Spinningowe Zawody “Okoń & Szczupak Bachotka”04.09.2021 r.

KOMUNIKAT
Dnia 04.09.2021r, Zarząd Koła Miejskiego PZW w Toruniu organizuje Spinningowe
Zawody “Okoń & Szczupak Bachotka”. Zawody rozegrane zostaną z łodzi na jez. Bachotek
w formule drużynowej (drużyna to 2-osobowa załoga łodzi).
Prawo startu posiadają członkowie KM PZW w Toruniu oraz zaproszeni goście. Z uwagi
na ograniczoną ilość miejsc (do 50 łodzi) dla osób nie będących członkami KM PZW
w Toruniu istnieje możliwość startu po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym z organizatorem ( tel. 661 553 596).
Opłata startowa wynosi 170 zł od drużyny posiadającej własną łódź oraz 200 zł od
drużyny niedysponującej własną łodzią ( dla tej grupy ilość miejsc ograniczona, a o
prawie startu decyduje kolejność zgłoszeń).
Wpłaty prosimy wnosić w kasie KM PZW w Toruniu lub przelewem na konto:
13 9511 0000 2001 0007 6933 0001 w nieprzekraczalnym terminie do 27.08.2021r.
z podaniem imion i nazwisk zawodników oraz tytułem przelewu “Okoñ & Szczupak
Bachotka”.
REGULAMIN ZAWODÓW
— Zawody zostaną rozegrane w jednej 6-godzinnej turze.
— Obowiązuje zasada “Złów i wypuść”.
— Organizator dopuszcza używanie silników elektrycznych.
— Każda drużyna ma obowiązek posiadania siatki z obręczami do przechowywania
żywych ryb.
— Wszystkie łodzie muszą być wyposażone w środki ratownictwa wodnego
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
— W zakresie wymiarów ochronnych obowiązują aktualne przepisy Okręgu PZW
w Toruniu.
— Uczestników Zawodów obowiązuje zakaz łowienia metodą spinningową w jez.
Bachotek od dnia 30.08.2021 r. (poniedziałek) do dnia 03.09.2021r. do godz. 14.00
— Organizator dopuszcza możliwość treningu w dniu 03.09.2021 (piątek), w godz.
od 14.00 – 18.00
— W czasie trwania Zawodów obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu.
— Wpłata opłaty startowej jest potwierdzeniem zapoznania się z niniejszym regulaminem i jego akceptacją.
— Nieprzestrzeganie regulaminu przez osoby startujące w zawodach skutkuje
dyskwalifikacją drużyny.

PLAN IMPREZY
6.00 – wodowanie łodzi (Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy UMK w Bachotku)
7.45 – zbiórka zawodników i odprawa techniczna
8.00 – 14.00 – zawody wędkarskie
14.00 – 15.00 – czas na zdanie kart startowych i spakowanie sprzętu
15.00 – obiad
16.00 – ogłoszenie wyników, ognisko
Dodatkowe informacje tel. 661 553 596

BAZA NOCLEGOWA
– Oœrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy UMK w Bachotku, tel. 56 498 53 80
– Zajazd “Cykada”, Jajkowo 51, tel. 56 474 31 69
Zakwaterowanie zawodnicy załatwiają we własnym zakresie.
Mając na uwadze integrację środowiska wêdkarzy spinningowych
rekomendujemy drużynom przyjezdnym noclegi w Ośrodku UMK.

Loading