Zawiadomienie o terminie wyników rozstrzygnięcia zapytania ofertowego na „Budowę infrastruktury turystyczno – wędkarskiej nad jeziorem Chełmżyńskim w miejscowości Zalesie, gmina Chełmża”

Zawiadomienie

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu uprzejmie informuje, że w związku z ogłoszonym zapytaniem ofertowym na wykonanie robót budowlanych związanych z projektem pt. „Budowa infrastruktury turystyczno – wędkarskiej nad jeziorem Chełmżyńskim w miejscowości  Zalesie, gmina Chełmża” komisja przetargowa dokonała w dniu 11.02.2014 r. otwarcia kopert i sprawdzenia ofert pod względem formalnym. Oferty wymagają szczegółowej analizy pod kątem wymagań technicznych i zgodności z przedmiarem robót. Rozstrzygniecie zapytania ofertowego zostanie ogłoszone w dniu 19.02.2014 r.

 

Loading