Zakaz wędkowania na Marinie w Grudziądzu

Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego wprowadza zakaz wędkowania w akwenie portowym na obiekcie Mariny przy ul. Portowej 8 w Grudziądzu w terminie od 10 stycznia do 31 marca 2019 roku oraz od 1 listopada do 31 marca w kolejnych latach.
Podyktowane jest to faktem masowego zimowania ryb w akwenie, co wykorzystywane jest przez nieetycznych wędkarzy oraz kłusowników do odłowu niezgodnego z regulaminem oraz kaleczenie dużej ilości ryb.
W okresie od 1 kwietnia do 31 października w porcie można wędkować a porządek i przestrzeganie regulaminów amatorskiego Połowu Ryb PZW na bieżąco kontroluje Straż Rybacka, pracownicy Okręgu PZW, oraz pracownicy obsługi portu. Do wędkowania upoważnia posiadanie pozwolenia na wędkowanie wraz z wykupioną aktualną składką na wędkowanie na wodach PZW Okręg Toruń. Należy posiadać „białą” kartę wędkarską. Wędkujący są zobowiązani o dbanie o środowisko naturalne. Zabronione jest przebywanie nad akwenem pod wpływem alkoholu. Nie wolno też łowić ryb z pomostów.

Loading