Zapytanie ofertowe „Budowa wędzarni spełniającej wymogi działalności marginalnej w Grzmięcy”

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu ogłasza zapytanie ofertowe
na wykonanie robót budowlanych, instalacyjnych i montażowych związanych z projektem pt. „Budowa wędzarni spełniającej wymogi działalności marginalnej w Grzmięcy” realizowanym
w ramach środka 4.1. PO „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013”.

Oferty należy składać w Okręgu PZW w Toruniu, ul. Słowackiego 80, 87-100 Toruń
do 18.11.2013 r. do godz. 10:00.

Dodatkowe informacje pod nr tel. 56 622 36 32.

 

OGŁOSZENIE ZAPYTANIE OFERTOWE

Dokumentacja techniczna:

Przedmiar robót

c.o.Elewacje

przekrój A-A

 

 

 

przekrój B-Brzut dachuwod-kan 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rzut parteru wędzarnia

Technologia wędzarni ryb opis

opis proj. bud.

instalacja wod-kan

opis p.poż.

Projekt elektr.opis proj, elektr. str 1

 

opis proj. elektr. str 2opis proj.elektr.str 3

 

 

 

opis proj.elektr.str 4opis proj.elektr.str 5opis proj.elektr.str 6

 

 

 

proj.elektr. kwestionariuszproj.elektr.rys 1proj.elektr.rys 2

 

 

 

proj.elektr.rys 3proj.elektr.rys 4-1proj.elektr. rys 4-2

 

 

 

proj.elektr. rys 4-3proj.elektr.rys 5proj.elektr.rys 6

 

 

 

proj.elektr. rys 7proj.elektr. rys 8-Aproj.elektr.rys 8 B

Loading