki Brynica (jezioro Młyńskie),
 11. Obwód rybacki jeziora Chełmżyńskie na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Fryba (Browina) – (jeziora Chełmżyńskie, Archidiakonka),
 12. Obwód rybacki jeziora Mlewickie (Mlewieckie) na cieku Struga Toruńska nr 3,
 13. Obwód rybacki jeziora Papowskie na cieku Struga Papowska w zlewni rzeki Fryba (Browina) – (jeziora Czyste, Papowskie),
 14. Obwód rybacki jeziora Kornatowskie na cieku Żacka Struga (Kanał Główny, Dopływ spod Dubielna) nr 1;
 15. Obwód rybacki jeziora Młyńskie (Firlus) na cieku Żacka Struga (kanał Główny, Dopływ spod Dubielna)
 16. Obwód rybacki jeziora Owieczkowo na cieku bez nazwy w zlewni cieku Struga Czarna (Skępska);
 17. obwód rybackie jeziora Grodno na cieku dopływ z jeziora Grodno w zlewni rzeki Drwęca (jezioro Słupno, Grodno),
 18. Obwód rybacki jeziora Zamkowe na cieku Struga Wąbrzeska (jezioro Zamkowe),
 19. Obwód rybacki jeziora Wieldządz na cieku Struga Toruńska nr 1(Jezioro Wieldządz, Wieczno Płd.),
 20. Obwód rybacki jeziora Wielkie Partęczyny na rzece Skarlanka w zlewni rzeki Drwęca (jeziora: Skarlin, Wlk. Partęczyny, Dębno Duże);
 21. Obwód rybacki Jeziora Lekarckie (Lekarty) na rzece Kakaj w zlewni rzeki Osa (jezioro Lekarty),
 22. Obwód rybacki jeziora Wądzyńskie na rzece Lutryna nr 1 (jezioro Wichulec)
 23. Obwód rybacki jeziora Piaseczno (Grabowiec) na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Osa
 24. Obwód rybacki jeziora Płowęż na rzece Osa nr 6;
 25. Obwód rybacki jeziora Sosno na cieku Brodniczka (Łacha, Struga Brodnicka) w zlewni rzeki Drwęca (jezioro Sosno Duże);

oraz jeziora: Kamionki, Gajewo, Kozielec, Głuchowo, Józefowo, Górsk, Dzikowo, Szczuka.

Toruń, 22.05.2020 r.

Informacja o zarybieniach

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu informuje, że od dnia 26.05.2020 r. rozpoczną się zarybienia narybkiem letnim  sandacza rzek i jezior wchodzących w skład dzierżawionych obwodów rybackich. Terminy poszczególnych zarybień uzależnione są od ilości odłowionego materiału zarybieniowego w poszczególnym dniu przez dostawcę.

Pochodzenie GR Ruda Maleniecka

Zarybienia obejmują następujące obwody rybackie:

 1. Obwód rybackie rzeki Wisła nr 2 w ilości 1.000.000 szt.;
 2. Obwód rybackie rzeki Wisła nr 3 w ilości 190.000 szt.;
 3. Obwód rybacki rzeki Wisła nr 4 w ilości 325.000 szt.;
 4. Obwód rybacki rzeki Osa nr 8 w ilości 15.000 szt;
 5. Obwód rybacki jeziora Wieldządz na cieku Struga Toruńska nr 1(Jeziora Wieldządz, Wieczno Północne i Południowe);
 6. Obwód rybacki jeziora Kornatowskie na cieku Żacka Struga (Kanał Główny, Dopływ spod Dubielna) nr 1;
 7. Obwód rybacki jeziora Chełmżyńskie na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Fryba (Browina)
 8. Obwód rybacki jeziora Papowskie na cieku Struga Papowska w zlewni rzeki Fryba (Browina) (jezioro Czyste);
 9. Obwód rybacki jeziora Trupel (Szwarcenowo) na rzece Osa nr 4 (jezioro Trupel);
 10. Obwód rybacki jeziora Szczurkowskie (Szczurkowo)na cieku bez nazwy w zlewni cieku Struga Toruńska;
 11. Obwód rybacki jeziora Płowęż na rzece Osa nr 6;
 12. Obwód rybacki jeziora Goryńskie na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Osa;
 13. Obwód rybacki jeziora Święte na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Osa;
 14. Obwód rybacki jeziora Wądzyńskie na rzece Lutryna nr 1 (jeziora Chojno, Grzywinek, Oleczno, Czarne, Marek, Wichulec);
 15. Obwód rybacki jeziora Sicieńskie (Sitno) na kanale Kanał Siciński w zlewni rzeki Lutryna (jezioro Sitno)Obwód rybacki jeziora Mełno na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Osa
 16. Obwód rybacki jeziora Łasińskie Duże (Zamkowe) na rzece Łasinka (jezioro łasin Duży);
 17. Obwód rybacki jeziora Nogat na rzece Gardęga (Gardeja) nr 2;
 18. Obwód rybacki jeziora Kuchnia na rzece Gardęga (Gardeja nr 2a;
 19. Obwód rybacki jeziora Linowiec na cieku bez nazwy w zlewni cieku Struga Wólka;
 20. Obwód rybacki jeziora Wielkie Partęczyny na rzece Skarlanka w zlewni rzeki Drwęca (jeziora: Robotno, Skrzynka);
 21. Obwód rybacki jeziora Retno na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Skarlanka ((jezioro Retno);
 22. Obwód rybacki jeziora Cielęce (Cielęta) na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Drwęca;
 23. Obwód rybacki jeziora Sosno na cieku Brodniczka (Łacha, Struga Brodnicka)) w zlewni rzeki Drwęca (jezioro Sosno Duże);
 24. Obwód rybacki jeziora Dłuskie (Długie) na dopływie z jeziora Długiego w zlewni rzeki Rypienica (jezioro Długie);
 25. Obwód rybacki jeziora Zamkowe na cieku Struga Wąbrzeska (jeziora Zamkowe, Frydek);
 26. Obwód rybacki jeziora Owieczkowo na cieku bez nazwy w zlewni cieku Struga Czarna (Skępska);
 27. obwód rybackie jeziora Grodno na cieku dopływ z jeziora Grodno w zlewni rzeki Drwęca (jezioro Słupno).

