XIII Dziecięce Zawody Wędkarskie – Koło Urząd Marszałkowski

Członkinie i członkowie

Koła nr 54 przy Urzędzie Marszałkowskim

                                                                                   w Toruniu

 

                     Zapraszam Państwa dzieci i wnuków, w wieku od 5 do 14 lat na XIII Dziecięce Zawody Wędkarskie, które odbędą się na zbiorniku „Martówka”, na błoniach Parku Miejskiego w Toruniu dnia 27 maja br. o godzinie 9:00. Zbiórka dzieci wraz z rodzicami/opiekunami o godzinie 8:15.

                     Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z regulaminem konkursu oraz przepisami RODO. Ponadto informuje, iż organizator zabezpiecza wędki dzieciom, które nie brały dotąd udziału w zawodach dziecięcych organizowanych przez Koło w ubiegłych latach.

                     Zgłoszenia dzieci przyjmuje kol. Dariusz Bajeński tel. 602-843-640, e-mail: pzwtorun.urzadmarszalkowski@gmail.com w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 maja. Informację dot. zasad i warunków przeprowadzenia zawodów można uzyskać pod
tel. 602-843-640 u kol. Dariusza Bajeńskiego.

Jednocześnie przypominam, iż obowiązuje zakaz parkowania samochodów w Parku Miejskim oraz na błoniach.

 

Prezes Koła nr 54

Dariusz Bajeński

Loading