Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego dot. druk wydawnictwa „Nasze Wody”

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu informuje, że dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty na druk wydawnictwa „Nasze Wody” w 2017 roku – 3 numery wydawnictwa w nakładzie 4000 egzemplarzy (1 wydanie) – wybrano ofertę Wąbrzeskich Zakładów Graficznych sp. z o.o. ul. Mickiewicza 15, 87-200 Wąbrzeźno.

Loading