ZAPYTANIE OFERTOWE na opracowanie wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami dotyczącego zadania pn. „Restytucja jesiotra ostronosego (bałtyckiego) na terenie rezerwatu przyrody Rzeka Drwęca – tworzenie stad tarłowych w miejscowości Grzmięca”.

zapytanie ofertowe

Loading