Spinningowe Mistrzostwa Koła przy Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu

                                                                             Toruń, dnia 15 września 2020 r.

                                                                 Członkowie Koła Nr 54

                                                        przy Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu

    Uprzejmie informuję, że w dniu 26 września 2020 r., na jeziorze Łąki-Tabuła, odbędą się Spiningowe Mistrzostwa Koła. Zawody zostaną rozegrane z łodzi i pontonów (ze wzmocnionymi podłogami), z zachowaniem reżimu sanitarnego (utrzymanie odległości społecznej – co najmniej 1,5 m, osłonięcie maseczką nosa i ust).

Zbiórka uczestników konkursu o godzinie 7.15, w stanicy wędkarskiej Koła.

Właściciele zarejestrowanych środków pływających, a tym samym dopuszczonych do wędkowania, oraz towarzyszące im osoby, powinni zgłosić swój udział w Mistrzostwach kapitanowi sportowemu – Piotrowi Dobieszowi, tel. 600 979 908, do dnia 21 września.

Przypominam, iż łodzie i pontony zgłoszone do zawodów, powinny być wyposażone w koła ratunkowe, a w razie ich braku, zawodnicy muszą posiadać kamizelki ratunkowe. Brak w/w wyposażenia będzie równoznaczny z niedopuszczeniem do udziału w zawodach.

Mistrzostwa zostaną rozegrane według zasad, które zostały opracowane na podstawie cz.II ust.3 „Zasad organizacji sportu wędkarskiego”, wydanych przez ZG PZW.

                                                                                                    Prezes

                                                                                           Koła Wędkarskiego

                                                        przy  Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu

Loading