Zapytanie ofertowe na roboty budowlane i instalacyjne w Grzmięcy gm. Zbiczno

Okręg PZW Toruń zaprasza do składania ofert na roboty budowlane i instalacyjne w Grzmięcy gm. Zbiczno. Treść zapytania ofertowego oraz dokumentacja techniczna w załączeniu.

Inwentaryzacja

Opis techniczny

Plan zagospodarowania

Pozwolenie

Projekt budowlany

Projekt elektryczny

Projekt sanitarny

OGŁOSZENIE ZAPYTANIE OFERTOWE

Przedmiar robót

Loading