Zwolnienie z obowiązku rejestracji jednostek pływających używanych do amatorskiego połowu ryb o długości do 7,5m lub napędzie mechanicznym o mocy do 15 kW (20 KM)

Okręg PZW w Toruniu informuje, iż zgodnie z Ustawą z dnia 12 kwietnia 2018 r. (Dz.U. 2018 poz. 1137) o rejestracji jachtów i innych jednostek pływających o długości do 24m od 1.08.2020 r. nie ma obowiązku rejestracji jednostek pływających używanych do amatorskiego połowu ryb o długości do 7,5m lub napędzie mechanicznym o mocy do 15 kW (20 KM).

Poniżej link do w/w ustawy:

http://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180001137/T/D20181137L.pdf