Wody nizinne

Nr

Nazwa łowiska

Opis łowiska

Ograniczenia i zakazy

1

Wisła

Obwód rybacki nr 2

 

Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Wisła na odcinku wyznaczonym: 1. od strony górnego biegu rzeki Wisła – linią prostą będącą przedłużeniem linii prawego brzegu rzeki Tążyna w jej ujściu w km 718,2 rzeki Wisła, 2. od strony dolnego biegu w km 747,9 rzeki Wisła – linią prostą łączącą na jej lewym brzegu punkt położony na prawym brzegu ujścia cieku Zielona Struga, o współrzędnych 53°01’40,5” szerokości geograficznej północnej i 18°25’31” długości geograficznej wschodniej, z punktem położonym na ostrodze na prawym brzegu rzeki Wisła o współrzędnych 53°01’53,2” szerokości geograficznej północnej i 18°25’44,4” długości geograficznej wschodniej wraz z wodami jej dopływów oraz wody zbiorników wodnych i wody łączących je z rzeką Wisła cieków i kanałów położonych w międzywalu i na terenach zalewowych rzeki Wisła, stanowiących wody płynące, wody Portu Drzewnego, z wyłączeniem wód rzeki Tążyna, rzeki Drwęca, cieku Struga Toruńska i wód ich dopływów oraz wód Portu Zimowego w Toruniu od wału przeciwpowodziowego osłaniającego basen portowy”;

Obwód rybacki nr 2:

– obręb ochronny nr 7 na rz. Drwęcy obejmuje obszar wód płynących rzeki Drwęcy od mostu drogowego na trasie Złotoria – Kaszczorek do ujścia do rz. Wisły. Do obrębu włącza się również odcinek rzeki Wisły po prawej stronie linii brzegowej rozciągający się na długości 500 m poniżej ujścia Drwęcy i 100 m powyżej i na szerokość 100 m w głąb koryta rzeki. Obręb ustanowiony jest na okres całego roku. Obręb stanowi część obwodu rybackiego rz. Drwęca nr 5 i obwodu rybackiego rz. Wisła nr 2 ,

– odcinek rzeki Wisły do pierwszej ostrogi poniżej i powyżej ujścia Portu Drzewnego  –  na szerokość 100 metrów w głąb koryta rzeki – zakaz amatorskiego połowu ryb od 01.01. do 31.05,

– Port Drzewny: Cała powierzchnia wody wraz z tzw. szyjką i starorzeczem położonym na północ od portu – ustanowiony został obręb ochronny. Od 01.01. do 31.03.- zakaz spinningowania. Od 01.04. do 31.05. zakaz połowu ryb. Od 01.11. do 31.12. zakaz wędkowania w części wschodniej od tzw. plaży 200 m w głąb Portu Drzewnego,

Port Drzewny jest łowiskiem „NO KILL – ZŁÓW I WYPUŚĆ” – DLA RYB DRAPIEŻNYCH

  1. Obowiązek bezzwłocznego wypuszczenia ryb drapieżnych: szczupaka, sandacza i okonia.
  2. Zakaz posiadania i zabierania złowionych ryb drapieżnych: szczupaka, sandacza i okonia.
  3. Zakaz stosowania żywej i martwej ryby oraz ich części jako przynęty.
  4. Zakaz połowu okonia, szczupaka i sandacza z pokrywy lodowej.
  5. Obowiązek używania haczyków i kotwic bezzadziorowych przy połowie ryb drapieżnych.
  6. Obowiązek używania podbieraka przy połowie ryb drapieżnych.
  7. Pozostałe przepisy zgodnie z zasadami wędkowania obowiązującymi w Okręgu PZW w Toruniu.
  8. Obliguje się organizatorów zawodów wędkarskich do przeprowadzania zawodów spinningowych na stosownych aplikacjach.

– Port Zimowy: Odcinek rzeki Wisły od pierwszej ostrogi poniżej przystani AZS do pierwszej ostrogi poniżej ujścia Portu Zimowego, na szerokość 100 metrów w głąb koryta rzeki, wraz z tzw. szyjką Portu Zimowego, do wału przeciwpowodziowego osłaniającego basen portowy – zakaz amatorskiego połowu ryb od 01.11. do 31.05. z brzegu i z łodzi.

