Uchwała Rady Powiatu Toruńskiego nr XXXIX/246/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zakazu używania silnikowych jednostek pływających na jeziorach powiatu toruńskiego

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu informuje, że uchwała Rady Powiatu Toruńskiego nr XXXIX/246/2022 z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie wprowadzenia zakazu używania silnikowych jednostek pływających na jeziorach powiatu toruńskiego została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego dnia 11 lipca 2022 r. Uchwała ta weszła w życie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

uchwała Rady Powiatu Toruńskiego nr XXXIX2462022

Loading