Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na druk wydawnictwa „Nasze Wody” w 2016 roku

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu informuje, iż w związku z ogłoszonym zapytaniem ofertowym na druk wydawnictwa „Nasze Wody” w 2016 roku dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej spośród 40 nadesłanych w wyznaczonym terminie ofert.

 

Podjęto decyzję, że wykonawcą zadania zostają Wąbrzeskie Zakłady Graficzne Sp. z o.o.
ul. Mickiewicza 15, 87-200 Wąbrzeźno.

Loading