Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 12 lipca 2020 r. zmarł Prof. dr hab. Ryszard Bartel

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 12 lipca 2020 r. zmarł Prof. dr hab. Ryszard Bartel
Ceniony naukowiec, nauczyciel i wychowawca wielu pokoleń ichtiologów,
między innymi spowodował udaną restytucję łososia w wodach polskich, która zakończyła się wykreśleniem tego gatunku z listy zwierząt chronionych i przywróceniem połowów gospodarczych oraz wędkarskich tej ryby. Ponadto zajmował się zagadnieniami dotyczącymi określenia tras wędrówek oraz wzrostu i efektywności zarybiania ryb łososiowatych. W znaczący sposób przyczynił się do zwiększenia liczebności populacji troci w Polsce.

Rodzinie i Najbliższym Pana Profesora
wyrazy szczerego współczucia w imieniu wszystkich kolegów wędkarzy,
składa Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu.

Loading