Zakaz dostępu do linii brzegowej jez. Małe Czyste

Zgodnie z rozporządzeniem nr 1/2023 Powiatowego Weterynarza w Chełmnie z dnia 11.05.2023 r. w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u ptaków dzikich na terenie powiatu chełmińskiego, biuro Okręgu informuje, iż w strefie objętym zakażeniem ptasią grypą znajduje się jezioro Małe Czyste i zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 9, zakazuje się dostępu do linii brzegowej ludzi, pojazdów, zwierząt domowych, za pośrednictwem których czynnik chorobotwórczy mógłby się rozprzestrzenić. Zgodnie z informacją telefoniczną uzyskaną od Powiatowego Lekarza Weterynarii pana Marka Bettina powyższy zakaz obowiązuje co najmniej 30 dni. Prosimy wędkarzy, aby w tym okresie nie łowili ryb na jez. Małe Czyste.

SKMBT_28323051109491

Loading