Zakup specjalistycznego sprzętu patrolowego

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu dzięki środkom z Osi 4 Programu Operacyjnego „Ryby” powiększył swój potencjał techniczny służący ochronie wód. Wykorzystując środki jakimi dysponują Lokalne Grupy Rybackie „Rybak” i „Drwęca” staliśmy się użytkownikiem nowych, specjalistycznych samochodów patrolowych wyposażonych w nowoczesny sprzęt (łodzie, kamery, radiostacje, lornetki) oraz urządzenia do badań jakości wody i ewentualnego natlenienia miejsc zagrożonych „przyduchą”.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Loading