Rozstrzygnięcie /dotyczy oferty na zamówienie usługi polegającej na wykonanie tablicy pamiątkowej dla projektu pod nazwą „ Restytucja jesiotra ostronosego i tworzenie stad selekcyjnych oraz promocja zasobów przyrodniczych województwa kujawsko pomorskiego/

roztrzygnięcie tablica

Loading