„Restytucja jesiotra ostronosego (bałtyckiego) na terenie rezerwatu przyrody Rzeka Drwęca” w ramach programu priorytetowego nr 4.1.1 „Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej Część 1) Ochrona obszarów i gatunków cennych przyrodniczo”

 

 

 

Notatka z zarybienia

NOTATKA z zarybienia NFOŚiGW 2019(2)

 

Loading