 Toruń, 28.04.2020 r.

Informacja o zarybieniach

 1. Okręg PZW w Toruniu, Zespół Gospodarki Wędkarsko-Rybackiej w Grzmięcy informuje, że planuje w  dniu 30.04.2020 r.  zarybienie obwodów rybackich :

Troć wędrowna narybek

 • Obwód rybacki rzeki Drwęca nr 5 w ilości 300 000 sztuk

Załadunek materiału zarybieniowego w ZGWR Grzmięca – 30.04.2020 ok. godz.7.30

Początek zarybienia około godz. 8.30  rzeki Drwęca w pobliżu m. Szramowo

 

Toruń, 22.04.2020 r.

Informacja o zarybieniach

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu informuje, że od dnia 24.04.2020 r. rozpoczną się zarybienia narybkiem letnim  szczupaka zbiorników wchodzących w skład dzierżawionych obwodów rybackich. Przewidywany okres trwania  zarybień ok. 1 tygodnia. Terminy poszczególnych zarybień uzależnione są od ilości odłowionego materiału zarybieniowego w poszczególnym dniu przez dostawcę.

Pochodzenie GR Ruda Maleniecka.

Zestawienie zarybień nar. letnim szczupaka 2020

 Toruń, 14.04.2020 r.

Informacja o zarybieniach

Okręg PZW w Toruniu, Zespół Gospodarki Wędkarsko-Rybackiej w Grzmięcy informuje, że planuje w  dniu 17.04.2020 r.  zarybienie obwodów rybackich :

Pstrąg potokowy narybek wiosenny

 • Obwód rybacki rzeki Drwęca nr 5 w ilości 9000 sztuk
 • Obwód rybacki rzeki Brynica w ilości 500 sztuk
 • Obwód rybacki rzeki Pissa nr 2 w ilości 500 sztuk
 • Obwód rybacki rzeki Zielona Struga w ilości 500 sztuk

Załadunek materiału zarybieniowego w PZW Krosno – 17.04.2020 ok. godz.6.30. Początek zarybienia około godz. 15.00  rzeki Zielona Struga.

 

Toruń, 9.04.2020 r.

Informacja o zarybieniach

Informujemy, że zgodnie z planem zarybiania na 2020 r., w dniach 14 i 15.04.2020 r. (wtorek i środa) odbędzie się zarybienie smoltami troci rzeki Drwęcy.

Miejsce odbioru ryb – gospodarstwo p. L. Jaworskiego w Wiklinie

Godz. pomiarów – 8:00

Godz. załadunku – 9:00

Planowane miejsce wypuszczenia – Drwęca (Toruń)

Godz. wypuszczenia – 15:00

Odbierający i zarybiający – p. B. Kalikowski

Transport – p. J. Bartkowski

Toruń, 31.03.2020 r.

Informacja o zarybieniach

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu informuje, że od dnia 2.04.2020 r. rozpoczną się zarybienia wylęgiem żerującym szczupaka dzierżawionych obwodów rybackich. Przewidywany okres trwania  zarybień ok. 2 tygodni. Terminy poszczególnych zarybień uzależnione są od od stadium rozwoju wylęgów.

Pochodzenie ZGWR Grzmięca.

Zarybienia obejmują następujące obwody rybackie:

