Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego dotyczącego opracowania studium wykonalności i przygotowania załączników do wniosku dla zadań pn. „Restytucja jesiotra ostronosego i tworzenie stad selekcyjnych oraz promocja zasobów przyrodniczych woj. kuj.-pom.”.

Rozstrzygnięcie

Loading