Sprawozdanie Okręgowej Komisji Rewizyjnej oraz plan pracy