Wnioski z zebrań sprawozdawczych Kół

Lp.

Nazwa Koła

Wniosek

REJON TORUŃ

1

Rubinkowo

Przywrócenie możliwości połowów na rz. Wiśle od przystani AZS do 7 główki w terminach 1.11 do 30.05.

2

Skalar

Wniosek o referendum NO KILL przed zjazdem Okręgu. Anonimowa ankieta co do ilości i rodzaju łowisk w Rejonach.

Wniosek o dodatkową opłatę na łowiska, które są własnością Okręgu PZW w myśl „dbamy o swoje”.

Wniosek o wpłatę 20 zł za pracę na rzecz Koła w całym Okręgu.

3

Policja i Rzemiosło

Wzięcie pod uwagę czasu dokonywania zarybień narybkiem drapieżnika.

Wzięcie pod uwagę terminów zarybień i ułożenie planu w taki sposób, aby po zarybieniu danego rejonu nie zamykać wszystkich łowisk.

Rozłożyć zarybienia w czasie, tak aby można było łowić metodą spinningową w jak najdłuższym okresie roku.

REJON GRUDZIĄDZ

4

Unia

Czy można zlikwidować wymiar suma na rz. Wiśle?

Czy można zmienić ilość Okręgów na mniej w PZW?

REJON WĄBRZEŹNO

5

Wędkarz przy Ergis

Zmiana sposobu dysponowania środkami pieniężnymi pochodzącymi z opłat egzaminacyjnych polegających na przekazywaniu środków do Rejonu PZW a nie do Koła PZW, przy którym działa Komisja Egzaminacyjna z przeznaczeniem na bieżące koszty utrzymania Rejonu PZW.

Zwiększenie środków finansowych na ochronę wód.

Dopuszczenie wędkowania ze środków pływających w porze nocnej od 1 czerwca do 30 listopada.

Waloryzacja kwoty 7.000,00 zł na zarybienia wód będących po opieką Federacji Kół PZW w Wąbrzeźnie (brak waloryzacji od 2008 r.).

REJON ŁASIN

6

Świecie n/Osą

Wniosek o uzasadnienie całkowitego zakazu zabierania i posiadania sandaczy i szczupaków w miesiącu grudniu. Dlaczego grudzień?

7

Gruta

Wprowadzenie od 2024 r. zasady NO KILL dla ryb drapieżnych na jez. Wilczak.

W związku z planowaną budową slipu nad jez. Wilczak, która znacznie ułatwi dostępność do łowiska i tym samym zwiększy presję wędkarską, zwłaszcza dla ryb drapieżnych.

Wprowadzenie od 2024 r. obligatoryjnego obowiązku pracy lub ekwiwalentu za niewykonywanie pracy na rzecz Koła dla wszystkich Kół Okręgu w jednakowym wymiarze tj. 5 godzin pracy lub różnice między najdroższą składką dla niezrzeszonych, a najdroższą składką dla członka PZW podzielone przez 5 za godzinę niewykonanej pracy. Podstawa prawna § 47 pkt 10, 15, 22.

Zadania stojące przed stowarzyszeniem jakim jest PZW są coraz rozleglejsze. Aktywność większości członków stowarzyszenia kończy się na wykupieniu „pozwolenia”. Później co najwyżej krytykują działalność tegoż stowarzyszenia, którego sami są członkami. Statut PZW w § 1 mówi wyraźnie o dobrowolności naszego stowarzyszenia a w § 5  opiera działalność Związku na pracy społecznej swych członków. Obowiązujące obecnie zasady nie zdały egzaminu i dalsze ich stosowanie mija się z celem. Nawet wprowadzenie z mocy § 55 pkt 7 Statutu PZW obowiązku pracy na rzecz Koła lub wniesienia ekwiwalentu nie da żadnych efektów przy możliwości migracji członków do kół, które w/w obowiązku nie wprowadzą. Dlatego wniosek w zakresie ekwiwalentu za niewykonaną pracę zrównuje jego wartość do wysokości składki dla niezrzeszonych.

REJON NOWE MIASTO LUBAWSKIE

8

Miejskie

Monitorowanie drożności cieku rz. Drwęcy w Lubiczu – budowa nowych przepławek. Poprawa drożności rz. Drwęcy i Wel.

REJON BRODNICA

9

Miejskie

Staw Ceglana jako łowisko „NO KILL”.

Loading