Restytucja jesiotra ostronosego i tworzenie stad selekcyjnych oraz promocja zasobów przyrodniczych woj. kujawsko – pomorskiego

Projekt pod nazwą: „Restytucja jesiotra ostronosego i tworzenie stad selekcyjnych oraz promocja zasobów przyrodniczych  województwa kujawsko – pomorskiego”.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na  lata 2007 – 2013 ( RPO  WK  – P), w ramach osi priorytetowej 2.Ochrona I Promocja Zasobów Przyrodniczych, Działanie 2.6 Zachowanie I Racjonalne Użytkowanie Środowiska

logo

ZARYBIENIA RZEKI DRWĘCY JESIOTREM w 2013 r.

notatka z zarybienia jesiotrem w 2013r

ZARYBIENIA RZEKI DRWĘCY JESIOTREM w 2014 r.

notatka z zarybienia jesiotrem w 2014r.

ZARYBIENIA RZEKI DRWĘCY JESIOTREM w 2015 r.

notatka z zarybienia jesiotrem w 2015r.

DSCN2138 DSCN2140 DSCN2143 DSCN2144

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            ZARYBIENIA RZEKI DRWĘCY JESIOTREM 30.07.2015 r.

zarybianie 2015 zarybianie jesiotrem ostronosym

zarybienie 2015 003 zarybienie 2015 004 zarybienie 2015 006 zarybienie 2015 008 zarybienie 2015 009 zarybienie 2015 005 zarybienie 2015 010

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          ZARYBIENIA RZEKI DRWĘCY JESIOTREM W 2016 r.

notatka-zarybienia-w-2016r

2 3 1 4

 

 

 

 

 

 

 

 

ZARYBIENIA w 2017 r.

notatka z zarybienia 2017r_

 

 

 

 

 

 

 

notatka z zarybienia ostron. 2019r. Urząd Wojew.

 

 

 

 

 

 

notatka z zarybienia 2018r.

Loading