XIII Okręgowy Zjazd Delegatów Kół Okręgu PZW Toruń

 

 

Okręgowy Zjazd

Nowe wędkarskie władze

W niedzielę, 27 lutego w Wąbrzeźnie obradował XIII Okręgowy Zjazd Delegatów Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu. Podsumowano dorobek minionej, przedłużonej przez pandemię, pięcioletniej  kadencji, przyjęto uchwałę nakreślającą kierunki działania na najbliższe lata, wybrano nowe władze. Nim to jednak nastąpiło wielu wędkarzy, działaczy społecznych, długoletnich pracowników uhonorowano odznaczeniami państwowymi, odznakami „Zasłużonych dla rolnictwa”, dla „Polskiego Związku Wędkarskiego”.

 Min. Złotym Krzyżem Zasługi udekorowano Stanisława Wonatowskiego,  długoletniego inspektora ochrony wód, Zbigniewa Tyde, przez kilka kadencji skarbnika PZW w Toruniu.

    W obradach toruńskiego sejmiku wędkarskiego uczestniczyło wielu znamienitych gości, wśród nich parlamentarzyści senator  Ryszard Bober, posłowie Jan Krzysztof Ardanowski, Arkadiusz Myrcha, a także Krzysztof Ciecióra podsekretarz stanu w  Ministerstwie Rolnictwa i  Rozwoju Wsi,  Józef Ramlau wicewojewoda, Leszek Orzechowski członek prezydium ZG PZW,  starostowie i przedstawiciele lokalnych samorządów, na co dzień udzielając pomocy i współpracujący z wędkarzami.

  Podczas tajnych głosowań wyłoniono nowe władze Okręgu. Prezesem został Arkadiusz Gościnny z Grudziądza, absolwent Wydziału Pedagogiki i Psychologii Akademii Bydgoskiej, pułkownik Służby Więziennej w stanie spoczynku, przez wiele lat pełniący  służbę w więziennictwie, ostatnio jako dyrektor Zakładu Karnego w Bydgoszczy – Fordonie, od niedawna emeryt służb mundurowych, lat 51, wędkuje odkąd pamięta.

  W ten sposób dokonała się zmiana pokoleniowa na stanowisku prezesa. Arkadiusz Gościnny zastąpił Mirosława Purzyckiego, związanego z toruńskim Okręgiem od  początku jego powstania, od połowy lat siedemdziesiątych ubiegłego wielu. Mirosław Purzycki przez wiele lat był dyrektorem, a następnie prezesem toruńskich wędkarzy. Przeprowadził ich bezpiecznie omijając wszelkie rafy, dbał o powiększenie stanu wód toruńskich wędkarzy, gospodarzących obecnie na 184 jeziorach oraz 6,5 tys. ha rzek. Każdego roku na zarybienia przeznaczano ok. 3 miliony złotych, a jedna trzecie narybku pochodziła z własnej wylęgarni w Grzmięcej. Za czasów ustępującego prezesa zrezygnowano z gospodarskich odłowów, pozyskiwano środki z europejskich funduszy min. na rozbudowę i modernizację ośrodka hodowlanego w Grzmiący, rozwijano współpracę z ośrodkami naukowymi, instytutami badawczymi w Polsce i Niemczech. Z każdym rokiem wzrastała liczba wędkarzy toruńskiego okręgu, dzięki czemu, mimo wzrostu kosztów płaconej dzierżawy za wody,  nie podwyższano w ostatnich latach  wędkarskich składek. Dziękując Mirosławowi Purzyckiemu niemal za półwieku pracy na rzecz wędkarzy, wyróżniono go tytułem Honorowego Prezesa.

  Do nowego Zarządu Okręgu w tajnym głosowaniu  wybrano:

Atamańczuk Czesław

Baran Mariusz

Budziak Wiesław

Byczyński Zbigniew

Charchuła Andrzej

Chrapiński Karol

Fijołek Jerzy

Fordoński Bartosz

Gładysz Andrzej

Góras Sylwester

Janiszewski Stefan

Jaroszek Andrzej

Kamiński Piotr

Kordalski Radosław

Kossowski Dariusz

Kowalski Piotr

Kozłowski Marek

Krygier Bogdan

Leniak Dariusz

Lisewski Roman

Majewski Mieczysław

Natkowski Michał

Pawlik Marek

Pawlicki Zbigniew

Różalski Ryszard

Sadowski Lech

Surowiec Jacek

Świątkowski Waldemar

Wierzbowski Andrzej

Zaleśkiewicz Marcin

Na XXXII Krajowym Zjeździe Delegatów PZW toruńskich wędkarzy reprezentować będą:

Arkadiusz Gościnny

Andrzej Gładysz

Karol Chrapiński

Jacek Lurka

Na zdjęciach

 

 

W toruńskim zjeździe uczestniczyło 192 delegatów, spośród 193 wybranych.

 

 

Wielu wędkarzy, pracowników  uhonorowano odznaczeniami  państwowymi, resortowymi, związkowymi.  Wyróżnieni „Złotymi Krzyżami Zasługi”: Stanisław Wonatowski i Zbigniew Tyde z (od lewej) wicewojewodą Józefem Ramlau, podsekretarzem stanu Krzysztofem   Cieciórą i posłem Janem Krzysztofem Ardanowskim ( z prawej).

 

Mirosław Purzycki ( w środku, drugi z lewej) przez niemal pół wieku działał na rzecz toruńskich wędkarzy.

 

  Nowym prezesem został Arkadiusz Gościnny, który przyznaje, że wędkuje odkąd pamięta.