XXX Krajowy Zjazd Delegatów

W dniach 24-26.10.2013 r. w Spale odbył się XXX Krajowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Wędkarskiego.

W dniu 25.10.2013 r. odbyły się wybory do władz PZW. W skład Prezydium Zarządu Głównego wszedł prezes Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu, Kol. Mirosław Purzycki, który został członkiem prezydium ZG PZW ds. kontaktów z rządem i parlamentem, do Głównej Komisji Rewizyjnej wybrany został Kol. Stanisław Kukier – przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej, natomiast do Głównego Sądu Koleżeńskiego – Kol. Witold Hołubek, v-ce prezes Okręgu ds. gospodarki rybacko-wędkarskiej.

Podczas Krajowego Zjazdu Delegatów Prezes Mirosław Purzycki oraz Kol. Wojciech Dombrowski uhonorowani zostali odznakami Honorowego Członka PZW. 

Pełny skład nowo wybranych władz Związku znajduje się na stronie: http://www.pzw.org.pl/pliki/prezentacje/3/cms/szablony/97/pliki/ukonstytuowanie_sie_wladz_i_organow_pzw_w_kadencji_20132017.pdf

Loading