Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu informuje, że w wyniku ogłoszonego zapytania ofertowego na stworzenie Polityki bezpieczeństwa danych osobowych oraz instrukcji zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych w Okręgu PZW w Toruniu wpłynęło łącznie dziewięć ofert.

W wyniku przeprowadzonej analizy złożonych ofert została wybrana oferta najkorzystniejsza złożona przez Pana Marka Rolewicza z Gdyni, z uwagi na najkorzystniejszą cenę oraz posiadane doświadczenie zawodowe.

 

Loading