Wyniki zapytania ofertowego na Remont dachu siedziby KM Chełmża

Ogłoszenie wyników zapytania ofertowego

 

 

Nawiązując do zapytania ofertowego ogłoszonego przez Zarząd Okręgu PZW w Toruniu na Remont dachu z wymianą konstrukcji siedziby Koła Polskiego Związku Wędkarskiego w Chełmży, ul. Bł. Juty 5 (dz. 175 obręb 04), informujemy, iż wpłynęły dwie oferty następujących firm:

  1. Firma Ogólnobudowlana Patryk Dańczak, Klamry 61, 86-200 Chełmno.
  2. Zakład remontowo-Budowlany Lech Lewandowski, ul. Gajowa 8, 87-162 Lubicz.

 

Obie oferty spełniły warunki zawarte w zapytaniu ofertowym.

 

Komisja przetargowa, po rozpatrzeniu powyższych ofert, wybrała jako Wykonawcę Zakład Remontowo-Budowlany Lech Lewandowski, ze względu na niższą kwotę.

 

W związku z tym, iż postepowanie nie było prowadzone na podstawie ustawy Prawo Zamówień Publicznych, od jego rozstrzygnięcia nie przysługuje odwołanie.

Loading