Wody nizinne oraz krainy pstrąga i lipienia – rzeki

  1. Drwęca nr 5

 I Odcinek nizinny

Nazwa łowiska Opis łowiska Ograniczenia i zakazy
Drwęca Od jazu w Samborowie, woj. warmińsko–mazurskie do ujścia do rzeki Wisły, z wyłączeniem odcinka rzeki górskiej (tj. od 200 m poniżej jazu młyna w Lubiczu do mostu drogowego w miejscowości Złotoria wraz z dopływami). – Obręb ochronny Nr 1 na rzece Drwęcy: obręb obejmuje obszar wód płynących rzeki Drwęcy na długości 4 km, od 69 km w miejscowości Józefat do 65 km w miejscowości Hamer. Obręb ustanawia się na okres całego roku,

– Obręb ochronny Nr 2 na rzece Drwęcy: obręb obejmuje obszar wód płynących rzeki Drwęcy na odcinku 1 km w miejscowości Lisewo-Młyn, ograniczony dwoma odpływami ze zbiornika Handlowy Młyn wraz z tymi odpływami od ich wypływu ze zbiornika. Obręb ustanawia się na okres całego roku,

– Obręb ochronny Nr 3 na rzece Drwęcy: obręb obejmuje obszar wód płynących rzeki Drwęcy na odcinku 7 km, od 37 km w miejscowości Tabółka do 30 km w miejscowości Elgiszewo. Obręb ustanawia się na okres całego roku,

– Obręb ochronny Nr 4 na rzece Drwęcy: obręb obejmuje obszar wód płynących rzeki Drwęcy od stopnia wodnego ujęcia wody pitnej w miejscowości Lubicz do pierwszego zakola rzeki poniżej jazu młyna w Lubiczu. Obręb ustanawia się na okres całego roku.

II Odcinek wód krainy pstrąga i lipienia

Nazwa łowiska Szczegółowe granice odcinków wód krainy pstrąga i lipienia Dozwolone przynęty i inne specjalne ograniczenia i zakazy

Drwęca

Od 200 m poniżej jazu młyna w Lubiczu do osi podłużnej mostu autostrady A1 w miejscowości Nowa Wieś wraz z dopływami. Dozwolone przynęty sztuczne i roślinne. Wędkowanie dozwolone od świtu do zmroku, tylko na jedną wędkę.

Obręb ochronny Nr 5 na rzece Drwęcy: obręb ochronny obejmuje obszar wód od pierwszego zakola rzeki poniżej jazu młyna w Lubiczu (dolna granica obrębu ochronnego Nr 4) do osi podłużnej mostu autostrady A1 w miejscowości Nowa Wieś.  Obręb ustanawia się na okres od 1 października do 31 grudnia.

Od osi podłużnej mostu autostrady A1 w miejscowości Nowa Wieś do mostu drogowego na trasie Złotoria – Kaszczorek wraz z dopływami. Dozwolone przynęty sztuczne i roślinne. Wędkowanie dozwolone od świtu do zmroku, tylko na jedną wędkę.

Obręb ochronny Nr 6 na rzece Drwęcy: obręb ochronny obejmuje obszar wód rzeki od osi podłużnej mostu autostrady A1 w miejscowości Nowa Wieś do mostu drogowego na trasie Złotoria – Kaszczorek. Zakaz wędkowania od 15 marca do 15 maja i od 1 października do 31 grudnia. W przypadku przedłużenia się akcji zarybieniowej smoltami troci wędrownej i łososia atlantyckiego okres obowiązywania obrębu może ulec wydłużeniu do 31 maja. O ewentualnym wydłużeniu okresu funkcjonowania obrębu ochronnego uprawniony do rybactwa jest obowiązany powiadomić w środkach masowego przekazu.

Od mostu drogowego na trasie Złotoria – Kaszczorek do ujścia do rzeki Wisły. Obręb ochronny Nr 7 na rzece Drwęcy: obręb obejmuje obszar wód płynących rzeki Drwęcy od mostu drogowego na trasie Złotoria-Kaszczorek do ujścia do rzeki Wisły. Do obrębu włącza się również odcinek rzeki Wisły po prawej stronie linii brzegowej rozciągający się na długości 500 m poniżej ujścia Drwęcy i 100 m powyżej i na szerokość 100 m w głąb koryta rzeki. Obręb ustanawia się na okres całego roku.

 Ruziec nr 5

I Odcinek nizinny

Nazwa łowiska Opis łowiska Ograniczenia i zakazy
Ruziec

Obwód rybacki nr 5

Odcinek nizinny obwodu rybackiego obejmuje wody rzeki Ruziec,
z wodami jej dopływów, od górnej krawędzi mostu drogowego na trasie Zbójno-Wojnowo do progu wodnego w miejscowości Zaręba, z wyłączeniem wód dopływów z jezior: Okonin, Ugoszcz, Sicieńskie.

II Odcinek wód krainy pstrąga i lipienia

Nazwa łowiska Szczegółowe granice odcinków wód krainy pstrąga i lipienia Dozwolone przynęty i inne specjalne ograniczenia i zakazy
Ruziec

Obwód rybacki nr 5

Od progu wodnego w miejscowości Zaręba do jej ujścia do rz. Drwęcy. Dozwolone wędkowanie wyłącznie metodą spinningową i muchową.

Wędkowanie dozwolone od świtu do zmroku.

Zakaz wędkowania od 1.09. do 31.12.

 Brynica nr 2

 I Odcinek nizinny

 Nazwa łowiska

Opis łowiska Ograniczenia i zakazy
Brynica

Obwód rybacki rzeki Brynica nr 2

Odcinek nizinny obwodu rybackiego obejmuje wody:

Od ujścia Pissy do ujścia do rzeki Drwęcy.

II Odcinek wód krainy pstrąga i lipienia

Nazwa łowiska Szczegółowe granice odcinków wód krainy pstrąga i lipienia Dozwolone przynęty i inne specjalne ograniczenia i zakazy
Brynica

Obwód rybacki rzeki Brynica nr 2

Od źródeł do ujścia rzeki Pissy z wyłączeniem jezior Bryńskie Południowe i Bryńskie Północne. Dozwolone wędkowanie wyłącznie metodą spinningową i muchową.

Wędkowanie dozwolone od świtu do zmroku.

Zakaz wędkowania od 1.09. do 31.12.

Loading