 1. Obwód rybacki cieku Struga Toruńska nr 2 – Jezioro Dźwierzno- 5.000 szt.;
 2. Obwód rybacki jeziora Niemczyk na cieku bez nazwy Żacka Struga (Kanał Główny, Dopływ spod Dubielna )- 2.000 szt.;
 3. Obwód rybacki jeziora Niemczyk ( Suszek )na cieku Żacka Struga (Kanał Główny, Dopływ spod Dubielna ) nr 3- 5.000 szt.;
 4. Obwód rybacki jeziora Młyńskie (Firlus) na cieku Żacka Struga (kanał Główny Dopływ spod Dubielna ) nr 2- 350 000 szt.;
 5. Obwód rybacki jeziora Papowskie na cieku Struga Papowska w zlewni rzeki Fryba (Browina ) – Jezioro Storlus (Jeleniec)- 20.000 szt.
 6. Obwód rybacki jeziora Siecieńskie (Sitno) na kanale Kanał Siciński w zlewni rzeki Lutryna – Jeziora Sitno-65.000 szt. i Blizno-35.000 szt.;
 7. Obwód rybacki jeziora Wielki Wełcz na cieku bez nazwy w bezpośredniej zlewni rzeki Wisła – 7.000 szt;
 8. Obwód rybacki jeziora Święte na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Osa-30.000 szt.
 9. Obwód rybacki jeziora Salno (Salno Duże) na cieku bey nazwy w zlewni rzeki Osa – Jezioro Salno Małe-5.000 szt.
 10. Obwód rybacki jeziora Płowęż na rzece Osa nr 6 – 65.000 szt.
 11. Obwód rybacki jeziora Wądzyńskie na rzece Lutryna nr 1 – Jezioro Chojno – 10.000 szt.
 12. Obwód rybacki jeziora Janowskie (Janówko) na cieku Sugajnica (Struga Sugajenka) nr 2 w zlewni rzeki Drwęca – Jezioro Sosno Małe 30.000 szt., jezioro Janówko – 65.000 szt.
 13. Obwód rybacki jeziora Głęboczek na cieku Sugajnica (Struga Sugajenka) nr 3 w zlewni rzeki Drwęca – Jezioro Forbin – 20.000 szt. Jezioro Wielki Głęboczek – 25.000 szt.
 14. Obwód rybacki jeziora Wielkie Leźno na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Brynica – 50.000 szt.
 15. Obwód rybacki jeziora Księte na rzece Pissa nr 1 – jezioro Wiezrchownia – 5.000 szt.;
 16. Obwód rybacki jeziora Wielkie Partęczny na rzece Skarlanka w zlewni rzeki Drwęca – jeziora: Małe Partęczyny – 25.000 szt., Dębno Duże – 65.000 szt., Robotno – 65.000 szt., Kurzyny – 25.000 szt., Ciche – 65.000 szt., Karaś-Tomaszek – 5.000 szt., Zbiczno – 120.000 szt., Strażym – 65.000 szt., Skrzynka – 5.000 szt., Bachotek – 65.000 szt. Łąkorek – 130.000 szt., Osetno – 30.000 szt., Pawłówek – 6.000 szt., Biedaszek – 2.000 szt., Ostrowite – 20.000 szt., Wielkie Partęczyny – 65.000 szt. Głowin – 65.000 szt.
 17. Obwód rybacki jeziora Retno na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Skarlanka – jeziora: Tęgowiec – 10.000 szt. , Szafarnia – 10.000 szt.
 18. Obwód rybacki jeziora Sosno na cieku Brodniczka (Łacha, Struga Brodnicka) w zlewni rzeki Drwęca – jeziora Mieliwo – 65.000 szt., Sosno Duże – 65.000 szt., Czortek – 25.000 szt.,
 19. Obwód rybacki jeziora Dłuskie (Długie) na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Rypienica – Kiełpińskie – 65.000 szt., Warpalice – 5.000 szt.,
 20. Obwód rybacki jeziora Trupel (Szwarcenowo) na rzece Osa nr 4 – Piotrowice 5.000 szt.;
 21. Obwód rybacki jeziora Lekarckie ( Lekarty ) na rzece Kakaj w zlewni rzeki Osa, jeziora: Gryźliny – 30.000 szt., Studa – 20.000 szt., Moszyska – 5.000 szt. Przedsień – 5.000 szt., Lubek – 2.000 szt., Bielice – 5.000 szt., Mozedel – 2.000 szt., Kakaj – 30.000 szt., Jeziórko – 2.000 szt., Wielki Staw – 25.000 szt.
 22. Obwód rybacki jeziora Goryńskie na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Osa – 60.000 szt.
 23. Obwód rybacki jeziora Mierzyńskie na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Osa, Mierzyńskie – 5.000 szt., Mierzyn – 5.000 szt.,
 24. Obwód rybacki jeziora Duże na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Osa, Kamienny Most – 15.000 szt.
 25. Obwód rybacki jeziora Płociczno na cieku Dopływ z jeziora Prątynia w zlewni rzeki Osa – 2.000 szt.,
 26. Obwód rybacki jeziora w miejscowości Mroczno na cieku Mroczanka – 405.000 szt.
 27. Obwód rybacki jeziora Katlewo na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Wel – 20.000 szt.
 28. Obwód rybacki jeziora Wólka na cieku bez nazwy w zlewni cieku Struga Wólka (Prątnica) – 2.000 szt.
 29. Obwód rybacki jeziora Jakubkowo na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Wel – 5.000 szt.

Toruń, 26.03.2020 r.

Informacja o zarybieniach

Okręg PZW w Toruniu, Zespół Gospodarki Wędkarsko-Rybackiej w Grzmięcy informuje, że planuje w  dniu 30.03.2020 r.  zarybienie obwodów rybackich :

Szczupak wylęg żerujący

 • Obwód rybacki rzeki Wisła nr 2 – w ilości około 75 000 sztuk
 • Obwód rybacki rzeki Wisła nr 3 w ilości około 2 000 000 sztuk
 • Obwód rybacki rzeki Wisła nr 4 w ilości około 200 000 sztuk
 • Obwód rybacki rzeki Osa nr 8 w ilości około 200 000 sztuk

Załadunek materiału zarybieniowego w ZGWR Grzmięca – 30.03.2020 ok. godz.8.30

Początek zarybienia około godz. 11.00.

 

Toruń, 26.03.2020 r.

Informacja o zarybieniach

Okręg PZW w Toruniu, Zespół Gospodarki Wędkarsko-Rybackiej w Grzmięcy informuje, że planuje w  dniu 27.03.2020 r.  zarybienie obwodów rybackich :

Szczupak wylęg żerujący

 • Obwód rybacki jeziora Szramowskie na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Drwęca w ilości około 800 000 sztuk
 • Obwód rybacki jeziora Sopień na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Drwęca w ilości około 750 000 sztuk

Załadunek materiału zarybieniowego w ZGWR Grzmięca – 27.03.2020 ok. godz.8.30

Początek zarybienia około godz. 10.00.

 

Toruń, 17.03.2020 r.

Informacja o zarybieniach

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu, Zespół Gospodarki Wędkarsko – Rybackiej informuje, że w dniu 23.03.2020 r. planowane jest zarybienie kroczkiem karpia jeziora Zamkowego (obwód rybacki jeziora Zamkowe na cieku Struga Wąbrzeska) w ilości 120 kg.

Pochodzenie OZ Montowo

Ok. godz. 15:00 miejscowość Wąbrzeźno i zarybienie jeziora Zamkowe.

 

Toruń, 16.03.2020 r.

Informacja o zarybieniach

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu informuje, że w dniu 20.03.2020 r. planowane jest zarybienie narybkiem wiosennym pstrąga potokowego następujących obwodów:

–     rzeki Mątawa nr 2 w ilości 9 000 sztuk (zarybienie zaległe za rok 2019).

–          rzeki Wel nr 10 w ilości 8 000 sztuk,

godz. 5:30 pomiary, załadunek – Gospodarstwo Rybackie  A.T. Sitarz

–     ok. godz. 15:00 miejscowość Borowy Młyn, zarybienie rzeki Mątawa nr 2

–     ok. godz. 17:00 miejscowość Kaczek, zarybienie rzeki Wel nr 10

 

Toruń, 16.03.2020 r.

Informacja o zarybieniach

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu informuje, że w dniu 18.03.2020 r. planowane jest zarybienie wylęgiem łososia w ilości 22 000 szt.    rzeki Drwęca nr 5.

