Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu informuje, że dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty na opracowanie  wniosku o dofinansowanie wraz z załącznikami dotyczącego zadania pn. „Restytucja jesiotra ostronosego (bałtyckiego) na terenie rezerwatu przyrody Rzeka Drwęca – tworzenie stad tarłowych w miejscowości Grzmięca” – wybrano ofertę firmy REVITAL-INVEST sp. z o.o. ul. Jana Pawła II 47 B/23, 09-410 Płock.

Loading