Wymiar ochronny suma do 70 cm i powyżej 180 cm.

2

Wisła

Obwód rybacki nr 3

 

Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Wisła na odcinku wyznaczonym: 1) od strony górnego biegu rzeki Wisła w jej 747,9 km – linią prostą łączącą na jej lewym brzegu punkt położony na prawym brzegu ujścia cieku Zielona Struga, o współrzędnych 53°01’40,5”szerokości geograficznej północnej i 18°25’31” długości geograficznej wschodniej, z punktem położonym na ostrodze na prawym brzegu rzeki Wisła o współrzędnych 53° 01’53,2” szerokości geograficznej północnej i 18° 25’44,4” długości geograficznej wschodniej, a); 2) od strony dolnego biegu rzeki Wisła – linią leżącą w jej 807,55 km, zgodnie z osią podłużną mostu drogowego leżącego w ciągu drogi krajowej nr 1; – wraz z wodami jej dopływów, wody zbiorników wodnych i wody łączących je z rzeką Wisła cieków i kanałów położonych w międzywalu i na terenach zalewowych rzeki Wisła, stanowiących wody płynące oraz wody kanału Żeglugowego rzeki Brda na odcinku od śluzy Żeglugowej  „Brdyujście” do ujścia kanału do rzeki Wisła i wody ujściowego odcinka rzeki Brda od jazu walcowego „Czersko Polskie” w Bydgoszczy do 4 ujścia rzeki Brda do rzeki Wisła, z wyłączeniem wód: cieku Zielona Struga, kanału Kanał Górny, kanału Kanał Dolny, rzeki Brda, cieku Struga Niewieścińska, rzeki Fryba (Browina), wód ich dopływów oraz wód Portu Chełmno.

Obwód rybacki nr 3

Obręb ochronny Nr 4 na rzece Wiśle:

obręb obejmuje obszar wód płynących przyujściowego odcinka rzeki Brdy od jazu walcowego w miejscowości Czersk Polski do ujścia do rzeki Wisły oraz obszar wód rzeki Wisły rozciągający się po lewej linii brzegowej od końca ostrogi poniżej ujścia Brdy i 400 m (do trzeciej główki) powyżej ujścia, o szerokości 100 m w głąb koryta rzeki.

Obręb ustanawia się na okres od 15 marca do 31 maja,

– na odcinku od śluzy (przepompowni) do mostu drogowego w Chełmnie – 1 km prawego i lewego brzegu (od 806,5 km do 807,5 km z biegiem rzeki- od 15.03. do 31.05. */ zakaz wędkowania (zarybienia smoltami troci i łososia). 

*/ W przypadku przedłużenia terminu zarybień – zakaz wędkowania może być przedłużony do 15.06.

Wymiar ochronny suma do 70 cm i powyżej 180 cm.

3

Wisła

Obwód rybacki nr 4

Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Wisła na odcinku wyznaczonym: 1) od strony górnego biegu rzeki Wisła – linią leżącą w jej 807,55 km, zgodnie z osią podłużną mostu drogowego leżącego w ciągu drogi krajowej nr 1; 2) od strony dolnego biegu rzeki Wisła w jej 859,165 km – linią prostą łączącą na jej lewym brzegu punkt na ostrodze o współrzędnych 53° 41’51,4” szerokości geograficznej północnej i 18° 46’51,9”długości geograficznej wschodniej, z punktem położonym na ostrodze na prawym brzegu rzeki Wisła o współrzędnych 53° 41’48,2” szerokości geograficznej północnej i 18° 47’11,2” długości geograficznej wschodniej;

– wraz z wodami jej dopływów, wody zbiorników wodnych i wody łączących je z rzeką Wisła cieków i kanałów położonych w międzywalu i na terenach zalewowych rzeki Wisła, stanowiących wody płynące, z wyłączeniem wód: rzeki Wda, cieku Czerwona Woda, kanału Kanał Główny (dopływ spod Dubielna), rzeki Trynka, rzeki Osa, rzeki Mątawa i wód ich dopływów.

