Wędkowanie na jeziorze Bobrowo w gm. Nowe Miasto Lubawskie.

Okręg PZW w Toruniu informuje, że jezioro Bobrowo na cieku Groblica w miejscowości Gwiździny gm. Nowe Miasto Lubawskie zawiera się w obwodzie rybackim rzeki Drwęca nr 4 i Okręg jest użytkownikiem rybackim tego akwenu. Wędkarze naszego Okręgu, którzy mają wykupioną aktualną składkę członkowską na ochronę i zagospodarowanie wód na wszystkie wody mogą w ramach tej opłaty wędkować na ww. jeziorze.

Loading