Uchwała Zarządu Głównego w sprawie zasad organizowania i finansowania sportu wędkarskiego

Uchwała nr  50    /III/2019

Zarządu Głównego

Polskiego Związku Wędkarskiego

z dnia 30 marca 2019 r.

w sprawie: zmiany Uchwały nr 169 Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 1 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad organizowania i finansowania Sportu Wędkarskiego.

Na podstawie § 30 pkt 14 Statutu PZW z dnia 15.03.2017 r., na wniosek Głównego Kapitanatu Sportowego, Zarząd Główny Polskiego Związku Wędkarskiego uchwala:

§ 1

Wprowadza obowiązek odprowadzania z organizacji imprez sportowych następujących kwot:

  1. Z Mistrzostw Polski i zawodów ogólnopolskich we wszystkich dyscyplinach wędkarskich i dyscyplinie rzutowej ujętych w terminarzu imprez międzynarodowych                       i krajowych, na konto Funduszu Sportu Wędkarskiego ZG PZW – 10,00 zł od zawodnika oraz od teamu* (z wyłączeniem zawodów w kategorii kadetów U-15                           i juniorów U-20 oraz imprez centralnych organizowanych pod patronatem Rady ds. Młodzieży ZG PZW).                                  

* team jest to dwóch lub więcej zawodników, którzy punktują na wspólny wynik sportowy     teamu (nie ma klasyfikacji indywidualnej dla poszczególnych zawodników teamu).

  • Z  zawodów komercyjnych rozgrywanych na wodach PZW, których organizatorem nie jest PZW na konto okręgu PZW na terenie, którego rozgrywane są zawody                                           – minimum 10,00 zł od zawodnika.

§2

Wykonanie uchwały powierza Głównemu Kapitanatowi Sportowemu PZW.

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Traci moc Uchwała nr 169 ZG PZW z dnia                      1 kwietnia 2017 roku.

Wiceprezes ZG PZW                                                                       Prezes ZG PZW

       ds. Sportu

 Zbigniew Mośko                                                                              Teodor Rudnik

Loading