WALNE ZGROMADZENIE KOŁA URZĄD MARSZAŁKOWSKI

Toruń, dnia 16 grudnia 2017 r.

 

CZŁONKOWIE

Koła Wędkarskiego

przy Urzędzie Marszałkowskim

w Toruniu

 

 

Zapraszam Panie i Panów na uroczyste zgromadzenie członków naszego Koła z okazji

40 rocznicy jego powstania, które odbędzie się w dniu 9 stycznia 2018 r., w sali konferencyj-

nej Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, Plac Teatralny nr 2 (I piętro-patio).

 

Informuję Państwa, iż zgromadzenie otwiera Obchody Jubileuszu Koła, które objął hono-

rowym patronatem Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

PREZES KOŁA

Ryszard Skrzeszewski

 

Loading