Zapytanie ofertowe dotyczące wykonania audytu zewnętrznego

Okręg PZW w Toruniu, Oddział: Zespół Gospodarki Wędkarsko – Rybackiej w Grzmięcy ogłasza zapytanie ofertowe na wykonanie audytu zewnętrznego dot. projektu pt.: „Restytucja jesiotra ostronosego i tworzenie stad selekcyjnych oraz promocja zasobów przyrodniczych województwa  kujawsko pomorskiego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

Treść zapytania ofertowego poniżej:

zapytanie ofertowe audyt zewnętrzny

Loading