Rozstrzygnięcie /dotyczy oferty na zamówienie usługi polegającej na wykonaniu audytu zewnętrznego dla projektu pod nazwą „ Restytucja jesiotra ostronosego i tworzenie stad selekcyjnych oraz promocja zasobów przyrodniczych województwa kujawsko pomorskiego/

                                Grzmięca, dn. 05.12.2014r.

Okręg Polskiego Związku

Wędkarskiego w Toruniu

ul.Słowackiego 80

Oddział:Zespół Gospodarki Wędkarsko-Rybackiej Grzmięca

Grzmięca 1, 87-305 Zbiczno

Tel/fax 56 49 391 49

zgwrgrzmieca@wp.pl

Rozstrzygnięcie

 

/dotyczy oferty na zamówienie usługi polegającej na wykonaniu audytu zewnętrznego dla projektu pod nazwą „ Restytucja jesiotra ostronosego i tworzenie stad selekcyjnych oraz promocja zasobów przyrodniczych województwa kujawsko pomorskiego/

 

I. ZAMAWIAJĄCY

 

Okręg Polskiego Związku Wędkarskiego w Toruniu

Ul. Słowackiego 80,Oddział:Zespół Gospodarki Wędkarsko-Rybackiej Grzmięca,

Grzmięca 1, 87-305 Zbiczno

NIP 956-00-16-366

REGON  870295289

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu audytu zewnętrznego

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Termin wykonania przedmiotu zamówienia:  grudzień 2014r.

 

IV. OCENA OFERT

Zamawiający dokonał oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:

1 – Cena 100%

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Wpłynęło 7 ofert  na wykonanie zadania:

– Auditio Sp. z o.o  ul Kolarska 141, 94-125 Łódź

– Audomax Błażej Biliński ul. Orzechowa 2, Królikowice, 55-040 Kobierzyce

– Genowefa Nasierowska ul. Krasińskiego  36/39, 87-100 Toruń

– Marketing Konsulting „ Pająk i Partnerzy”, ul 1 Maja 7, 64-915 Jastrowie

– Adrianna Sudomirska,ul. Podhalańska 10/11, 85-132 Bydgoszcz

– Proksen Sp. z o.o. ul. Lubicka 44, 87-100 Toruń

– DPCA. Danylczenko i Spółka Sp.J. ul. Armii Krajowej 15/7, 45-071 Opole

 

 

Informujemy, że jako najkorzystniejszą ofertę wybrano ofertę złożoną przez Genowefę Nasierowską

Ul. Krasińskiego 36/39, 87-100 Toruń.

Loading