Ok. godz. 9:00 miejscowość Tama Brodzka i zarybienie rzeki Drwęcy nr 5.

 

Toruń, 13.03.2020 r.

Informacja o zarybieniach

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu, Zespół Gospodarki Rybacko-Wędkarskiej w Grzmięcy informuje, że w dniu 18.03.2020 r. planowane jest zarybienie wylęgiem troci w ilości 114 400 szt. następujących obwodów:

–     rzeki Drwęca nr 5 w ilości 84 400 sztuk

–          rzeki Struga Lubianka nr 2 w ilości 5 000 sztuk,

–          rzeki Brynica nr 2 w ilości 10 000 sztuk,

–          rzeki Ruziec nr 5 w ilości 10 000 sztuk,

–          rzeki Pissa nr 2 w ilości 5 000 sztuk.

godz. 7:30 pomiary, załadunek – Grzmięca

–     ok. godz. 8:30 miejscowość Szramowo, zarybienie rzeki Drwęca

–          ok. godz. 10:30 miejscowość Bartniczka, zarybienie rzeki Pissa,

–          ok. godz. 11:00 miejscowość Zdroje zarybienie rzeki Brynica,

–          ok. godz. 12:30 miejscowość Ruziec zarybienie rzeki Ruziec.

–          ok. godz. 13:00 miejscowość Dulnik, zarybienie rzeki Struga Lubianka.

 

Toruń, 13.03.2020 r.

Informacja o zarybieniach

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu, Zespół Gospodarki Wędkarsko-Rybackiej w Grzmięcy,  informuje, że w dniu 16.03.2020r. planuje zarybienie wylęgiem sielawy następujących jezior : Zbiczno, Okonin, Salno Duże.

 1. godz. 7:00 – Grzmięca załadunek
 2. godz. 8:00 – zarybienie jeziora Zbiczno w ilości 500.000 szt.
 3. godz. 9:30 – zarybienie jeziora Okonin w ilości 500.000 szt.
 4. godz. 12:00 – zarybienie jeziora Salno Duże w ilości 1.000.000 szt.

Toruń, 5.03.2020 r.

Informacja o zarybieniach

Okręg PZW w Toruniu informuje, że w dniu 10.03.2020 r. ok. godz. 10:00 w Chełmnie planuje zarybienie obwodu rybackiego rz. Wisły nr 3 narybkiem wiosennym brzany w ilości 6.000 szt.

 

Odłowy jezior rejonami 2019

zarybienia rzeki 2019

Zarybiania jezior rejonami 2019

Informujemy, że terminy zarybień mogą ulec zmianie z przyczyn niezależnych od Okręgu. Wynika to m.in. ze względów pogodowych lub ichtiologicznych.

Toruń, 26.11.2019 r.

Informacja o zarybieniach

Okręg PZW w Toruniu, Zespół Gospodarki Wędkarsko-Rybackiej w Grzmięcy informuje, że planuje w  dniu 27.11.2019 r.  zarybienie obwodów rybackich :

Szczupak narybek jesienny

 • Obwód rybacki jeziora Wielkie Rudnickie (Rudnik, Rudnickie) na cieku Struga Marusza nr 2 – jezioro Wielkie Rudnickie (Rudnik) w ilości około 80 kg
 • Obwód rybacki jeziora Piaseczno (Grabowiec) na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Osa – jezioro Grabowiec w ilości około 80 kg
 • Obwód rybacki kanału Kanał Trynka w bezpośredniej zlewni rzeki Wisła – jezioro Tarpno w ilości około 40 kg
 • Obwód rybacki jeziora Mlewickie (Mlewieckie) na cieku Struga Toruńska nr 3 – jezioro Mlewie w ilości około 80 kg
 • Obwód rybacki jeziora Rętno na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Skarlanka – jezioro Rętno w ilości około 200 kg

Załadunek materiału zarybieniowego w Gosp. Ryb. Ruda Maleniecka  – 27.11.2019 ok. godz. 7.30

Początek zarybienia około godz. 13.00  – jezioro Rudnik

 Okręg PZW w Toruniu, Zespół Gospodarki Wędkarsko-Rybackiej w Grzmięcy informuje, że planuje w  dniu 28.11.2019 r.  zarybienie obwodów rybackich :

Okoń narybek jesienny

 • Obwód rybacki jeziora Wieldządz na cieku Struga Toruńska nr 1 – jezioro Wieldządz w ilości około 25 kg
 • Obwód rybacki jeziora Zamkowe na cieku Struga Wąbrzeska – jezioro Zamkowe w ilości około 25 kg

Załadunek materiału zarybieniowego w ZGWR Grzmięca, O.Z. Montowo  – 28.11.2019 ok. godz. 8.30. Początek zarybienia około godz. 11.00  – jezioro Zamkowe.

 

Toruń, 22.11.2019 r.

Informacja o zarybieniach

        Okręg PZW w Toruniu, Zespół Gospodarki Wędkarsko-Rybackiej w Grzmięcy informuje, że planuje w  dniu 26.11.2019 r.  zarybienie obwodów rybackich :

Karp kroczek

 • Obwód rybacki jeziora Zamkowe na cieku Struga Wąbrzeska – jezioro Handlowy Młyn w ilości około 14 kg
 • Obwód rybacki jeziora Owieczkowo na cieku bez nazwy w zlewni cieku Struga Czarna (Skępska) – jezioro Owieczkowo w ilości około 70 kg
 • Obwód rybacki jeziora Grodno na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Drwęca – jezioro Grodno w ilości około 70 kg i jezioro Słupno w ilości około 46 kg
 • Obwód rybacki jeziora Zamkowe na cieku Struga Wąbrzeska – jezioro Zamkowe w ilości około 120 kg
 • Obwód rybacki jeziora Rętno na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Skarlanka – jezioro Rętno w ilości około 50 kg
 • Obwód rybacki jeziora Młyńskie (Firlus) na cieku  Dopływie spod Dubielna (Struga Żaki, Cybulanka) nr 2 – jezioro Młyńskie (Filus) w ilości około 40 kg
 • Obwód rybacki jeziora Piaseczno (Grabowiec) na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Osa – jezioro Grabowiec w ilości około 67 kg + 167 kg lina kroczka
 • Jezioro Kamionki (w.s.) w ilości około 50 kg
 • jezioro Szczuka (w.s.) w ilości około 92 kg
 • jezioro Dzikowo (w.s.) w ilości około 50 kg +  lin kroczek w ilości około 99 kg
 • jezioro Gogoleniec (w.s.) w ilości około 40 kg

Załadunek materiału zarybieniowego w ZGWR Grzmięca, O.Z. Osiek  – 26.11.2019 ok. godz. 8.30

Początek zarybienia około godz. 10.30  – jezioro Rętno.

