Wnioski z Kół do Zarządu Okręgu z zebrań sprawozdawczych

 

Lp. Nazwa Koła Wniosek Decyzja Zarządu Okręgu

REJON TORUŃ

1. Rubinkowo Wytyczenie dojazdu do Portu Drzewnego – brzeg południowy (od strony Wisły)  
Zwiększenie kontroli nieoznakowanych łodzi wędkarskich (nr rejestracyjny) szczególnie jez. Mlewiec-Korza  
Wniosek o zakaz wędkowania ze środków pływających na jez. Kamionki Małe  
2. Urząd Marszałkowski Zapraszanie przedstawicieli Kół na posiedzenia, na których są rozpatrywane wnioski i propozycje Kół.  
3. Policja i Rzemiosło Zniesienie wymiaru ochronnego na wzdręgę. (wniosek do ZG PZW)  
Utrzymanie odpowiedniego poziomu wody jez. Grodzieńskiego na poziomie wiosennym w ramach programu rządowego „Mała retencja”.  
4. Skalar Ilość zanęt na konkursach na zbiorniku Szańce (w tekście ograniczenia na jez. Szańce zmienić pkt. 3: „Ograniczenie do 1 litra nawilżonej zanęty przesianej, gotowej do użycia na dobę. Podczas konkursów wędkarskich – ograniczenie zanęty przesianej, gotowej do użycia do 1 litra na turę na jednego zawodnika. Zanęty zwierzęce, ziemia i glina bez ograniczeń”.  
5. MSM Wystąpienie do leśnictwa z prośbą możliwości dojazdu samochodem dla wędkarzy na czas rozpakowania sprzętu do stanowisk wędkarskich, ponieważ na czas obecny są zamontowane szlabany.  
6. PKP Pisemne odpowiedzi na wnioski Kół.  
Zwiększyć kontrolę przy zarybieniach wód PZW.  
Zwrócić się do producentów zanęt o stosowanie opakowań ekologicznych.  
Zwiększyć ilość diet dla skarbników Kół. Dotyczy Kół o małej ilości członków.  
7. Miejskie Zmniejszenie wymiaru ochronnego okoni min. 20cm max. 35 cm.  

REJON GRUDZIĄDZ

1. Miejskie Umożliwienie udziału członkom Rejonu Grudziądz w zarybieniu jezior Salno, Kuchnia, Gruta, Mełno oraz o zwiększenie ilości ryb drapieżnych w zarybieniach.  
2. Okoń Wprowadzenie górnego wymiaru ochronnego karpia do 60 cm na jez. Grabowiec.  
Wydłużenie zakazu połowu ryb na jez. Grabowiec do 31 grudnia każdego roku.  
3. Karaś Zmobilizowanie Rejonu Łasin do zarybienia wód atrakcyjnych dla wędkarzy, jak jeziora Gruta, Salno, Mełno. Informowanie Koła Miejskiego Grudziądz o czasie zarybień, by przedstawiciele z Grudziądza byli obecni przy zarybieniu.  
Oznakować drogi dojazdowe w lasach Rejonu Brodnickiego do jezior i parkingów z numerem łowiska.  
Ograniczenie przyrostu kormoranów w naszym Okręgu przez likwidowanie jaj w okresie lęgowym.

 

 
4. Hydro-Vacuum Zarząd Okręgu powinien wystąpić do ministerstwa ochrony środowiska o dotację na zarybienia, żeby zniwelować straty w rybostanie jez. Rudnik spowodowane przez kormorany, które w stadach liczących kilkaset sztuk przez okres, kiedy nie ma pokrywy lodowej, zjadają ogromne ilości ryb.  
Wprowadzić na jez. Rudnik zakaz połowu szczupaka od 15.11 do końca roku (tym bardziej, że jest to okres zarybień).  
Wprowadzić na jez. Rudnik wymiar ochronny leszcza do 25 cm.  
Wprowadzić zakaz wędkowania na rz. Rudniczance od ujścia z jez. Rudnik do zastawki, szczególnie w okresie wiosennym i jesiennym. Powodem tego wniosku jest gromadzenie się dużej ilości ryb w rzece, które chronią się tam przed inwazją kormoranów i są masowo wyławiane (nie zawsze w dozwolony sposób) – zbyt mała częstotliwość kontroli straży rybackiej.  

REJON BRODNICA

1. Grążawy Zniesienie górnych wymiarów szczupaka 90cm, sandacz 90cm, okoń 40 cm.  
Zarybienie jeziora Szczuka amurem ze względu na szybki rozwój roślinności umożliwiającej wędkowanie.  
2. Wiarus Rozważenie możliwości wyznaczenia zamiast jeziora Głęboczek innego jeziora jako łowisko konkursowe.  
3. Miejskie Zniesienie górnej granicy wymiaru ochronnego dla szczupaka, sandacza, okonia.  
Zwiększenie ilości slipów.  
Zwiększenie ulgi z 40-letnim stażem.  

WĄBRZEŹNO

1. Wędkarz przy Ergis Wystąpienie do władz powiatowych o wprowadzenie bezwzględnego zakazu używania silników spalinowych na wszystkich jeziorach powiatu wąbrzeskiego (dotyczy również zawodów wędkarskich).  
Wystąpienie do władz powiatowych w celu zmniejszenia retencji wód, a w szczególności jez. Zamkowego i Frydek.  
Umożliwienie dostępu do jezior na obszarach leśnych (wjazd do lasów i miejsc wodowania łódek).  
Zmiany sposobu dysponowania środkami pieniężnymi pochodzącymi z opłat egzaminacyjnych, polegających na przekazywaniu środków do Rejonu, a nie do Koła, przy którym działa Komisja Egzaminacyjna z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie Rejonu.  
Przywrócenie opłaty całorocznej na wędkowanie na dwie wędki z brzegu bez spinningu i środków pływających.  
Zwiększenie środków pieniężnych na ochronę wód.  
Dopuszczenie wędkowania ze środków pływających w porze nocnej od 1 maja do 31 grudnia.  
Skuteczne egzekwowanie przez odpowiednie służby porządkowe porządku nad jeziorami i terenami przyległymi do wód.  
Ryby przeznaczone do zarybień winny być poniżej wymiarów ochronnych danego gatunku.  
Zwiększenie zarybień jez. Zamkowego ze względu na dużą presję wędkarską.  
2. Miejskie Zwiększenie zarybień jez. Bartoszewice w ramach operatu rybackiego ze względu na dużą presję wędkarską tego akwenu.  
Wydłużenie okresu wędkowania z łodzi w porze nocnej – od 1.05 do 31.12.  
Zwiększenie środków na SSRyb.  

ŁASIN

1. Świecie n/ Osą Rozgraniczenie karty wędkarskiej między rzeką Wisłą, a opłatą za jeziora.  
2. Radzyń Chełmiński Wyodrębnienie osobnych opłat za wędkowanie z łodzi, spinning.  

CHEŁMNO

1. Lisewo Zwolnienie z opłaty członkowskiej członka uczestnika do 16 roku życia.  

GOLUB-DOBRZYŃ

1. Miejskie Drwęca Ustanowienie zasady „złap i wypuść” na jez. Handlowy Młyn na okres 3 lat od roku 2021.  

NOWE MIASTO LUBAWSKIE

1. Miejskie Podejmowanie działań zmierzających do egzekwowania od właścicieli nieruchomości prywatnych prawa do swobodnego przejścia wzdłuż brzegów rzek i jezior.  

Loading