Zanieczyszczenie rzeki Wisły związane z zrzutem ścieków z oczyszczalni Czajka.

Okręg PZW w Toruniu informuje, że w wyniku awarii oczyszczalni Czajka do Wisły trafiają nieoczyszczone ścieki bytowe. Z prowadzonego na bieżąco monitoringu naszych odcinków rzeki oraz z analizy danych udostępnionych przez WIOŚ w Bydgoszczy (http://wios.bydgoszcz.pl/aktualnosci/wyniki-na-temat-stanu-wod-wisly) i Wojewódzkie Stacje Sanitarno – Epidemiologiczne nie wykazano zagrożenia dla ichtiofauny oraz ludzi przebywających nad Wisłą (obwody rybackie 2,3 i 4).

Wynika to głównie z powodu przemieszania i rozcieńczenia zanieczyszczeń w wodach Wisły i jej dopływów. Duże znaczenie ma także Zbiornik Włocławski, który zatrzymuje znaczną część zawiesin.

W przypadku pogorszenia się stanu jakości wody w Wiśle uniemożliwiającym wędkowanie będziemy na bieżąco informować o tym na naszej stronie internetowej.

Prosimy także wędkarzy o zgłaszanie zauważonych martwych ryb lub innych niepokojących objawów.

Loading