 

Toruń, 22.11.2019 r.

Informacja o zarybieniach

Okręg PZW w Toruniu, Zespół Gospodarki Wędkarsko-Rybackiej w Grzmięcy informuje, że planuje w  dniu 25.11.2019 r.  zarybienie obwodów rybackich :

Szczupak narybek jesienny

 • Obwód rybacki jeziora Lekarty na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Osa – jezioro Lekarty w ilości około 44 kg
 • Obwód rybacki jeziora Wieldządz na cieku Struga Toruńska nr 1 – jezioro Wieczno (Przydwórz) w ilości około 160 kg
 • Obwód rybacki jeziora Gorzechówko na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Lutryna – jezioro Gorzechówko w ilości około 80 kg
 • Jezioro Szańce (w.s.) – w ilości około 40 kg

Karp kroczek

 • jezioro Kuligi w ilości około – 104 kg

Załadunek materiału zarybieniowego w ZGWR Grzmięca, O.Z. Montowo  – 25.11.2019 ok. godz. 8.30

Początek zarybienia około godz. 10.30  – jezioro Lekarty

 

Toruń, 15.11.2019 r.

Informacja o zarybieniach

        Okręg PZW w Toruniu, Zespół Gospodarki Wędkarsko-Rybackiej w Grzmięcy informuje, że planuje w  dniu 18.11.2019 r.  zarybienie obwodów rybackich :

Szczupak narybek jesienny

– Obwód rybacki jeziora Chełmżyńskie na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Fryba (Browina) – jezioro

Grodzieńskie (Grodno Chełmżyńskie)  w ilości około 136 kg

– Obwód rybacki jeziora Okonin na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Ruziec – jezioro Okonin w ilości

około 50 kg

– Obwód rybacki jeziora Owieczkowo na cieku bez nazwy w zlewni cieku Struga Czarna (Skępska) –

jezioro Owieczkowo w ilości około 50 kg

– Obwód rybacki jeziora Grodno na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Drwęca – jezioro Słupno w ilości

około 50 kg i jezioro Grodno w ilości około 50 kg

– Obwód rybacki jeziora Zamkowe na cieku Struga Wąbrzeska – jezioro Handlowy Młyn w ilości około 40 kg

Załadunek materiału zarybieniowego w ZGWR Grzmięca, O.Z. Osiek  – 18.11.2019 ok. godz. 8.30

Początek zarybienia około godz. 10.30  – jezioro Grodzieńskie (Grodno Chełmżyńskie)

 

Toruń, 8.11.2019 r.

Informacja o zarybieniach

Okręg PZW w Toruniu, Zespół Gospodarki Wędkarsko-Rybackiej w Grzmięcy informuje, że planuje w  dniu 12.11.2019 r.  zarybienie obwodów rybackich :

Karaś pospolity

– Obwód rybacki jeziora Wądzyńskie na rzece Lutryna nr 1 – jezioro Wichulec w ilości około 24 kg

– Obwód rybacki jeziora Wielkie Rudnickie (Rudnik, Rudnickie)  na cieku Struga Marusza nr 2 – jezioro Rudnickie w ilości

około 50 kg

– jezioro Świerkocin (w.s.) – w ilości około 100 kg

– jezioro Józefowo (w.s.) – w ilości około 100 kg

– Obwód rybacki jeziora Zamkowe na cieku Struga Wąbrzeska – jezioro Handlowy Młyn w ilości około 27 kg

– Obwód rybacki jeziora Kornatowskie na cieku  Dopływ spod Dubielna (Struga Żaki, Cybulanka) nr 1 – jezioro

   Kornatowskie w ilości około 34 kg

– Obwód rybacki jeziora Papowskie na cieku Struga Papowska w zlewni rzeki Fryba (Browina) – jezioro Papowski w ilości

około 20 kg

– jezioro Stara Wisła (w.s.) – w ilości około 20 kg

– Obwód rybacki cieku Struga Trynka w zlewni rzeki Fryba (Browina) – jezioro Starogrodzkie w ilości około 20 kg

– Obwód rybacki jeziora Duże na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Osa – jezioro Duże w ilości około 227 kg

Załadunek materiału zarybieniowego w ZGWR Grzmięca  – 12.11.2019 ok. godz. 7.00

Początek zarybienia około godz. 9.00  – jezioro Wichule.

 

Toruń, 8.11.2019 r.

Informacja o zarybieniach

        Okręg PZW w Toruniu, Zespół Gospodarki Wędkarsko-Rybackiej w Grzmięcy informuje, że planuje w  dniu 12.11.2019 r.  zarybienie obwodów rybackich :

Jaź narybek jesienny

rzeka Lutryna nr 2 –  w ilości około 7 kg

rzeka Osa nr 7         – w ilości około 10 kg

rzeka Gardęga  nr 3 – w ilości około 10 kg

rzeka Osa nr 8          – w ilości około 180 kg

 Załadunek materiału zarybieniowego w ZGWR Grzmięca  – 12.11.2019 ok. godz. 7.30

Początek zarybienia około godz. 9.30  rzeka Lutryna nr 2 w okolicy Świecia n/Osą.

 

Toruń, 6.11.2019 r.

