Spiningowe Mistrzostwa Koła Wędkarskiego przy Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu

Toruń, dnia 5 września 2018 r.

 

Członkowie

Koła Wędkarskiego przy Urzędzie Marszałkowskim

w Toruniu

 

Zgodnie z załącznikiem do planu pracy na 2018 rok, 29 września br., w godzinach od 8.00 do 12.00, na jeziorze

Łąki-Tabuła, odbędą się Spiningowe Mistrzostwa Koła. Zawody zostaną rozegrane z łodzi. Organizatorzy zapewniają 8 miejsc na łódkach, będących na wyposażeniu stanicy wędkarskiej. Miejsca zostaną zarezerwowane dla osób,

które zgłoszą telefonicznie chęć udziału w konkursie gospodarzowi , tel. 502 267 836, w terminie do dnia

16 września. W przypadku większej liczby głosów, aniżeli miejsc, ustalenie listy członków, którzy skorzystają z łodzi

Koła, nastąpi w drodze losowania, które zostanie przeprowadzone w siedzibie Koła, w dniu 17 września, o godzinie 15.00.

Właściciele środków pływających, dopuszczonych do wędkowania, oraz towarzyszące im osoby, powinny zgłosić swój

udział w zawodach do dnia 20 września – telefon 501 964 148.

Upoważnienie wjazdu do lasu oraz , w miarę potrzeb, plan dojazdu do stanicy, należy odebrać w biurze Koła w dniu

25 września, w godzinach od 15.30 do 16.30.

Bliższych informacji dotyczących zasad przeprowadzenia Mistrzostw udziela gospodarz Koła – Kol.Kazimierz Winek.

Informuję, iż  konkurs wchodzi w skład imprez zorganizowanych w 2018 roku, z okazji 40-lecia Koła i kończy obchody Roku Jubileuszowego.

 

PREZES

Ryszard Skrzeszewski

W zaproszeniu na Spiningowe Mistrzostwa Koła Wędkarskiego przy Urzędzie Marszałkowskim w Toruniu,

z dnia 5 września, wystąpił błąd: linijka 5 – zamiast „liczby głosów” powinno być „liczby chętnych”. Za pomyłkę przepraszam.

 

Prezes

Ryszard Skrzeszewski

 

Loading