Zmiany organizacji pracy biura Okręgu PZW w Toruniu

Zmiany organizacji pracy biura Okręgu PZW w Toruniu w związku sytuacją epidemiologiczną w kraju.

Z uwagi na panującą pandemię koronawirusa SARS-CoV-2 wywołującego chorobę COVID-19

– na podstawie  zaleceń sanitarno-epidemiologicznych

– Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu w trosce
o bezpieczeństwo członków związku naszego Okręgu oraz pracowników biura,  po przeprowadzeniu analizy sytuacji wdraża następujące rozwiązania nadzwyczajne:

  1. Znaki będą wysyłane do Skarbników Kół wyłącznie pocztą – po wcześniejszym wysłaniu drogą mailową lub telefoniczną do biura:

a/ zamówienia,

b/ kopii dowodu wpłaty za sprzedane znaki.

Wstrzymuje się wydawanie znaków bezpośrednio w biurze Okręgu.

  1. Do odwołania wszystkie wpłaty Skarbników mogą być dokonywanie wyłącznie za pośrednictwem banku lub poczty. Jednocześnie wstrzymuje się możliwość wpłat gotówkowych w biurze.
  2. Wstrzymuje się do odwołania sprzedaż Rocznych Międzynarodowych Zezwoleń Wędkarskich tzw. „zezwolenia niemieckie”.
  3. Od dnia 16 marca br. – do odwołania biuro Okręgu PZW w Toruniu przy ul. Słowackiego 80 będzie dla interesantów nieczynne.

Prosimy o kontakt mailowy:      sekretariat@pzw.torun.pl

            lub telefoniczny:    56 622 36 32

  1. Zostają wstrzymane do odwołania wszystkie kursy, szkolenia, oraz spotkania komisji problemowych (w tym m.in. Rady ds. Młodzieży, Okręgowego Kapitanatu Sportowego, Komisji Ochrony Wód, Komisji ds. Gospodarki Wędkarsko-Rybackiej) , zebrania Rad Rejonów, zawody wędkarskie, zajęcia szkółek, zebrania Zarządu Okręgu i Kół. W przypadku wystąpienia problemów związanych z funkcjonowaniem Kół, zalecany jest kontakt telefoniczny lub mailowy między członkami Zarządów Kół.
  2. Pracownicy etatowi biura ZO PZW w Toruniu – jeżeli jest taka możliwość – otrzymują możliwość pracy zdalnej (częściowo lub całkowicie).

Wdrożone rozwiązania obowiązują do odwołania.

Loading