Informacja o zarybieniach

Okręg PZW w Toruniu, Zespół Gospodarki Wędkarsko-Rybackiej w Grzmięcy informuje, że planuje w  dniu 08.11.2019 r.  zarybienie obwodów rybackich :

Szczupak narybek jesienny

jezioro Gajewo –  w ilości około 100 kg

Załadunek materiału zarybieniowego w O.Z. Osiek  – 08.11.2019 ok. godz. 12.00

Początek zarybienia około godz. 13.00.

 

Toruń, 5.11.2019 r.

Informacja o zarybieniach

        Okręg PZW w Toruniu, Zespół Gospodarki Wędkarsko-Rybackiej w Grzmięcy informuje, że planuje w  dniu 08.11.2019 r.  zarybienie obwodów rybackich :

Szczupak narybek jesienny

Obwód rybacki jeziora W.Partęczyny – jezioro Skarlińskie –  w ilości około 160 kg

 

Załadunek materiału zarybieniowego w O.Z. Montowo – 08.11.2019 ok. godz.8.30

Początek zarybienia około godz. 10.00.

 

Toruń, 29.10.2019 r.

Informacja o zarybieniach

            Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego, Oddział: Zespół Gospodarki Wędkarsko-Rybackiej w Grzmięcy informuje, że dnia 31.10.2019 odbędzie się zarybienie narybkiem jesiennym lina w ilości 320 kg następujących obwodów rybackich:

 • Lin narybek jesienny:

– Obwód rybacki rzeki Wisła nr 3 w ilości 300 kg

– Obwód rybacki rzeki Wisła nr 4 w ilości 20 kg

Załadunek materiału w Obiekcie Stawowym Mokre k. Grudziądza około godz. 8.00. Początek zarybień około godz. 11.00 w okolicach m. Chełmno.

 

Toruń, 24.10.2019 r.

Informacja o zarybieniach

Zarząd KM PZW w Toruniu informuje, że w dniu 25.10.2019 r. o godz. 12:00 jezioro Kamionki zostanie  zarybione narybkiem szczupaka w ilości 400 kg.

 

Toruń, 24.10.2019 r.

Informacja o zarybieniach

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego, Oddział: Zespół Gospodarki Wędkarsko-Rybackiej w Grzmięcy informuje, że dnia 25.10.2019 odbędzie się zarybienie szczupakiem narybkiem jesiennym w ilości 200 kg oraz jaziem narybkiem jesiennym w ilości 100 kg następujących obwodów rybackich:

 • Szczupak narybek jesienny:

Obwód rybacki kanału Kanał Trynka w bezpośredniej zlewni rzeki Wisła w ilości 40kg

Obwód rybacki jeziora Piaseczno (Grabowiec) na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Osa w ilości 80kg

Obwód rybacki jeziora Wielkie Rudnickie (Rudnik, Rudnickie) na cieku Struga Marusza nr 2 w ilości 80kg

 • Jaź narybek jesienny:

– Obwód rybacki rzeki Wisła nr 4 w ilości 100 kg

Załadunek materiału w ZGWR w Grzmięcy około godz. 7.00 oraz Obiekcie Stawowym Mokre k. Grudziądza około godz. 9.00. Początek zarybień około godz. 10.00.

 

Toruń, 22.10.2019 r.

Informacja o zarybieniach

Okręg  PZW w Toruniu, Oddział: Zespół  Gospodarki Wędkarsko – Rybackiej w Grzmięcy informuje, że w dniu  24.10. 2019 r. planuje się  zarybienie  narybkiem jesiennym szczupaka,  następujących obwodów rybackich:

– Obwód rybacki jeziora Szczuckie na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Drwęca, w ilości 40 kg.

– Obwód rybacki jeziora Cielęce (Cielęta) na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Drwęca w ilości                      12 kg.

– Obwód rybacki jeziora Księte na rzece Pissa nr1 w ilości 10 kg

– Jezioro Trynki i Broch w ilość 10 kg

– Staw Cegielnia w ilości 10 kg

– Jezioro Gogoleniec w ilości 10 kg

– Jezioro stara Wisła w ilości 20 kg

Załadunek materiału OZ Osiek- około godz. 8.00.

Początek zarybienia około godz. 10.30

 

Toruń, 21.10.2019 r.

Informacja o zarybieniach

Okręg PZW w Toruniu, Zespół Gospodarki Wędkarsko-Rybackiej w Grzmięcy informuje, że planuje w  dniu 23.10.2019 r.  zarybienie obwodów rybackich rzecznych:

Jesiotr ostronosy narybek

Wisła nr 3 –  33507 sztuk

Wisła nr 4 –  25250 sztuk

Załadunek materiału zarybieniowego w ZGWR Grzmięca – 23.10.2019 ok. godz.13.30

Zarybianie rz. Wisła nr 3 i 4 w Chełmnie                              – 23.10.2019 ok. godz. 15.00

 

Toruń, 18.10.2019 r.

Informacja o zarybieniach

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego, Oddział: Zespół Gospodarki Wędkarsko-Rybackiej w Grzmięcy informuje, że dnia 21.10.2019 odbędzie się zarybienie linem kroczkiem w ilości 337 kg oraz szczupakiem nar. jesiennym w ilości 120 kg następujących obwodów rybackich oraz jezior:

 • lin kroczek:

-Obwód rybacki jeziora Zamkowe na cieku Struga Wąbrzeska w ilości 30 kg,

-Obwód rybacki cieku Struga Trynka w zlewni rzeki Fryba (Browina) w ilości 25 kg,

-Obwód rybacki jeziora Księte na rzece Pissa nr 1 w ilości 54 kg,

-Obwód rybacki jeziora Górznieńskie (Górzno) na cieku Struga Górzanka w zlewni rzeki Brynica w ilości 100 kg,

-Obwód rybacki jeziora Cielęce (Cielęta) na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Drwęca w ilości 50 kg,

-Staw Ceglana w ilości 9 kg,

-Staw Cegielnia w ilości 9 kg,

-Stara Wisła w ilości 10 kg,

-Górsk w ilości 50 kg.

 • szczupak narybek jesienny:

-Obwód rybacki jeziora Wielkie Rudnickie (Rudnik, Rudnickie) na cieku Struga Marusza nr 2 w ilości 120 kg.

