Plan pozysku tarlaków

Toruń, 31.03.2023 r.

Okręg PZW Toruń informuje, że od dnia 1.04 br. rozpoczną się odłowy węgorza schodzącego narzędziami stawnymi na odpływach z Jezior Płowęż i Bachotek. Odłowy będą trwały do 31.05 br. i odbywać się będą również w dni wolne od pracy.

Toruń, 16.02.2023 r.

Informacja o odłowach tarlaków szczupaka

  1. Okręg PZW w Toruniu informuje, że od dnia 02.03.2023 r. rozpoczynają się odłowy tarlaków szczupaka na obwodach rybackich rzeki Wisły nr 3 (do 200 kg) i 4 (do 200 kg)
  2. Okręg PZW w Toruniu informuje, że od dnia 13.03.2023 r. rozpoczynają się odłowy tarlaków na jeziorach
Lp. Nazwa zbiornika Szczupak

Maksymalny odłów do:

(kg)

1 Jezioro Kiełpińskie 100
2 Jezioro Grzywienek 50
3 Jezioro Janówko 50
4 Jezioro Mełno 100
5 Jezioro Płowęż 150
6 Jezioro Święte 50
7 Jezioro Strażym 100
8 Jezioro Skrzynka 50
9 Jezioro Zbiczno 100
10 Jezioro Ciche 100
11 Jezioro Robotno 100
12 Jezioro Karaś-Tomaszek 50
13 Jezioro Dębno Duże 50
14 Jezioro Głowin 100

Toruń, 28.11.2022 r.

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu informuje, że od dnia 01.12.2022 r. planuje odłowy tarlaków sielawy i siei  z jezior : Salno Duże, Zbiczno.

Toruń, 28.09.2022 r.

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu  informuje, że od 10 października  planowane jest rozpoczęcie odłowów tarlaków troci i łososia na jazie młyńskim w Lubiczu.

Toruń, 14.02.2022 r.

Informacja o odłowach tarlaków szczupaka i sandacza

  1. Okręg PZW w Toruniu informuje, że od dnia 25.02.2022 r. rozpoczynają się odłowy tarlaków szczupaka na obwodach rybackich rzeki Wisły nr 3 i 4, zgodnie z Decyzją Marszałka Województwa Kujasko-Pomorskiego nr RW-II-Ś.7143.18.2021, z dnia 23 grudnia 2021 r. oraz Uchwałą Zarządu Okręgu nr 302/2021 z dnia 6.03.2021 r.
  1. Okręg PZW w Toruniu informuje, że od dnia 07.03.2022 r. rozpoczynają się odłowy tarlaków, zgodnie z z Decyzją Marszałka Województwa Kujasko-Pomorskiego nr RW-II-Ś.7143.18.2021, z dnia 23 grudnia 2021 r., Decyzją Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego nr OW-III.7144.1.44.2021, z dnia 29 grudnia 2021 r oraz uchwałą Zarządu Okręgu nr 302/2021 z dnia 6.03.2021 r. według poniższych tabeli:
Lp. Nazwa zbiornika Szczupak

Maksymalny odłów do:

(kg)

Sandacz

Maksymalny odłów do:

(kg)

1 Jezioro Długie 150
2 Jezioro Sopień 50
3 Jezioro Sosno Małe 50
4 Jezioro Wielkie Leźno 100 50
5 Jezioro Wądzyń 100
6 Jezioro Święte 50 30
7 Jezioro Niskie Brodno 50
8 Jezioro Wysokie Brodno 50
9 Jezioro Trupel 150 50
10 Jezioro Łąkorek 100
11 Jezioro Kakaj 50
12 Jezioro Skarlin 150

Toruń, 19.11.2021 r.

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu informuje, że od 22 listopada rozpoczynają się odłowy tarlaków siei i sielawy na następujących jeziorach w maksymalnej ilości:

Lp. Jezioro Sieja (kg) Sielawa (kg)
1 Łąkorz 30 50
2 Zbiczno 50 150
3 Blizno 20 100
4 Salno Duże 20 150
5 Okonin 50

Planowane odłowy tarlaków 2013 r.

Planowane odłowy tarlaków 2014 r.

Planowane odłowy tarlaków 2015 r.

Planowane-odłowy-tarlaków-2015 r. cz. 2

Planowane-odłowy-tarlaków-2016

Planowane odłowy tarlaków 2017

Planowane odłowy tarlaków 2018

Planowane odłowy tarlaków 2019

PLAN ODŁOWU TARLAKÓW NA 2020 r

Loading