Wypuszczanie tarlaków szczupaka do rzeki Wisły oraz jezior Skarlin, Kakaj, Sopień i Trupel 

Okręg PZW w Toruniu w 2022 r. pozyskiwał na w/w akwenach tarlaki szczupaków. Po przeprowadzeniu sztucznego tarła ryby w dobrej kondycji zostały wypuszczone do zbiorników, z których zostały pozyskane.