 

Załadunek materiału Gospodarstwo Rybackie Iława Sp. z o.o. – Obiekt Stawowy Mokre k. Grudziądza od godz. 8.30 do godz. 9.30. Początek zarybień około godz. 10.00.

 

Toruń, 18.10.2019 r.

Informacja o zarybieniach

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu informuje, że  w dniu 24.10.2019 r. nastąpią zarybienie narybkiem jesiennym pstrąga potokowego obwodu rybackiego rzeki Mątawa nr 2 w ilości ok. 10.000 szt.:

Producent: OZ Czarci Jar

24.10.2019 r.

godz. ok. 8:00 pomiary załadunek OZ Czarci Jar.

godz. ok. 12.30 – miejscowość Borowy Młyn zarybienie rzeki Mątawa nr 2

 

Toruń, 14.10.2019 r.

Informacja o zarybieniach

Okręg  PZW w Toruniu, Oddział: Zespół  Gospodarki Wędkarsko – Rybackiej w Grzmięcy informuje, że w dniu  18.10. 2019 r. planuje się  zarybienie  narybkiem jesiennym sandacza   w  ilości 5284 szt.,  następujących obwodów rybackich:

– Obwód rybacki jeziora Nogat na rzece Gardęga (Gardeja) nr 2, w ilości 500 szt.

– Obwód rybacki jeziora Wądzyńskie na rzece Lutryna nr 1, w ilości 204 szt.

– Obwód rybacki jeziora Zamkowe na cieku Struga Wąbrzeska w ilości 40 szt.

– Obwód rybacki jeziora Szczuckie na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Drwęca, w ilości 200 szt.

– Obwód rybacki jeziora Dłuskie (Długie) na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Rypienica, w ilości 960 szt.

– Obwód rybacki jeziora Chełmżyńskie na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Fryba (Browina),w ilości 600 szt.

– Obwód rybacki jeziora Głuchowskie na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Fryba (Browina), w ilości 200 szt.

– Obwód rybacki jeziora Trupel (Szwarcenowo) na  rzece Osa nr 4, w ilości 760 szt.

– Obwód rybacki jeziora Lekarckie (Lekarty) na rzece Kakaj  w zlewni rzeki Osa,  w ilości 600 szt.

– Obwód rybacki jeziora Kornatowskie na cieku Żacka Struga (Kanał Główny , Dopływ spod Dubielna ) nr 2, w ilości 200 szt.

– Obwód rybacki jeziora Papowskie na cieku Struga Papowska w zlewni rzeki Fryba (Browina), w ilości 500 szt.

– Obwód rybacki  cieku Struga Trynka w zlewni rzeki Fryba (Browina), w ilości 200 szt.

– Obwód rybacki jeziora Cielęce (Cielęta) na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Drwęca w ilości 60 szt.

– Obwód rybacki jeziora Gorzechówko  na cieku  bez nazwy   w zlewni rzeki  Lutryna, w ilości 260 szt.

 Załadunek materiału Zakład Doświadczalny Pieczarki – około godz.7.30.

Początek zarybienia około godz. 13.30

 

Toruń, 14.10.2019 r.

Informacja o zarybieniach

                  Okręg  PZW w Toruniu, Oddział: Zespół  Gospodarki Wędkarsko – Rybackiej w Grzmięcy informuje, że w dniu  17.10. 2019 r. planuje się  zarybienie  kroczkiem lina   w  ilości 847 kg  następujących obwodów rybackich:

– Obwód rybacki jeziora Wielkie Rudnickie (Rudnik, Rudnickie) na cieku Struga Marusza nr 2 w ilości 50 kg

– Obwód rybacki jeziora Sosno na cieku Brodniczka (Łacha, Struga Brodnicka) w zlewni rzeki Drwęca w ilości 77 kg

– Obwód rybacki jeziora Grodno na cieku Dopływ z jeziora Grodno w zlewni rzeki Drwęca w ilości 58 kg

– Obwód rybacki jeziora Zamkowe na cieku Struga Wąbrzeska w ilości 75 kg

– Obwód rybacki jeziora Wądzyńskie na rzece Lutryna nr 1 w ilości 100 kg.

– Obwód rybacki jeziora Górznieńskie (Górzno) na cieku Struga Górzanka w zlewni rzeki Brynica w ilości 80 kg

– Obwód rybacki jeziora Księte na rzece Pissa nr1 w ilości 80 kg

– Obwód rybacki jeziora Cielęce (Cielęta) na cieku bez nazwy w zlewni rzeki Drwęca w ilości 43 kg

 

Załadunek materiału Gospodarstwo Rybackie Sugajno- około godz.8.00.

Początek zarybienia około godz. 11.00

 

Toruń, 11.10.2019 r.

Informacja o zarybieniach

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu informuje, że  w dniu 17.10.2019 r. nastąpią zarybienia:

– obwodu rybackiego rzeki Wisła nr 4 narybkiem jesiennym bolenia w ilości 3000 szt.

– obwodu rybackiego rzeki Wisły nr 2 narybkiem jesiennym certy w ilości 1000 szt.

– obwodu rybackiego cieku Zielona Struga narybkiem jesiennym pstrąga potokowego w ilości 800 szt.

– obwodu rybackiego rzeki Brynica nr 2 narybkiem jesiennym pstrąga potokowego          w ilości 800 szt.

– obwodu rybackiego rzeki Pissa nr 2 narybkiem jesiennym pstrąga potokowego              w ilości 800 szt.

Producent: OZ Czarci Jar

17.10.2019 r.

godz. ok. 8:00 pomiary załadunek OZ Czarci Jar.

godz. ok. 11.30 – miejscowość Górzno zarybienie rzeki Brynica nr 2,

godz. ok. 12:00 – miejscowość Bartniczka zarybienie rzeki Pissa nr 2,

godz. ok. 13:00 – miejscowość Silno i zarybienie obwodu rybackiego rzeki Wisły nr 2.

godz. ok. 14:00 – miejscowość Dybowo zarybianie rzeki Zielona Struga

godz. ok. 16:00  – miejscowość Grudziądz zarybienie obwodu rybackiego rzeki Wisły nr 4.

