Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego dotyczące sporządzenia inwentaryzacji przyrodniczej w zakresie określenie wielkości presji kormorana na populacje gatunków ryb cennych przyrodniczo i gospodarczo dla gospodarki prowadzonej na wodach województwa kujawsko-pomorskiego przez Polski Związek Wędkarski Okręg Toruń w ramach zadania pn. „Ocena wpływu kormorana czarnego na cenne gatunki ryb na wodach użytkowanych przez Okręg PZW w Toruniu”.

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu informuje, że dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty dotyczącej sporządzenia inwentaryzacji przyrodniczej w zakresie określenie wielkości presji kormorana na populacje gatunków ryb cennych przyrodniczo i gospodarczo dla gospodarki prowadzonej na wodach województwa kujawsko-pomorskiego przez Polski Związek Wędkarski Okręg Toruń w ramach zadania pn. „Ocena wpływu kormorana czarnego na cenne gatunki ryb na wodach użytkowanych przez  Okręg PZW w Toruniu” – wybrano ofertę dr hab. Bogdana Wziątka, zam. w Tomaszkowie, ul. Łabędzia 41, 11-034 Stawiguda.

Loading