Obwód rybacki nr 4:

– obręb ochronny na rzece Wdzie. Obręb obejmuje obszar wód płynących rzeki Wdy od jazu w miejscowości Kozłowo do jej ujścia do rzeki Wisły oraz obszar wód rzeki Wisły 300 m powyżej i 300m poniżej ujścia Wdy o szerokości 100m w głąb koryta. Obręb ustanawia się na okres od 15 marca do 31 maja. Obręb stanowi część obwodu rybackiego rzeki Wda Nr 11 i część obwodu rybackiego rzeki Wisła Nr 4.

Wymiar ochronny suma do 70 cm i powyżej 180 cm.

Port Marina Grudziądz: zakaz wędkowania z pomostów. Od 1.11 do 31.03 całkowity zakaz wędkowania.

4

Struga Toruńska

Obwód rybacki nr 2

 

Obwody rybackie obejmują wody:

– cieku Struga Toruńska, od 50-ciu metrów poniżej wypływu z jeziora Wieczno do jeziora Mlewickie z wodami jego dopływów i kanałów,

– dopływu z Grzegorza, zwanego ciekiem Struga Zelgnowska, od 50-ciu metrów poniżej wypływu z jeziora Stare (Dźwierzyńskie) do jego ujścia do cieku Struga Toruńska,

– kanału Kanał Zgniłka (Kanał Opływowy) z wodami jego dopływów, z wyłączeniem wód dopływu z jeziora Szczurkowskie (Szczurkowo).

 

5

Struga Toruńska

Obwód rybacki nr 4

Obwód rybacki obejmuje wody cieku Struga Toruńska z wodami jego dopływów, od wypływu z jeziora Korza do jego ujścia do rzeki Wisła.

 

6

Lutryna

Obwód rybacki nr 2

Obwód rybacki obejmują wody:
– rzeki Lutryna od 50-ciu metrów poniżej wypływu z jeziora Wądzyńskie do jej ujścia do rzeki Osa,

– dopływu z jeziora Gorzechówko od 50-ciu metrów poniżej wypływu z tego jeziora,

– cieku Struga Radzyńska od 50-ciu metrów poniżej wypływu z jeziora Piętki,

– kanału Kanał Siciński od połączenia z dopływem z jeziora Blizinki (Blizno) do jego ujścia do rzeki  Lutryna,

– cieku Duża Bacha (Bacha, Kanał Bacha) od wypływu z jeziora Wielkie do ujścia do rzeki Lutryna,

– cieku Mała Bacha oraz wody dopływów do tych wód.

 

7

Gardęga

Obwód rybacki nr 3

Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Gardęga (Gardeja) z wodami jej dopływów, od wypływu z jeziora Kuchnia do jej ujścia do rzeki Osa.

 

8

Rypienica

Obwód rybacki rzeki Rypienica

Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Rypienica z wodami jej dopływów, od źródeł do jej ujścia do rzeki Drwęca z wyłączeniem wód cieku Struga Okalewka (dopływ Skrwy) od przepustu pod drogą w miejscowości Okalewo i wód cieku Struga Dunaj.

 

9

Osa

Obwód rybacki nr 3

 

Obwód rybacki obejmuje wody:

– rzeki Osa z wodami jej dopływów, od 50-ciu metrów poniżej wypływu z jeziora Popówko do jeziora Trupel z wyłączeniem wód dopływu z jeziora Gulbińskie (Mózgowo).

 

10

Osa

Obwód rybacki nr 5

 

Obwód rybacki obejmuje wody:

– wody jej lewego ramienia od wypływu z jeziora Trupel,

– wody jej prawego ramienia od 50-ciu metrów poniżej wypływu z jeziora Piotrowickie, do ich ujścia do jeziora Płowęż oraz wody dopływów do tych wód z wyłączeniem wód dopływów z jezior: Wielki Staw, Mierzyńskie, Goryńskie.

