Roczna ocena działalności Kół po odwołaniach

Tabela (ostateczna) oceny działalności Kół przyjęta uchwałą Zarządu Okręgu PZW w Toruniu na posiedzeniu w dniu 23.05.2016 r. po rozpatrzeniu wniesionych przez Koła PZW Okręgu Toruń odwołań.

tabela rocznej oceny

Loading