 

Toruń, 10.10.2019 r.

Informacja o zarybieniach

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu informuje, że w dniu 16.10.2019 r. nastąpi zarybienie narybkiem jesiennym jazia następujących obwodów:

Wisła nr 4  w ilości 100 kg

Rypienica w ilości 50 kg

Struga Lubianka w ilości 20 kg

Ruziec w ilości 20 kg

Osa nr 3 w ilości 70 kg

Osa nr 5 w ilości 70 kg

Osa nr 7 w ilości 70 kg

Osa nr 8 w ilości 180 kg

Gardęga nr 3 w ilości 10 kg

Lutryna nr 2 w ilości 7 kg

Fryba (Browina) w ilości 7 kg

Struga Toruńska nr 2 w ilości 7 kg

Struga Toruńska nr 4 w ilości 7 kg

Kanał Górny w ilości 7 kg

Kanał Główny nr 4 w ilości 7 kg 

16.10.2019 r.

godz. 8:00 załadunek materiału – O.Z.Montowo

Od godziny 9:00 rozwiezienie materiału na poszczególne obwody rybackie rzek:

obwód rzeki Lutryna nr 2 w okolicach m. Jabłonowo Pom.

obwód rzeki Osa nr 3 w  m. Trupel

obwód rzeki Kanał Główny nr 4 w m. Szynych

obwód rzeki Fryba w  m. Chełmno

obwód rzeki Rypienica w miejscowości Osiek

obwód rzeki Struga Lubianka w okolicach m. Dulnik

obwód rzeki Struga Toruńska nr 2 w m. Węgorzyn

obwód rzeki Ruziec w okolicach m. Zaręba

obwód rzeki Struga Toruńska nr 4 w miejscowości Grębocin

obwód rzeki Osa nr 5 w okolicach m. Sumin

obwód rzeki Kanał Górny w m. Zła Wieś Mała

obwód rzeki Gardęga nr 3 w okolicach m. Rogóźno

obwód rzeki Osa nr 7 w okolicach m. Kłódka

obwód Osa nr 8 w m. Świerkocin

obwód rzeki Wisła nr 4 w m. Chełmno

 

Toruń, 2.10.2019 r.

Informacja o zarybieniach

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego, Oddział: Zespół Gospodarki Wędkarsko-Rybackiej w Grzmięcy informuje, że  dnia 08.10.2019 i 09.10.2019 odbędzie się zarybienie sumem następujących obwodów rybackich.

08.10 – sum kroczek:

Obwód rybacki rzeki Wisła nr 3 w ilości 500 kg

Obwód rybacki rzeki Wisła nr 4 w ilości 1000 kg

Obwód rybacki rzeki Osa nr 8 w ilości 20 kg

09.10 – sum dwulatek:

Obwód rybacki rzeki Wisła nr 2 w ilości 300 kg

08.10 – odbiór materiału w Gospodarstwie Rybackim Sugajno o godz. 8.00. Początek zarybień około godz. 13.00 w pobliżu miejscowości Chełmno i około godz. 15.00 w miejscowości Świerkocin.

09.10 – odbiór materiału w Gospodarstwie Rybackim Sugajno o godz. 8.00. Początek zarybień około godz. 12.00 w pobliżu miejscowości Mała Nieszawka.

 

Toruń, 1.10.2019 r.

Informacja o zarybieniach

        Okręg PZW w Toruniu, Zespół Gospodarki Wędkarsko-Rybackiej w Grzmięcy informuje, że planuje w  dniu 04.10.2019 r.  zarybienie obwodów rybackich rzecznych:

Lipień narybek jesienny

Wel nr 10 – 1000 sztuk

Załadunek materiału zarybieniowego w PZW Krosno – 04.10.2019 ok. godz.6.00

Zarybianie rz. Wel nr 10 w m. Chełsty                            – 04.10.2019 ok. godz. 16.00

 

Toruń, 24.09.2019 r.

Informacja o zarybieniach

                  Okręg  PZW w Toruniu, Oddział: Zespół  Gospodarki Wędkarsko – Rybackiej w Grzmięcy informuje, że w dnia  02.10. 2019 r. odbędzie się  zarybienie  narybkiem jesiennym brzany i klenia  następujących obwodów rybackich:

– Obwód rybacki rzeki  Wisła nr 3 – kleń w ilości 4000 szt. w okolicach mostu drogowego Chełmno około godz. 12.00

– Obwód rybacki rzeki Wisły nr 4 – kleń w ilości 30000 szt., brzana w ilości 3000 szt. w okolicach mostu drogowego Chełmno około godz. 12.30

Załadunek materiału siedziba ZGRW  Grzmięca- około godz.7.30.

 

Toruń, 24.09.2019 r.

Informacja o zarybieniach

                  Okręg  PZW w Toruniu, Oddział: Zespół  Gospodarki Wędkarsko – Rybackiej w Grzmięcy informuje, że w dnia  01.10. 2019 r. odbędzie się  zarybienie  narybkiem jesiennym świnki   w  ilości 69000 szt. następujących obwodów rybackich:

– Obwód rybacki rzeki Wel nr 10  – 1000 szt.  w okolicach miejscowości Trzcin około godz. 10.00

– Obwód rybacki rzeki Rypienica – 1000 szt.  w okolicach miejscowości Osiek około godz. 11.00

– Obwód rybacki rzeki  Wisła nr 3 – 5000 szt. w okolicach mostu drogowego Chełmno około godz. 12.30

– Obwód rybacki rzeki Wisły nr 4 – 60000 szt. w okolicach mostu drogowego Chełmno około godz. 13.00

– Obwód rybacki rzeki Osa nr 8 – 2000 szt. w okolicach miejscowości Świerkocin około godz. 14.30

Załadunek materiału siedziba ZGRW  Grzmięca- około godz.7.30.

Zarybienia 2012 r

Loading