 

11

Osa

Obwód rybacki nr 7

 

Obwód rybacki obejmuje wody:

– od ujścia dopływu z jeziora Szańcowe do jazu elektrowni wodnej w miejscowości Kłódka z wyłączeniem wód: rzeki Lutryna, dopływów z jezior: Szańcowe, Mełno, rzeki Gardęga, rzeki Łasinka.

 

12

Osa

Obwód rybacki nr 8

Obwód rybacki obejmuje wody:

– rzeki Osa z wodami jej dopływów, od jazu elektrowni wodnej w miejscowości Kłódka do jej ujścia do rzeki Wisła, – cieku Struga Pręczawa od 50-ciu metrów poniżej wypływu z jeziora Gubińskie (Gubiny) do jego ujścia do rzeki Osa, z wyłączeniem wód: dopływu z jeziora Piaseczno oraz kanału Kanał Trynka.

 

13

Fryba (Browina)

Obwód rybacki rzeki Fryba (Browina)

Obwód rybacki obejmuje wody rzeki Fryba (Browina)
z wodami jej dopływów od źródeł do jej ujścia do rzeki Wisła
 z wyłączeniem wód dopływu z jeziora Chełmżyńskie oraz wód cieków: Struga Papowska, Struga Trynka.       

 

14

Kanał Górny

Obwód rybacki kanału Kanał Górny w zlewni rzeki Wisła

Obwód rybacki obejmuje wody kanałów: Kanał Górny, Kanał Dolny na całej ich długości do ujścia do rzeki Wisła  oraz wody dopływów do tych wód.

 

15

Żacka Struga

Obwód rybacki cieku Żacka Struga       

( Kanał Główny, Dopływ spod Dubielna) nr 4

Obwód rybacki obejmuje wody:

– cieku Żacka Struga (Kanał Główny, Dopływ spod Dubielna) z wodami jego dopływów, od wypływu z jeziora Bartlewskiego do ujścia do rzeki Wisła,
– cieku Struga Młynówka z wodami jej dopływów z wyłączeniem wód dopływu (Dopływ spod Tytlewa) z jeziora bez nazwy we wsi Ludwikowo i wód dopływu z jeziora bez nazwy w miejscowości Łyniec oraz wód cieku Struga Marusza.

 

16

Skarlanka

Obwód rybacki jeziora Wielkie Partęczyny

Od ujścia z jeziora Skarlińskiego do ujścia do rz. Drwęcy w miejscowości Tama Brodzka z wyłączeniem jezior przez które przepływa.

– Dla szczupaka, karasia i lina na Strudze Skarlance Nr 1, położony na obszarze wód Strugi Skarlanki od punktu położonego 100 m poniżej od jej wypływu z jeziora Strażym i dalej 1500 m biegiem Strugi w kierunku jeziora Bachotek, obręb ochronny ustanawia się na czas określony od dnia 1 marca do dnia 31 lipca każdego roku,

– Dla szczupaka, lina, łososia atlantyckiego, troci wędrownej, pstrąga potokowego, certy na Strudze Skarlance Nr 2 , położony na obszarze wód Strugi Skarlanki od jej wypływu z jeziora Bachotek do jej ujścia do rzeki Drwęcy łącznie z rozlewiskami zarówno stałymi jak i okresowymi, obręb ochronny ustanawia się na czas określony od dnia 1 marca do dnia 31 lipca każdego roku.

17

Struga Wąbrzeska

(Wawrzonka)

 

Od źródeł w pobliżu miejscowości Jarantowice do ujścia do rzeki Drwęcy wraz z dopływami z wyłączeniem jezior przez które przepływa.

Obręb ochronny Nr 2 na rzece Drwęcy: obręb  obejmuje obszar wód płynących rzeki Drwęcy na odcinku 1 km w miejscowości Lisewo-Młyn, ograniczony dwoma odpływami ze zbiornika Handlowy Młyn wraz z tymi odpływami (Struga Wąbrzeska) od ich wypływu ze zbiornika. Obręb ustanawia się na okres całego roku.

Loading